Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza ansatte en flyktning med både skattekort og norsk personnummer. Likevel har påtalmynigheten tatt ut tiltale for bruk av ulovlig arbeidskraft. Foto: Vegard Velle
Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza ansatte en flyktning med både skattekort og norsk personnummer. Likevel har påtalmynigheten tatt ut tiltale for bruk av ulovlig arbeidskraft. Foto: Vegard Velle

Live Glesne Kjølstad ansatte en flyktning med norsk skattekort og personnummer. I dag må hun møte i retten

Live Glesne Kjølstad ville hjelpe flyktningen Sorab Abolfahti. Han havnet i iransk fengsel, mens hun i dag står i retten fordi bedriften hennes er tiltalt for bruk av ulovlig arbeidskraft.

Publisert

— Hvis Live Glesne Kjølstad straffes for å ha gitt Sorab Abolfathi jobb, kommer vi dit at arbeidsgivere må sjekke at alle med utenlandskklingende navn har arbeidstillatelse, sa advokat Brynjulf Risnes til VårtOslo rett før jul.

Risnes mener saken mot Louis Pizza og Kjølstad skiller seg kraftig fra saken mot tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett, som 20. desember ble dømt til betinget fengsel i 45 dager for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

— Handlet i god tro

Både Gunnar Stålsett og Sola-mannen Arne Viste, som også er dømt for bruk av ulovlig arbeidskraft, utfordret bevisst lovverket da de ansatte ureturnerbare flyktninger de visste ikke hadde arbeidstillatelse.

Lykkelige dager i Louis Pizza da VårtOslo for ett år siden lagde en solskinnshistorie om hvordan Live Glesne Kjølstad hjalp Sorab Abolfathi med å starte bedrift. Nå er han kastet ut av Norge og Kjølstad må møte i retten. Foto: Privat
Lykkelige dager i Louis Pizza da VårtOslo for ett år siden lagde en solskinnshistorie om hvordan Live Glesne Kjølstad hjalp Sorab Abolfathi med å starte bedrift. Nå er han kastet ut av Norge og Kjølstad må møte i retten. Foto: Privat

Men Live Glesne Kjølstad har hele tiden forklart hun trodde alt var i skjønneste orden ettersom Sorab Abolfahti både hadde skattekort og personnummer fra norske myndigheter.

— Live Glesne Kjølstad har handlet i god tro. Hun opprettet først aksjeselskapet og ansatte deretter Sorab Abolfathi i den tro at han hadde lovlig opphold og gyldig arbeidstillatelse.

— Hun kjente ikke til at han ikke hadde arbeidstillatelse. Det ble skrevet en arbeidskontrakt og regnskapsfører innhentet gyldig elektronisk skattekort fra norske skattemyndigheter, sier advokat Brynjulf Risnes.

Nektet å vedta bot på 25.000

Det er Louis Pizza som er tiltalt i saken. Men ettersom Kjølstad står oppført som innehaver er det hun som møter i Oslo tingrett.

Tiltalen mot den lille pizzeriaen på Adamstuen ble tatt ut etter at Louis Pizza og Kjølstad nektet å vedta en bot på 25.000 kroner. Boten ble ilagt fordi påtalemyndigheten mente utlendingsloven var brutt.

Sorab Abolfahti kunne trygt returnere til Iran mente norske myndigheter da 45-åringen ble kastet ut av Norge. Her er Abolfahti fotografert i håndjern etter at han ankom Iran. Foto: Privat
Sorab Abolfahti kunne trygt returnere til Iran mente norske myndigheter da 45-åringen ble kastet ut av Norge. Her er Abolfahti fotografert i håndjern etter at han ankom Iran. Foto: Privat

Louis Pizza, der Kjølstad står oppført som innehaver av aksjeselskapet, er nå tiltalt for brudd på utlendingslovens paragraf 108, tredje ledd, bokstav a.

I lovteksten står det at den som forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil to år.

Historien om den iranske flyktningen Sorab Abolfathi startet egentlig lenge før Live Glesne Kjølstad ble kjent med ham og hans familie, og valgte å hjelpe dem med å starte pizzeriaen på Adamstuen.

— Aldri tatt ut lønn

I alle de 18 årene Sorab Abolfahti oppholdt seg i Norge betalte 45-åringen skatt og trodde, fordi han hadde fått personnummer og skattekort fra norske myndigheter, at han jobbet og oppholdt seg lovlig her i landet.

Det samme forteller Live Glesne Kjølstad at hun trodde.

— Sorab Abolfathi ble en god venn av meg og familien min etter at jeg gjennom noen år hadde hjulpet søsteren hans og hennes lille datter.

— Jeg har aldri tatt ut lønn av butikken, dette er et rent veldedighetsprosjekt fra min side for å hjelpe disse menneskene å bli selvdrevne, forteller Live Glesne Kjølstad til VårtOslo.

Kastet ut av Norge og fengslet i Iran

Sorab Abolfathi var tidlig i tjueårene da han kom til Norge som politisk flyktning, etter å ha protestert mot regimet i Iran.

I fjor høst ble imidlertid Abolfathi kastet ut av Norge. Norske utlendingsmyndigheter mente han trygt kunne returnere til Iran. Men da han ankom Iran fra Norge ble han raskt fengslet.

45-åringen ble sluppet ut på kausjon etter få dager, men i påvente av en rettssak flyktet Abolfahti på nytt fra Iran. Han skal nå oppholde seg på ukjent sted i Tyrkia.

Oslo tingrett har satt av en dag til behandling av saken mot Louis Pizza og Live Glesne Kjølstad.

Powered by Labrador CMS