DEBATT

Regjeringen har litt å bevise for Oslos befolkning. Skal den virkelig tvinge gjennom enda en gigantisk utbygging med statlig plan, på tvers av lokalbefolkningen og byens ønsker, spør SVs Kari Elisabeth Kaski i dette innlegget.
Regjeringen har litt å bevise for Oslos befolkning. Skal den virkelig tvinge gjennom enda en gigantisk utbygging med statlig plan, på tvers av lokalbefolkningen og byens ønsker, spør SVs Kari Elisabeth Kaski i dette innlegget.

– Oslo fengsel skal ikke til Bredtvet

Det kan heller ikke være sånn at alt som tar plass, som ødelegger grøntområder og gir dårligere boforhold skal legges til østkanten og Groruddalen. Folk på Veitvet, Sletteløkka, Rødtvet og Kalbakken er glade i friområdene sine. Det håper jeg Arbeiderpartiet og Senterpartiet forstår og bevarer Bredtvetskogen.

Publisert

Oslo fengsel skal ikke bygges i Bredtvetskogen. Den kampen er Sosialistisk Venstreparti klare til å ta videre på Stortinget. Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør tenke seg veldig godt om før de overkjører Oslos og Groruddalens befolkning i denne saken. Vi som bor i dalen har ikke mer tålmodighet, nå må vi få en regjering som lytter til lokalbefolkninga.

I mange boligområder i Groruddalen er grøntarealer et veldig knapt gode. Dette er et av de tettest befolkede områdene i landet. Dalen har omfattende områder som går med til trafikk og store veisystemer. Og vi som bor her er avhengige av at storsamfunnet støtter oss i å ta vare på de grønne lungene i dalen, og ikke tvinger gjennom planer mot befolkningens ønske.

Et slag i magen

Gode lokalsamfunn trenger områder der unger kan leke, der man får puste og får ro. Områder der det er rikt plante- og dyreliv, som kan være møteplasser for innbyggerne og gi gode naturopplevelser for barnehager og skoler. Bredtvet er nettopp et sånt område, det eneste virkelige grøntdraget for tusenvis av innbyggere på Veitvet og Kalbakken, som omkranser Bredtvet.

At Statsbygg nå igjen peker på Bredtvet oppleves som et slag i magen. Gang på gang opplever vi som bor her at prosessen er styrt mot Bredtvet. Fra de første dagene hvor Statsbygg var på befaring og kom med sine anbefalinger, uten noen slags involvering av de tusenvis av naboene som blir direkte berørt, og til nå, når Statsbygg igjen peker på Bredtvet, til tross for at høyreregjeringa ga en klar beskjed om å finne andre tomter.

På tvers av lokalbefolkningens ønsker

Til syvende og sist er dette likevel en politisk beslutning. Det blir Ap-Sp-regjeringa som skal avgjøre om nye Oslo fengsel skal legges i et Groruddalens få grøntområder. I valgkampen var Oslo Ap og Oslo Sp helt tydelige, skogen skal ikke bygges ned. Arbeiderpartiet Kamzy Gunaratnam stilte sågar opp i den lokale aksjonsgruppas kampanjer mot fengselsplanene. Det tok ikke mange uker etter valget før hun snudde trill rundt.

Regjeringen har litt å bevise for Oslos befolkning. Skal den virkelig tvinge gjennom enda en gigantisk utbygging med statlig plan, på tvers av lokalbefolkningen og byens ønsker?

Tar kampen til Stortinget

Det kan heller ikke være sånn at alt som tar plass, som ødelegger grøntområder og gir dårligere boforhold skal legges til østkanten og Groruddalen. Samfunnet må legge store ressurser i at noen av landets fattigste områder får gode levevilkår og gode muligheter for alle som bor der.

Ved å legge Bredtvet under betong, og med høye murer, ødelegger man mulighetene for god utvikling og friske og sunne liv for en befolkning som har mer enn nok med to store, støyende og forurensende veier rett i nabolaget.

Folk på Veitvet, Sletteløkka, Rødtvet og Kalbakken er glade i friområdene sine. Det håper jeg Arbeiderpartiet og Senterpartiet forstår, og at de bevarer Bredtvetskogen. SV har i alle fall ikke tenkt til å gi seg, og nå tar vi kampen til Stortinget.

Powered by Labrador CMS