En av de eldre illustrasjonene for fremtidig Filipstad. Etter 12 år med planer har det rødgrønne byrådet endelig lagt frem et forslag. Men striden rundt utbygging av Filipstad strekker seg egentlig tre tiår tilbake i tid. Illustrasjon: Diiz /plan- og bygningsetaten
En av de eldre illustrasjonene for fremtidig Filipstad. Etter 12 år med planer har det rødgrønne byrådet endelig lagt frem et forslag. Men striden rundt utbygging av Filipstad strekker seg egentlig tre tiår tilbake i tid. Illustrasjon: Diiz /plan- og bygningsetaten

– Tunnel på Filipstad til 2,8 milliarder? Nei takk, Raymond!

Hvorfor bruke 2,8 milliarder kroner på en tunnel ment til å beskytte befolkningen i området, når befolkningen selv ikke ønsker den?

Publisert Sist oppdatert

Dagen før 17. mai fikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) store oppslag i de fleste medier om at finansieringen av en foreslått forlengelse av Operatunnelen på Filipstad nå endelig var på plass.

Den nye Filipstad-tunnelen skal koste så mye som 2.8 milliarder kroner og baner veien for plan- og bygningsetatens omstridte områdeplan for Filipstad. Dette er dårlig nytt for bymiljøet og arbeidet med å gjøre Filipstad til et attraktivt område.

Dronning Eufemias gate på ny

Beboerforeningene i området, Oslo Byes vel, Oslo velforening og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har hatt sterke innvendinger til den foreslåtte tunnelen.

Hvorfor bruke 2,8 milliarder kroner på en tunnel ment til å beskytte befolkningen i området, når befolkningen selv ikke ønsker den?

Det som ikke kom fram i byrådslederens presentasjon er at den nye bydelen vil bli delt i to. Ring 1 skal gå gjennom Filipstad i en over 40 meter bred gate. Dronning Eufemias gate på nytt.

Har ikke Plan- og bygningsetaten lært noe? Denne brede gata vil bli en stor barriere for byens befolkning og hindre kontakt mellom byen og fjorden. Dette har blant andre bydelsutvalg Frogner påpekt.

Fort Knox og stengt havnepromenade

Ifølge byrådslederen vil forslaget vil åpne for en enestående lang havnepromenade. Det er en feilaktig framstilling:

  •  Color Lines fergeterminal vil bli liggende der den er, men bli beskyttet av høye murer som et Fort Knox og effektivt hindre promenade langs fjorden på denne strekningen. Fergeterminalen vil legge beslag på det mest attraktive tomtearealet på Filipstad. Det grønne parkområdet vil også bli mindre enn bystyret har krevd.
  • Den nye tunnelen vil gjøre det umulig å frigjøre Frognerstranda fra E-18 trafikken i framtida. Krav til sikkerhet gjør at E-18 er nødt til å gå i dagen fra Hjortnes og vestover. Er vi villig til å gi slipp på mulighetene til å utvikle Frognerstranda uten en seks felts motorvei? En havnepromenade med støy og forurensning fra E-18 som nærmeste nabo er ingen fullverdig havnepromenade.

Fjordbypark er best

Heldigvis fins det et godt alternativ for Filipstad, nemlig Fjordbyparken. Denne planen er utviklet i samarbeid med befolkningen gjennom en plansmie. Niels Torp Arkitekter AS og sivilarkitekt Arne Sødal har vært faglig ansvarlige. E18 og Ring 1 får gå som i dag, men dekkes over et par hundre meter fra den tidligere boligen til NSBs generaldirektør og vestover. På den måten blir E18 ikke en barriere.

I Fjordbyparken får E18 og Ring 1 gå som i dag, men dekkes over et par hundre meter fra den tidligere boligen til NSBs generaldirektør og vestover. På den måten blir E18 ikke en barriere. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter AS og sivilarkitekt Arne Sødal
I Fjordbyparken får E18 og Ring 1 gå som i dag, men dekkes over et par hundre meter fra den tidligere boligen til NSBs generaldirektør og vestover. På den måten blir E18 ikke en barriere. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter AS og sivilarkitekt Arne Sødal

I alternativet Fjordbyparken flyttes fergeterminalen ut på tuppen, og dekkes til med et parklokk. Dermed får vi en sammenhengende grønn korridor fra Bygdøylokket til Tjuvholmen, og knytter dette parkområdet sammen med friområdet Tinkern.

Slik får vi en stor park som blir langt større enn bystyret har krevd. Her blir det også plass til en sydvestvendt sandstrand. Fjordbyparken kalles med rette "en grønn gave til Oslo".

Gammeldags planlegging

Plan- og bygningsetatens forslag ble lansert for ti år siden. Tida har løpt fra denne planen. I tillegg til en dårlig løsning for E18 og Ring 1, samt klumsete plassering av fergeterminalen, er utforming av boligområdene skjematisk og kjedelig. I dag vil vi ikke planlegge boligområder på en slik måte.

Foran kommunevalget i 2015 lovte alle partier unntatt Høyre å utrede Fjordbyparken, helt eller delvis. Nå krever organisasjonene at Fjordbyparken må utredes slik at politikerne får et ferdig utredet alternativ til forslaget fra byrådet og plan- og bygningsetaten.

Høyre og Venstre ønsker at ferge- og cruisetrafikken ikke lenger skal legges til Filipstad. Slike muligheter kan, om ønskelig, legges inn i en utredning. Filipstad er et uhyre verdifullt område som vil kunne gi mange gleder til Oslos befolkning. Det er derfor viktig å ta seg tid til å se nøyere på alternativer til den foreldede planen til Byrådet og Plan- og bygningsetaten.