DEBATT

Slik ser Naturvernforbundets alternative plan for Filipstad, kalt Fjordbyparken, ut.
Slik ser Naturvernforbundets alternative plan for Filipstad, kalt Fjordbyparken, ut.

– Går vi glipp av et grønt Filipstad?

Bystyret har fortsatt muligheten til å utvikle Filipstad til et foregangsområde for grønn byutvikling. Men da må byrådets forslag sendes i retur!

Publisert Sist oppdatert

Byrådet får støtte fra Venstre til sin utdaterte plan for utvikling av Filipstad. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har i ti år samarbeidet med Oslo Byes Vel, beboerforeninger og Niels Torp Arkitekter AS og arkitekt Arne Sødal om å fremme et grønt alternativ på Filipstad kalt Fjordbyparken.

Foran kommunevalget i 2015 lovte partiene å utrede dette forslaget, men det skjedde aldri. Nå krever Naturvernforbundet at bystyret sender byrådets plan i retur for å få utredet grønnere og rimeligere alternativer, som også kan innebære at fergeterminalen for Color Line flyttes til Sydhavna/ Kongshavn.

Dobbelt så mye park

Dette går Oslos innbyggere glipp av hvis byrådets plan vedtas av bystyret:

• Dobbelt så stort parkareal med flere bruksmuligheter og bedre tilgjengelighet. Parken på 100 mål vil bli stor nok til å kunne oppleves som en ny bypark i Oslo.

• Sammenhengende grøntstruktur med gange- og sykkelveier langs sjøen helt fra Tjuvholmen til Bygdøy.

• Parkmessig forbindelse mellom Frogner/Skillebekk og sjøen gjennom et sammenhengende grøntdrag fra Tinker’n til vannkanten med en mulig vestvendt badestrand skjermet med en molo.

• Den sammenhengende grøntstrukturen vil legge til rette for et større biologisk mangfold.

• Muligheten av å frigjøre Frognerstranda ved å legge E-18 under lokk i framtida.

• Ring 1 lagt under et lokk slik at vi ville ha unngått en masse busser og annen trafikk i en over 40 meter bred gate som en barriere tvers gjennom den nye bydelen.

• Muligheten til å spare bortimot to milliarder kroner ved å la E-18 og Ring 1 gå som i dag, men ved et lokk på 150 meter, i stedet for en forlengelse av Festningstunnelen. Forlengelse av tunnelen vil, ifølge Vegvesenets erfaringstall, medføre et klimagassutslipp på 90 000 tonn CO2.

• Ulike boformer, fellesskapsløsninger og en utforming som legger mye bedre til rette for et yrende byliv og boliger som folk flest har råd til.

Grønn byutvikling

Filipstad er et uhyre viktig område for å realisere intensjonene i Fjordbyplanen. Bystyret har fortsatt mulighet for å utvikle Filipstad til et foregangsområde for grønn byutvikling. Men da må byrådets forslag sendes i retur!