DEBATT

– Rusavhengige har over lang tid blitt møtt med stigma, bøter og straff. Det fungerer ikke lenger

Vi mener avkriminalisering for rusavhengige er veien å gå nå. Derfra kan vi begynne å se på muligheten for legalisering. Oslo kan gå foran som et eksempel.

Publisert

På medlemsmøte i april vedtok Arbeiderpartiets studentlag at vi ønsker å se på muligheten for legalisering av cannabis. Vi ønsker også en generell avkriminalisering av narkotika, da vi ser dette som veien videre i den norske rusdebatten.

Men hvordan ser vi egentlig på legalisering? Vi mener at man gjennom legalisering både kan ta makten vekk fra de som selger i Oslos gater, samtidig som vi skaper skattepenger til staten gjennom monopol på salg av cannabis.

Hardere stoffer blir også flyttet fra Oslos gater og inn i helsevesenet, slik at det ikke er selgere, men heller helsepersonell som distribuerer rene brukerdoser til brukere, som av en eller annen grunn skulle trenge det.

Kan se på legalisering

I Oslo var det 51 overdosedødsfall i 2021, noe vi mener at vi som nasjon ikke kan sitte å se på. Med legalisering kan brukere få rene brukerdoser utstedt av helsevesenet til de som trenger det, istedenfor å gå til en dealer i Oslos gater.

Samtidig mener vi at Oslo trenger en avkriminalisering, og at Oslo kan være en by som går foran i fremtidens ruspolitikk. De som har havnet i ulykken bør ikke bli straffet, men møtt med helsehjelp. Dette krever at vi flytter rusavhengighet fra et justisproblem til et helseproblem. Det skal fortsatt være straffbart å ha narkotika til videresalg eller oppbevare narkotika, men det skal ikke være straffbart å bruke. Ved å avkriminalisere, kan vi begynne å se på muligheten for å legalisere.

Har møtt stigma, straff og bøter

For oss er det nemlig viktig at ikke rusavhengige blir straffet med bøter og fengsel, men heller at de blir møtt med helsehjelp. Rusavhengige har over lenger tid blitt møtt med stigma, bøter og straff. Dette fungerer ikke i lengden og er det stikk motsatte av det Oslos rusavhengige trenger.

Og nå som Oslo har tjuvstartet på rusreform, er det på tide å se etter neste steg. Hvor går vi, nå som prøveprosjektet med heroinassistert behandling i Oslo er i full sving? Etter at Respons Analyse gjennomførte en undersøkelse for VG, kunne vi lese at hele 39 prosent sier seg positive til avkriminalisering av narkotika for eget bruk.

Dette tyder på at flere og flere føler på at behandlingen av rusavhengige over de siste årene har vært feil. Spesielt blir det tydelig at det har forekommet systematiske feil, når både politiet og Justisdepartementet må beklage offentlig.

Ja til avkriminalisering

I kjølvannet av at Oslo har startet på en rusreform, så er skadereduksjon blitt et mer og mer aktuelt tema. Vi mener at skadereduksjon kan fremskyndes gjennom undervisning og flere teststasjoner. Her kan Oslo igjen gå foran som et eksempel på hva som er mulig å få til.

Vi mener at vi ikke kan fortsette slik vi engang har gjort, vi må tenke nytt. Vi mener at avkriminalisering er veien å gå og at vi derfra kan begynne å se på muligheten for legalisering.

Powered by Labrador CMS