DEBATT

LO i Oslo støtter regjeringens forslag om å slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt og Eksportkreditt Norge til én etat og lokalisere den i Groruddalen.
LO i Oslo støtter regjeringens forslag om å slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt og Eksportkreditt Norge til én etat og lokalisere den i Groruddalen.

– Oslo trenger arbeidsplasser. Behold Eksportkreditt i Groruddalen

LO i Oslo er enige i regjeringens forslag om å slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt og Eksportkreditt Norge til én etat som skal være lokalisert i Groruddalen.

Publisert

Oslo ligger høyest av alle fylker på arbeidsledighetsstatistikken. Denne tendensen er blitt ytterligere forsterket av koronaepidemien.

Hovedstaden har også hatt flere permitteringer enn resten av landet, med 3,6 prosent av arbeidsstyrken. En av fire permitterte i landet bor i Oslo, og her er langt flere enn ellers i landet ansatt i hardt rammede næringer som kultur, reiseliv, servering og handel.

Dette viser at det faktisk er nødvendig å legge til rette for og stimulere til nye arbeidsplasser i hovedstaden, i stedet for å flytte arbeidsplasser ut av byen.

Behold eksportkreditt i Groruddalen

LO i Oslo er enige i regjeringens forslag om å slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt og Eksportkreditt Norge til én etat som skal være lokalisert i Groruddalen.

Vi advarer derfor mot forslaget fra Frp og deler av andre partier om å flytte denne etaten ut av Oslo. Finansnæringa er en de største næringene i Oslo og det er her kompetansen som trengs i disse to etatene befinner seg.

Vil ta lang tid å bygge opp

Å etablere etaten utenfor Oslo vil bety at denne kompetansen vil gå tapt. Begge selskapene har i dag hovedkontor i Oslo, og en flytting betyr at de fleste vil slutte. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen den kompetansen som forsvinner.

Dette vil både være en tapssituasjon for eksportbedriftene i hele landet og for Oslo. Byen, og særlig de østlige bydelene, trenger en byutvikling hvor store offentlige arbeidsplasser kan være et lokomotiv.

Vi trenger ikke avvikling. Vi trenger utvikling!

Powered by Labrador CMS