DEBATT:

Frelsesarmeen gjør og har gjort en viktig innsats for Oslos innbyggere gjennom mange år. Men nå risikerer Frelsesarmeen Jobben å miste aktiviteten sin i Gamle Oslo.
Frelsesarmeen gjør og har gjort en viktig innsats for Oslos innbyggere gjennom mange år. Men nå risikerer Frelsesarmeen Jobben å miste aktiviteten sin i Gamle Oslo.

- Frelsesarmeen Jobben i Arups gate må få rimelig husleie så de kan fortsette

— Frelsesarmeen Jobben fjerner søppel fra gatene, rydder i Oslofjorden, lager honning og driver gjenbruk. Men først og fremst gir de mennesker utenfor arbeidslivet en verdig hverdag. De fortjener lokaler med rimelig husleie så de kan fortsette det viktige arbeidet sitt.

Publisert

Jeg er blitt informert om at Frelsesarmeen Jobben ved nyttår flytter ut fra sine nåværende lokaler i Arups gate i Gamlebyen.

Årsaken er bygningsmessige utfordringer og en høy husleie som er blitt vanskelig å betale, siden Oslo Kommune de siste to årene dessverre har kuttet 5 millioner i sin støtte.

Rydder Oslofjorden ren

Jobben sysselsetter opp mot 85 deltakere hver dag. De har cirka 30 personer på gaterydding som plukker søppel i nærmiljøet, og 8 personer på skjærgårdstjenesten som rydder strender i Oslofjorden.

I tillegg driver de med produksjon av kvalitetshonning, gjenbruk og flere andre oppgaver.

Gir en verdig hverdag med arbeid

Jobben gjør en svært god innsats som synes i nærmiljøet, pluss at tilbudene gir mennesker som ville slitt med å få ordinært arbeid et virke, en inntekt og en verdig hverdag.

Dette er en vinn-vinn-situasjon for både brukerne og omgivelsene. Vi har ikke råd til å miste dette tilbudet.

Fortjener rimelige lokaler

Det er derfor veldig viktig at Jobben både får tilbud om nye lokaler til en overkommelig leie, og ikke minst at de sikres tilstrekkelig støtte fra Oslo Kommune for å drifte de ulike tilbudene.

Powered by Labrador CMS