— Etter å ha lest dommen mot den 39 år gamle kvinnen er jeg sjokkert over hvor lite alvorlig dommerne tar hatkriminalitet, sier nestleder Hatem Ben Mansour ved Antirasistisk senter.
— Etter å ha lest dommen mot den 39 år gamle kvinnen er jeg sjokkert over hvor lite alvorlig dommerne tar hatkriminalitet, sier nestleder Hatem Ben Mansour ved Antirasistisk senter.

Krever at dom mot 39-åring som slo ned norsksomalisk mor og sønn (12) ankes: - Sjokkert over at hatkriminalitet ikke tas på alvor

Antirasistisk senter reagerer kraftig på at kvinnen (39) som ropte "jævla utlendinger" og slo ned en norsksomalisk mor og sønn (12) på Sofienberg ikke dømmes for hatkriminalitet. — Dommen må ankes, krever Hatem Ben Mansour.

Publisert

— Etter å ha lest dommen mot den 39 år gamle kvinnen er jeg sjokkert over hvor lite alvorlig dommerne tar hatkriminalitet. Dommen er full av feil og mangler, sier jurist og nestleder Hatem Ben Mansour ved Antirasistisk senter.

Oslo tingrett mener det ikke er bevist at angrepet er hatkriminalitet og 39-åringen dømmes til 90 dager i fengsel. I tillegg må hun betale moren 15.000 kroner i oppreisning og 707 kroner i erstatning til den 12 år gamle sønnen.

Angrepet på Sofienberg etter handletur

— Dommen avviker både fra praksis i saker om hatefulle ytringer for Høysterett, og generelle strafferettslige prinsipper. I tillegg frifinnes tiltalte for en annen paragraf enn den hun er tiltalt for. Vi ved Antirasistisk senter mener saken må ankes dersom man mener alvor med satsning mot hatkriminalitet, sier Mansour til VårtOslo.

Den norsksomaliske moren og hennes 12 år gamle sønn hadde vært på handletur 6. juli i fjor sommer. Ved bussholdeplassen på Sofienberg spør 12-åringen moren om de skal hjem til Tøyen.

— Tøyen!? Jævla utlendinger, roper en 39 år gammel norsk etnisk kvinne som også oppholder seg ved bussholdeplassen.

Moren til 12-åringen sier rolig til kvinnen at slikt sier man ikke. Da svartner det for den etnisk norske 39-åringen. Hun går løs på moren mens 12-åringen er vitne. Han ser at moren blir slått så hardt at hun mister bevisstheten.

Etter å ha slått ned moren går den 39 år gamle kvinnen også løs på 12-åringen. Han blir slått med knyttet neve og kloret i ansiktet.

Tingretten: — Ikke bevist at det er hatkriminalitet

Et vitne til voldshendelsen løper ned fra sin leilighet og stanser angrepet. Han varsler deretter politiet, som raskt kommer til stedet og pågriper den 39 år gamle kvinnen.

Under rettssaken mot 39-åringen mente aktor at voldshandlingen var motivert av fornærmedes hudfarge og etniske opprinnelse. Aktor anførte derfor at handlingen måtte anses som hatkriminalitet. Det er altså ikke tingretten enig i.

— De fornærmede har somalisk bakgrunn og tiltalte ble oppfarende da hun hørte "Tøyen" og uttalte "jævla utlendinger". Selv om retten mener det er bevist at tiltalte uttalte "jævla utlendinger", mener retten det ikke er tilstrekkelig bevist at hennes handlinger var rasistisk motivert eller kan karakteriseres som hatkriminalitet, står det i dommen mot 39-åringen.

— Dommerne viser total mangel på forståelse

I retten forklarte den 39 år gamle tiltalte at hun hadde drukket en del øl og "muligens røyka en bønne" forut for angrepet på moren og 12-åringen. Hun forklarte også at hun i lengre tid har slitt med rusproblemer.

— Dommerne viser en totalt manglende forståelse for grunnlag for å slippe straff. Selvforskyldt rus er selvfølgelig ikke en slik grunn. Hvordan skulle noen i så fall dømmes for kjøring i ruspåvirket tilstand, det forutsetter jo at du er ruset i det du kjører bilen, sier Hatem Ben Mansour.

I dommen mot den 39 år gamle kvinnen viser også retten til at vitner har beskrevet henne som ruset og "ikke ved sine fulle fem". Kvinnen skrek og ropte høyt, og uttalte også mange andre stygge ting som "hore" og "det driter jeg i" da politiet kom til stedet.

— Ei heller holder det at vitner mener tiltalte ikke var "ved sine fulle fem", det har vi tilregnelighetsvurderinger til. Noen slik vurdering finnes det ikke spor av i dommen, sier juristen og nestlederen ved Antirasistisk senter.

Mener tingretten feiltolker lovverket

I dommen karakteriseres 39-åringens uttalelser til både den norsksomaliske moren og til politiet som "stygge ting".

— Retten viser til forklaring fra politibetjentene som forklarte at tiltalte var oppfarende og frekk også mot dem. Basert på bevisførselen mener retten hun fremsto ustabil og var aggressiv mot alle som snakket til henne og uttalte mange stygge ting, står det i dommen.

— Det å kalle noen "jævla utlendinger" er likevel straffeskjerpende selv om retten mener straffeloven § 274 bokstav e (straffelovens bestemmelse om hatkriminalitet, journ. anmrk.) ikke kommer til anvendelse, skriver retten.

Antirasistisk senter mener Oslo tingrett feiltolker lovverket og mener kvinnen burde vært dømt etter straffelovens paragraf om hatkriminalitet.

— Dommerne trår feil i vurderingen av om bakgrunnen for volden når de er usikre fordi tiltalte også ytret andre skjellsord, sier Hatem Ben Mansour

— Det er jo umulig å gå inn i noens tanker, men når den direkte foranledningen til volden er at fornærmede ikke godtok å bli kalt "jævla utlending" skal det mye til å påstå at grunnen til volden var noe annet enn fornærmedes hudfarge og somaliske opprinnelse, mener nestlederen ved Antirasistisk senter.

Ankefrist utgår i begynnelsen av mars

Da rettssaken mot den 39 år gamle kvinnen startet i Oslo tingrett møtte hun ikke opp, selv om hun skal ha vært lovlig stevnet.

Kvinnen er derfor dømt uten å selv ha vært til stede under rettssaken. VårtOslo har vært i kontakt med kvinnens forsvarer.

— Av ulike grunner så er jeg ikke i posisjon til å kommentere dommen, og ønsker ikke å utdype det noe nærmere, den 39 år gamle kvinnens forsvarer Annette Barlinn.

VårtOslo har ikke lykkes med å komme i kontakt med aktor i saken, og vet derfor ikke om påtalemyndigheten vurderer å anke dommen. Fristen for å anke er 14 dager og utgår i begynnelsen av mars.

Powered by Labrador CMS