DEBATT

– Vi undrer oss over om andre arbeidstakere, pandemi eller ei, ville ha funnet seg i å ikke å få arbeidstøy på jobben, sier skribentene.
– Vi undrer oss over om andre arbeidstakere, pandemi eller ei, ville ha funnet seg i å ikke å få arbeidstøy på jobben, sier skribentene.

– Vi opplever arbeidsforhold i Oslos hjemmetjeneste som de fleste andre arbeidstakere aldri ville ha funnet seg i

Vi stiller spørsmålstegn ved hvorfor brann- og politifolk, som tradisjonelt har en overvekt av menn, får dekket arbeidstøy av arbeidsgiveren, mens sykepleiere og annet helsepersonell i hjemmetjenesten, som er kvinnedominert, får nei.

Publisert

Hjemmesykepleien har ikke fullverdig arbeidsutstyr, pandemi eller ikke pandemi!

I over ett år har Covid-19 pandemien preget oss. Hverdagen er blitt annerledes og Covid-19, smitteverntiltak, nedstenging, karantene og hjemmekontor er den nye normalen. Men noen ting forblir uendret. Befolkningens behov for helsehjelp finnes også utenfor sykehusene.

Oslo kommunes ansatte i bydelenes hjemmetjeneste gir helsehjelp til hjemmeboende hver dag, til alle døgnets tider, året gjennom. Deres arbeidsplass er i folks hjem, og de forflytter seg mellom dem. De har stått i frontlinjen og har høstet ros for sin innsats.

Bekymret for smittefare

Vi opplever imidlertid arbeidsforhold i hjemmetjenesten som de fleste andre arbeidstakere aldri ville ha funnet seg i. Gjennom et år med pandemi, har vi fått flere henvendelser fra medlemmer i hjemmetjenestene som gjelder mangelfullt arbeidstøy og bekymring for smittefare og hygienehensyn.

Det har seg nemlig slik at ingen av Oslo Kommunes 15 bydeler tilbyr, etter Sykepleierforbundets skjønn, fullverdig arbeidstøy. De ansattes arbeidstøy består av kortermet kittel og bukse. Noen har i tillegg tilgang på tynne fleecejakker.

Privat yttertøy på jobb

Kortermet kittel og bukse er arbeidsantrekket, i all slags vær, sommer som vinter. Oslo kommune har fasilitert garderober og vask av arbeidstøyet. Men hva med jakke og sko som er tilpasset årstidene?

I ambulansetjenesten, politiet, brann- og redningsetaten og renovasjon er arbeidstøyet fullverdig, med skotøy og plagg fra innerst til ytterst.

Covid-19 smitte kan transporteres via arbeidstøy. Gjennom en pandemi med stadig nye beskjeder om hvor lenge viruset overlever på forskjellige overflater, har sykepleierne, helsefagarbeiderne og assistentene som jobber i hjemmetjenesten gått rundt med private sko og med privat yttertøy.

Har ikke råd

Mange har ikke sett seg råd til å ha en egen jakke på jobb siden det er dyrt med fullverdige vinterjakker. I hjemmetjenesten bruker man stort sett skotrekk, men disse dekker ikke hele skoen og det er ikke alle arbeidstakere i hjemmetjenesten som har egne jobbsko.

Flere som jobber i hjemmetjenesten rapporterer at de ikke alltid har noen plass hvor de kan gjøre av det yttertøyet de har på, og derfor beholder man det i stedet på i kontakt med pasienten. Yttertøy og skotøy blir med den ansatte videre til neste bruker, mellom brukere og til slutt hjem.

Det kan potensielt utgjøre en risiko for smittespredning, etter vår mening.

Må gjøre en risikovurdering

I 2015 ble det pålagt av Arbeidstilsynet at alle som jobbet i hjemmetjenesten skulle få arbeidstøy av arbeidsgiver og at arbeidsgiver skulle vaske klærne. Før dette var det i mange bydeler slik at ansatte i hjemmetjenesten jobbet i private klær og vasket disse hjemme selv. Det er det heldigvis slutt på nå.

Mangelfullt arbeidstøy derimot er det ingen vilje til å gjøre noe med, til tross for at temaet har vært bragt på bane flere ganger og senest i forbindelse med pandemien.

Da arbeidstøy i hjemmetjenesten ble innført, ble det vurdert at kittel og bukse var tilstrekkelig. Det er imidlertid krav fra Arbeidstilsynet at arbeidsgiver gjennomfører risikovurderinger for å sikre seg at beslutningen til enhver tid holder mål.

En risikovurdering er et øyeblikksbilde og må gjentas dersom noe endrer seg. Så vidt oss bekjent, har ikke Oslo kommune sentralt eller lokalt i bydelene gjennomført en ny risikovurdering av arbeidstøyet som tilbys de ansatte i hjemmetjenesten under pandemien.

Vi undrer oss

Norsk Sykepleierforbund i Oslo Kommune vet at både politi, ambulansetjenesten og brann/redning har uniformer med nødvendig utstyr, også for skiftende årstider. Vi stiller spørsmålstegn ved hvorfor disse yrkene, som tradisjonelt har en overvekt av menn, får dette av arbeidsgiveren, men ikke sykepleiere og annet helsepersonell i hjemmetjenesten, som er kvinnedominert.

Vi undrer oss over om hva politi- eller brannfolk ville ha synes om å skulle gå inn i de samme leilighetene (som vi ofte gjør) men uten fullverdige uniformer.

Vi er ganske overbeviste om at dette ikke ville ha ført frem og undrer oss over at kommunen som arbeidsgiver synes at det er greit å sette folk i hjemmetjenesten i denne situasjon. Og la det være sagt med en gang. Det er ikke slik at sykepleierne ikke synes at politi- og brannfolk skal ha korrekt utstyr til å gjøre jobben.

Vi bare undrer oss veldig over at de skal få det når ikke medlemmene våre får tilsvarende.

Ta det på alvor

Denne problemstilling har flere ganger vært løftet av Norsk Sykepleierforbund til byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen, uten at han har gjort noe med problemet, utover kanskje å registrere Sykepleierforbundet synes at det er et problem.

Vi undrer oss over om andre arbeidstakere, pandemi eller ei, ville ha funnet seg i dette og ber med dette innstendig om at byrådet tar saken på dypeste alvor og sørger for at alle som jobber i hjemmetjenesten skal få fullverdige uniformer, inkludert sko og ytterjakker. Det har de ansatte i hjemmesykepleien og ikke minst brukerne av hjemmetjenesten fortjent!

Powered by Labrador CMS