MDGs miljøbyråd i Oslo, Arild Hermstad, nekter å gi folkevalgte Hallstein Bjercke innsyn i sakspapirer. Hermstad vil heller ikke svare på spørsmål fra VårtOslo om saken. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix
MDGs miljøbyråd i Oslo, Arild Hermstad, nekter å gi folkevalgte Hallstein Bjercke innsyn i sakspapirer. Hermstad vil heller ikke svare på spørsmål fra VårtOslo om saken. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

MDG-byråd Arild Hermstad nekter bystyrepolitiker innsyn i sakspapirer om Geitmyra skolehage

Stridens kjerne er et drivhus i Geitmyra skolehage. I tre år har saken vært en kasteball mellom kommunale etater. Og nå nekter MDGs miljøbyråd Arild Hermstad å gi folkevalgte Hallstein Bjercke (V) innsyn i sakens dokumenter.

Publisert

For tre år siden ønsket Geitmyra matkultursenter for barn å sette opp et drivhus inne i 40 mål store Geitmyra skolehage. Politisk sett virket saken helt ukontroversiell den gangen. Drivhuset skulle betales med millionstøtte fra Sparebankstiftelsen, og kommunen skulle ikke betale en eneste krone.

Byråkratisk sommel i tre år

Men så startet saken en tre år lang ørkenvandring mellom Oslo kommunes ulike etater. Og for en drøy måned siden var det bråstopp. Selv om politikerne i utgangspunktet sa ja, hadde byråkratene en helt annen oppfatning enn de folkevalgte.

Dermed blir det ikke noe grønt klasserom for tusenvis av Oslo-barn på Geitmyra. I hvert fall ikke med det første.

Geitmyra matkultursenter for barn disponerer omlag et halvt mål i 40 mål store Geitmyra skolehager. I tre år har matkultursenteret ønsket å sette opp et drivhus betalt av Sparebankstiftelsen. Foto: Anders Høilund
Geitmyra matkultursenter for barn disponerer omlag et halvt mål i 40 mål store Geitmyra skolehager. I tre år har matkultursenteret ønsket å sette opp et drivhus betalt av Sparebankstiftelsen. Foto: Anders Høilund

Dette opprører tidligere kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke (V). Han er nå Venstres gruppeleder i bystyret, og krevde som folkevalgt innsyn i sakens papirer. Bjercke ville vite hva som egentlig har skjedd i saken de fleste politikerne egentlig ønsket en løsning på.

Men nå har Bjercke fått blankt avslag på innsyn av MDGs miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad. Avslaget hjemles med unntak i offentlighetsloven.

Byrådsleder lovet mer åpenhet med rødgrønne

— Det er helt uakseptabelt at vi som folkevalgte nektes innsyn i hva byrådet og kommunen gjør i denne saken. Innsyn er vår mulighet som folkevalgte til å kontrollere byrådet, sier Hallstein Bjercke til VårtOslo.

� Innsyn er vår mulighet som folkevalgte til å kontrollere byrådet, sier Hallstein Bjercke (V). Foto: Oslo Venstre
� Innsyn er vår mulighet som folkevalgte til å kontrollere byrådet, sier Hallstein Bjercke (V). Foto: Oslo Venstre

Hemmeligholdet fra MDGs byråd Arild Hermstad står i grell kontrast til Aps byrådsleder Raymond Johansens valgløfter om mer åpenhet og demokrati dersom de rødgrønne vant valget for fire år siden, mener Høyre.

— Det er helt uakseptabelt at folkevalgte nektes innsyn i en sak der byrådet og kommunale etater har brukt tre år uten å finne en løsning, sier Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg til VårtOslo.

Det omstridte dokumentet Venstres Hallstein Bjercke, og nå også Høyre, vil ha innsyn i er et brev fra kommuneadvokaten i Oslo. Men MDG-byråd Arild Hermstad står steilt på hemmeligholdet.

— Demokratisk betenkelig

— Jeg gir ikke innsyn i det aktuelle dokumentet. Dokumentet kan unntas fra offentlighet etter offentleglova § 15 første ledd, og det gis ikke merinnsyn i opplysningene etter § 11, var det skriftlige svaret Arild Hermstad ga til Hallstein Bjercke da sistnevnte begjærte innsyn.

� Det er helt uakseptabelt at folkevalgte nektes innsyn i en sak der byrådet og kommunale etater har brukt tre år uten å finne en løsning, sier Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
� Det er helt uakseptabelt at folkevalgte nektes innsyn i en sak der byrådet og kommunale etater har brukt tre år uten å finne en løsning, sier Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Både Høyre og Venstre mener det er demokratisk svært betenkelig at byrådet ikke lar folkevalgte bystyremedlemmer se sakens dokumenter. Vanlig praksis i Oslo bystyre i andre lignende saker, er å kopiere dokumenter som er unntatt offentlighet over på blått papir, og deretter la bystyrets medlemmer få lese dokumentene.

Slik sørger byrådet for at dokumentene fortsatt er unntatt offentlighet, men samtidig får de folkevalgte i bystyret mulighet til å sikre en demokratisk forsvarlig prosess.

Men dokumentet fra kommuneadvokaten har miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad fra MDG altså valgt å ikke gi bystyret innsyn i. Selv ikke på blått papir.

En lignende situasjon, der det rødgrønne Ap/SV/MDG-byådet forsøkte å holde sakspapirer unna bystyrets medlemmer, oppsto i striden mellom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og nå avgått utdanningsdirektør Astrid Søgnen.

— Høyre og Venstre vil tvinge frem åpenhet

Da nektet det rødgrønne byrådet å gi bystyret innsyn i referater fra kontaktmøter mellom SV-byråd Thorkildsen og utdanningsdirektør Søgnen. Til slutt måtte de borgerlige mindretallspartiene i bystyret bruke sitt eneste maktmiddel. Folkevalgte i Oslo har, litt forenklet, nemlig krav på innsyn i byrådets saksdokumenter hvis flere bystyremedlemmer krever det. Til slutt ble det rødgrønne byrådet tvunget av mindretallet til å gi fra seg dokumentene fra kontaktmøtene.

— Vi gjør det samme igjen hvis MDGs miljøbyråd Arild Hermstad ikke snarest skjønner alvoret, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

— Hvis Hermstad ikke skjønner alvoret går både Venstre og Høyres 23 bystyrerepresentanter sammen og krever innsyn. Når byråden eller byrådet utfordrer mindretallet i bystyret på denne måten, vil det få et etterspill, sier Lae Solberg.

Svarer ikke på spørsmål fra VårtOslo

VårtOslo har rettet en rekke spørsmål til MDGs miljøbyråd Arild Hermstad og hans byrådsavdeling. Ingen av de følgende spørsmål er blitt besvart:

Byråd Arild Hermstad nekter Venstres Hallstein Bjercke innsyn i dokumenter vedrørende Geitmyra skolehager. Dersom byrådet mener dokumentene bør unntas offentlighet kunne Bjercke fått dem på såkalt blått papir. Hvorfor vil ikke byråden følge den praksisen som er vanlig overfor folkevalgte når saker er unntatt offentlig innsyn?

Byrådsleder Raymond Johansen gikk til valg på "mer åpenhet" i Oslo. I et parlamentarisk system, som i Oslo, er det en forutsetning at de folkevalgte politikerne i bystyret til en hver tid kan kontrollere byrådet. Det er rett og slett den viktigste demokratiske kontrollfunksjonen bystyret har. Hva er grunnen til at byrådet nå hemmeligholder sakens dokumenter for byens folkevalgte?

Ser byråden at praksisen med å nekte bystyret innsyn kan være problematisk i forhold til demokratiske prosesser?

— Har fått mye informasjon

I stedet for å besvare VårtOslos spørsmål sender byrådsavdelingen en epost der MDGs miljøbyråd i stedet fastholder at innsynsavslaget er i tråd med hvilke unntak byrådet kan bruke i henhold til offentlighetsloven. Her er svaret Arild Hermstad sender VårtOslo via sin byrådssekretær Kari-Anne Isaksens epost:

— Bjercke har fått avslag på innsyn i ett dokument med uttalelser fra Kommuneadvokaten. Det er bystyret som har bestemt at hovedregelen er at enkeltrepresentanter ikke skal få innsyn i uttalelser fra kommuneadvokaten, og det er praksisen vi også har fulgt i denne saken. Samferdsel- og miljøkomiteen har fått mye informasjon om hvordan saken om Geitmyra matkultursenter sitt ønske om å sette opp et drivhus i Geitmyra skolehager har vært vurdert. De juridiske vurderingene har jeg orientert om i et eget notat til komiteen. Kommuneadvokaten var også på møtet i komiteen forrige uke for å svare på de spørsmålene som representant Bjercke og andre i komiteen måtte ha om saken.

Powered by Labrador CMS