DEBATT

Om ikke arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige, ligger det an til streik på Godt brød Grünerløkka.
Om ikke arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige, ligger det an til streik på Godt brød Grünerløkka.

Til Godt Brød: Vi kommer tilbake – når tariffavtalen er på plass!

Til Godt Brød og andre arbeidsgivere i bydelen som ikke ivaretar ansattes grunnleggende rettigheter: Vi er mange som følger med, både som lokalpolitikere og som kunder.

Publisert

Bare ett år etter at de ansatte på Godt brød i Nydalen måtte streike for å få tariffavtale, er det fare for reprise på Grünerløkka. Vi støtter de ansattes kamp og forventer at arbeidsgiver blir med på tariffavtalen – selve grunnmuren i et seriøst arbeidsliv.

Som bydelspolitikere har vi en klar forventing om at arbeidsgiverne i bydel Grünerløkka ivaretar ansattes rettigheter og følger loven. Dessverre er det mye useriøsitet i en av de største bransjene i bydelen.

Selv i dag er det ikke gitt at serveringsbransjen sikrer minimum allmenngjort minstelønn, at de ansatte får organisere seg i fagforeninger og at krav om kollektive forhandlinger imøtekommes.

Kan bli streik

Vi er mange som godtroende ser for oss at arbeidsgivere gjør som de skal. Mange tar rettigheter for gitt.

I bydel Grünerløkka kjemper ansatte nå en kamp for helt grunnleggende rettigheter: retten til kollektiv forhandling og en kollektiv avtale. Godt Brød Grünerløkka har ikke tariffavtale og arbeidsgiver nekter å imøtekomme kravet fra de ansatte.

Meklingen for krav om tariffavtale kom mandag 25. mai, og kravet er ikke imøtekommet av arbeidsgiver. Nå er de formelle varslene for streik sendt, og det nærmer seg streik fra 10. juni.

Smaken er ikke god

Vi har tidligere handlet mye hos dere, men bakevarene får nå en dårlig bismak. Det hjelper lite med god økologisk bakst og en velklingende visjon om «God smak og God samvittighet» og «Et så rent og ærlig produkt som mulig», hvis man samtidig nekter de ansatte rettigheter.

Dessverre er ikke kampen for grunnleggende rettigheter for arbeidstakere et avsluttet prosjekt. Ei heller i Bydel Grünerløkka. Vi må fortsatt ta kampen for at folk skal få anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

For dette ser vi igjen og igjen: Sjefen på restauranten har ikke nødvendigvis lyst til å betale mer til de ansatte enn det han faktisk må for at de skal møte opp og gjøre jobben. Sjefen har ikke lyst til å betale kveldstillegg. Sjefen har ikke lyst til at de ansatte skal organisere seg og forhandle kollektivt.

Eieren vil til å beholde mest mulig av overskuddet av driften selv. Bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte ses fortsatt av flere som en utgift, ikke som noe som bidrar til å styrke bedriften og en rettferdig fordeling av inntjeningen.

Derfor er det å kjempe for retten til organisering og kollektiv forhandling stadig nødvendig. Fagforeningenes rolle er like viktig som før.

Gi de ansatte tariffavtale

Grünerløkka SV støtter de ansattes krav om tariffavtale på Godt Brød. Og SV støtter en streik hvis det skulle bli nødvendig. Men det er en enkel måte å unngå streik: Gi de ansatte tariffavtale, med de godene det innebærer for lønns- og arbeidsvilkår, forutsigbarhet og medbestemmelse.

At det ble kjempet fram tariffavtale med streik i Nydalen i fjor, får ikke konsekvenser for andre Godt brød-filialer: Her må kampen tydeligvis tas nok en gang. Heldigvis har vi en sterk fagbevegelse og ansatte som tør å ta kampen for oss alle.

Til Godt Brød og andre arbeidsgivere i bydelen som ikke ivaretar ansattes grunnleggende rettigheter: Vi er mange som følger med, både som lokalpolitikere og som kunder: Vi kommer tilbake – når tariffavtalen er på plass.

VårtOslo har forsøkt å få leder og nestleder ved Godt brød Grünerløkka i tale, uten å lykkes.

Powered by Labrador CMS