Her skal bomstasjonen plasseres, ifølge forslaget. Foto: Google Maps
Her skal bomstasjonen plasseres, ifølge forslaget. Foto: Google Maps

Oslo Høyre kjemper mot bomstasjon på Høyre-bastionen Bygdøy

Publisert

Oslo Høyre er enige i at Oslo trenger et titalls nye bomstasjoner. Men en vil de ikke ha: den på Høyre-bastionen Bygdøy.

I forhandlingene om Oslopakke 3 og en ny indre bomring er det altså kun bomstasjonen på Bygdøy som Oslo Høyre ikke vil ha, ifølge Klassekampen.

Ifølge avisen er det Oslo Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, som gjentatte ganger har protestert mot en foreslått bomstasjon på Bygdøy i de lukkede forhandlingsmøtene.

Den indre bomringen skal for det meste gå langs ring 2. Men en av bomstasjonene er foreslått plassert i Dronning Blancas vei på Bygdøy. Dermed innebærer forslaget at folk som kjører inn og ut av halvøya må betale for å passere bommen.

— På grunn av Bygdøys Høyre-velgere

Klassekampen påpeker at Bygdøy er en solid Høyre-bastion. Ved forrige kommunevalg fikk Oslo Høyre 66,2 prosent av Bygdøy-stemmene, og lederen av Oslo Høyre, Nikolai Astrup, bor der selv.

Oslo Høyre-leder Nikolai Astrup bor selv på Bygdøy. Foto: Piaprestmo, via Wikimedia Commons
Oslo Høyre-leder Nikolai Astrup bor selv på Bygdøy. Foto: Piaprestmo, via Wikimedia Commons

"Kilder" i Arbeiderpartiet som Klassekampen har snakket med sier at de "er overbevist om at halvøyas sterke konsentrasjon av Høyre-velgere er årsaken til at Oslo Høyre kjempet imot denne ene bomstasjonen i Oslo."

Kilder i Oslo Høyre avviser imidlertid dette, og mener at bommen vil skape problemer for Bygdøy-beboere som vil kjøre til Skøyen for å kjøpe dagligvarer, dra på apotek og skole.

Høyre ikke imot Bygdøy-bom

Samtidig sier partiet at de ikke er helt imot en bom, men at den bør plasseres slik at man må betale hvis man vil kjøre til og fra sentrum, men ikke til andre steder, som Skøyen. Dermed kan ikke bommen plasseres på selve Bygdøy, i og med at det kun finnes en bilvei ut dit.

Klassekampen påpeker at Oslo Høyre ikke har foreslått et konkret alternativ, og at partiet mener at det er jobben til Statens vegvesen å finne en slik plassering. Arbeiderpartiet tviler imidlertid på om det er mulig å finne en god alternativ plassering.

I fjor inngikk Oslo og Akershus en revidert avtale om Oslopakke 3, som er en overordnet plan for bygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus frem til 2036. Finansieringen skjer blant annet gjennom bompenger. Nye bomstasjoner, endrede takster og endringer i trafikantsystemet i Oslo skal gi minst 25 milliarder 2016-kroner i bompengeinntekter frem til 2036.

Her ser vi Dronning Blancas vei, som er veien som forbinder Bygdøy med omverdenen, og strekningen langs hvor den foreslåtte bommen skal plasseres:

Powered by Labrador CMS