Alle forstår at en økning i havneleien på over 200 prosent ikke er lett for fiskerne i Oslofjorden. Her har Oslo Havn opptrådt klønete. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Alle forstår at en økning i havneleien på over 200 prosent ikke er lett for fiskerne i Oslofjorden. Her har Oslo Havn opptrådt klønete. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

– Oslofjorden trenger hjelp. Fisken i Oslofjorden er nesten borte

Det viktigste vi nå kan gjøre for å hjelpe de lokale fiskerne er å jobbe for at fiskebestanden kommer tilbake. Miljøpartiet De Grønne vil verne Oslofjorden.

Publisert

Onsdag denne uken kunne vi lese i VårtOslo at Høyre og Senterpartiet er opprørte over at Oslo Havn KF har satt opp havneleien for fiskebåtene i Oslo med over 200 prosent.

Økningen fremstår som smått utrolig. Alle forstår at dette ikke er lett for fiskerne i Oslofjorden. Her har Oslo Havn opptrådt klønete. Jeg tolker det trafikkdirektøren i Oslo Havn, Einar Marthinussen, sier i saken som at han er litt enig i det.

Høyre og Senterpartiet ber byrådet ta affære. Nå er det svært sjelden at byrådet i Oslo detaljinstruerer en virksomhet som Oslo Havn. Satt på spissen blir det nesten som om Ullensaker Kommune skulle blande seg inn i hvordan Oslo Lufthavn priser parkeringsplassene. Høyre har for øvrig selv vært med å bestemme hvem som skal sitte i styret i Oslo Havn.

Når det er sagt, så har allerede Oslo Havn bestemt å sette ned havneleien for fiskerne ganske kraftig.

Fisken er nesten borte

For hele Oslofjorden må alle partier opptre ansvarlige og jobbe sammen. For i flere tiår har det vært en dramatisk nedgang i fiskebestanden i hele Oslofjorden. Fra langt syd for Hvaler og godt ned mot Sørlandet og helt inn til Bunnefjorden og Oslo. Fisken er nesten borte.

Torsken er nå fredet, det er knapt noe igjen av den. Hvitting, lyr, hyse, ja til og med makrellen er kraftig redusert. Hummer og reker like så. I hele fjorden. Det får alt for liten oppmerksomhet.

Det aller viktigste vi kan gjøre for fiskerne i Oslofjorden er å ta fatt på arbeidet med å få tilbake fisken og livet i fjorden. Da handler det ikke om hvem som har ansvaret for økning i havneleien. Det hjelper heller ikke å snakke om fisk som et bærekraftig og kortreist alternativ til kjøtt, når det knapt finnes fisk igjen.

En dramatisk situasjon

Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker å innføre en «markalov» for hele Oslofjorden, med tilsvarende vern og status som Nordmarka har. Da blir forvaltningen underlagt Miljødirektoratet og ikke alle enkelt-kommunene langs fjorden. Slik kan man sikre en mer helhetlig forvaltning og vern av fjorden. Det trenger den åpenbart.

Hovedårsakene til at fiskebestanden er redusert er overfiske over mange år, avrenning fra land, arealbruk, veitrafikk, forurensing som ender i vannet, skipstrafikk, og ikke minst temperaturøkning. Situasjonen for hele fjorden må faktisk betegnes som svært dramatisk. Mye av fisken som fanges frarådes det også å spise fordi miljøgiftinnholdet er for høyt.

Et nasjonalt løft for Oslofjorden

At Senterpartiet ikke er så opptatt av å redde fisken i fjorden, er ikke så overraskende. Det er tross alt et parti som stadig vekk tilsynelatende helst vil tømme naturen snarere enn å ta vare på den.

Men nå har Høyre sittet i regjering i over seks år, og Oslofjordens ve og vel er i aller høyeste grad et nasjonalt anliggende. Her håper jeg de endelig kan hjelpe oss med et skikkelig løft for fjorden. Jeg vet at Oslo Høyre bryr seg om fjorden.

Nå må noen ta ansvaret for Oslofjorden under ett, mener skribenten. Her er fjorden avbildet rett utenfor Ekeberg. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix
Nå må noen ta ansvaret for Oslofjorden under ett, mener skribenten. Her er fjorden avbildet rett utenfor Ekeberg. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix

Først i desember i fjor publiserte Miljødirektoratet, med bakgrunn i et enstemmig Storting, et forslag til «Helhetlig plan for Oslofjorden». Vi i MDG, og svært mange andre, har i årevis forsøkt å varsle om tilstanden i fjorden. Sammen med forskere, naturvernere og lokale myndigheter og organer i kommunene rundt fjorden. Og ikke minst: fiskerne i Oslofjorden.

Livet under vann lider

Lite har blitt gjort nasjonalt, og Oslofjordens liv under vann betaler prisen. Byrådet i Oslo gjør allerede mye for å bidra til at fjorden blir bedre. Oslo har også blant landets beste rensesystemer for kloakk.

Men både Ytre og Indre Oslofjord er svært skadet. Den må reddes.

Jeg inviterer Høyre til å bidra til det.

Powered by Labrador CMS