Maridalsvannet forsyner Oslo med 90 prosent av alt drikkevann. Men Mattilsynet krever at det etableres en reservevannkilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Maridalsvannet forsyner Oslo med 90 prosent av alt drikkevann. Men Mattilsynet krever at det etableres en reservevannkilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

- Kjære vene Høyre. Legg retorikken død!

� Etter nesten 50 år med utsettelser, og med en knapp ukes frist før dagbøter på 1 million kroner satte inn, ville Høyre i bystyret forkaste og utsette planen for vannforsyning i Oslo.

Publisert

Planen for reservevannforsyning er en plan med en unison faglig enighet bak seg. Men i sitt debattinnlegg i VårtOslo 2. februar vil Høyres nestleder i Vestre Aker bydelsutvalg, Baard Ludvig Thorheim, fortsatt ha omkamp. Det står ikke til troende.

Videre får vi høre at det er Høyres fortjeneste at det kjører færre biler rundt om i Oslo. Mon det.

— Katastrofe for Oslo

Det er intet byråd noen gang som har prioritert kollektivtrafikk mer enn det rødgrønne. Politisk så vel som økonomisk.

I forrige bystyreperiode styrket vi tilskuddet til flere avganger på buss-, t-bane og trikk med 266 millioner kroner. Det var åtte ganger mer enn det Høyre klarte i perioden før.

De kjempet også nebb og klør for at satsene i bomringen skulle bli så lave som mulig. Om Høyre hadde fått gjennomslag ville det vært en katastrofe for Oslo. Og iallfall en betydelig avkorting av midler til kollektivtrafikken.

— Høyres rørende miljøengasjement

Et viktig virkemiddel for reduksjon av biltrafikk i Oslo er satsing på god infrastruktur for syklende. Det er Oslo Høyre for i sitt program. Men i mange  enkeltsaker i bystyret ser vi gang på gang at de går imot.

Senest i høst da tidligere ordfører Fabian Stang varslet at han ville lenke seg fast mot sykkelvei i Gyldenløves gate. Da vi startet utrullingen av sykkelveier i Oslo (40 år på overtid forøvrig) krevde Oslo Høyre lovlighetsprøve av sykkelsatsingen! Intet mindre.

Det er rørende å høre Høyres nyfunnede miljøengasjement. Jo flere vi er sammen om den saken jo bedre er det. Men hvorfor vil da Høyre bygge norgeshistoriens dyreste motorvei inn til Oslo?

— Bompengeordning gir mer trafikk

Med astronomiske kostnader for det offentlige i tillegg til rekordhøye bompenger? Både vi, og Høyre, vet at en slik motorvei vil gi økt trafikk, veistøv, forurensing, og støy. For ikke å snakke om hvor mye plass både selve veien, og den økte trafikken, vil beslaglegge.

Apropos å ikke lytte til lokale folkevalgte - vil jeg bare nevne.

Vestre Aker Høyres Thorheim illuderer også til at vi ikke vil ha en gavepakke på 5 milliarder kroner fra staten til økt kollektivsatsing.

Kjære Høyre - nå legger vi den retorikken helt død! Vi kan ikke akseptere en bompengeordning som gir økt trafikk. Det er nemlig haken ved denne såkalte gavepakken.

Det er heller ikke slik at vi vet at det blir mer penger - tvert om. Regjeringen vil både slanke kollektivprosjektene som skal finansieres, og ha flere til å kjøre gratis eller billigere.

— Forstå det den som kan

Her har dere garantert forregnet dere grovt. Vi vet også at dere ikke nødvendigvis står ved et løfte om statlig andel av finansieringen. Det har vi sett fra regjeringen som i lang tid har skapt usikkerhet om de faktisk vil finansiere statens andel.

Og her kommer vi til et av hovedpoengene til Thorheim - nemlig at det visstnok skal bli bytte på Majorstuen stasjon for t-bane-reisende fra Vestre Aker. Får MDG og byrådet det som vi vil, så skal vi bygge en flott ny stasjon på Majorstuen, som gjør at Fornebubanen kan kjøre gjennom sentrum, og vi får tatt i bruk den nye T-banetunnelen når den står klar.

Dette står partiene i Oslo bystyre sammen om, men utfordringen vår er igjen den Høyre-ledede regjeringen som nekter å være med på å spleise på regningen.

I stedet for å være med på å bygge ut T-banenettet, så vil regjeringen bruke 5 milliarder statlige kroner på å bygge ut motorveien inn til Oslo, for å fylle skoleveiene våre med enda flere biler.

Forstå det den som kan.

Skal Oslo bli en grønn by for Oslos innbyggere og fortsette å være en grønn ledestjerne for storbyer rundt om i verden - er det viktig at ikke Høyre får en hånd på rattet. Jeg vil si det faktisk er prekært.

Powered by Labrador CMS