Nå ønsker beboerne i Schweigaards gate at bystyret tar stilling til hvor mye trafikk som skal gå gjennom gata. Foto: Vegard Velle
Nå ønsker beboerne i Schweigaards gate at bystyret tar stilling til hvor mye trafikk som skal gå gjennom gata. Foto: Vegard Velle

Beboerne i Schweigaards gate løfter trafikkbekymringene sine inn i bystyret

I en underskriftskampanje ber beboerne i Schweigaards gate bystyret gjøre noe med den store mengden trafikk i gaten. Over 400 personer har til nå signert kampanjen.

Publisert

I januar i år skrev beboer i Gamlebyen, Stephan August Ihde, et innlegg i VårtOslo hvor han uttrykte stor bekymring for alle bussene som dundrer gjennom miljøgaten Schweigaards gate. Antallet bussavganger som passerer Harald Hårdrådes plass er opptil 54 per time store deler av dagen. Og disse kommer på toppen av all personbiltrafikken.

– Naturlig nok er foreldre bekymret for barna, som går til og fra Gamlebyen Skole langs denne veien. 1800-tallsgårdene rister og får setningsskader når busser og tungtransport passerer, skrev Ihde.

Trafikkfarlig, kaotisk og svært støyende

Etter flere henvendelser til bystyret har lite blitt gjort for å endre situasjonen i Schweigaards gate. 9. mars laget beboerne en underskriftskampanje på Min sak, med formål å løfte trafikksituasjonen inn i bystyret.

– Schweigaards gate er blitt trafikkfarlig, kaotisk og svært støyende for myke trafikanter/beboere, heter det i underskriftskampanjen, som 418 mennesker har signert. Antallet er godt over de 300 som kreves for å få saken behandlet i bystyret.

Får støtte fra bydelen

En sammenslutning av 29 sameier, borettslag og beboerforeninger sendte i januar en bekymringsmelding om situasjonen til bydelspolitikere, til Vegvesenet og Ruter. Bydelsutvalget i Gamle Oslo fulgte opp med et vedtak, hvor de stiller seg bak bekymringsmeldingen. Bydelsutvalget krever:

1) Fartsreduserende tiltak i Schweigaards gate.

2) En vurdering av alternative kjøreruter for de regionale bussrutene 100/110 som kjører i Schweigaards gate.

Plan- og bygningsetaten vurderer å fjerne trikken fra Schweigaards gate. Foto: Anne Skifjeld
Plan- og bygningsetaten vurderer å fjerne trikken fra Schweigaards gate. Foto: Anne Skifjeld

Trikken må kanskje vekk

Også plan- og bygningsetaten og eiendoms- og byfornyelsesetaten er opptatt av trafikksituasjonen i Schweigaards gate. I etatens «tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, med deler at Vaterland og Grønland» er det lagt frem et planforslag i om å fjerne trikken i Schweigaards gate og å prioritere bussen.

«Dette vil gi mulighet for å etablere et bredere fortau og da med bedret fremkommelighet for fotgjengere». Det kommer også frem at syklister skal prioriteres i gaten med separate sykkelveier.

Powered by Labrador CMS