Valgets kval for mange. Ut i været, eller jobbe i ro og mak hjemme? Tallenes tale er i hvert fall klar: Det er etablert en ny normal, med færre kollektivreiser og mer hjemmearbeid. Men de fleste ser fordelene med å være det meste av arbeidstiden fysisk sammen med sine kolleger.
Valgets kval for mange. Ut i været, eller jobbe i ro og mak hjemme? Tallenes tale er i hvert fall klar: Det er etablert en ny normal, med færre kollektivreiser og mer hjemmearbeid. Men de fleste ser fordelene med å være det meste av arbeidstiden fysisk sammen med sine kolleger.

Fortsatt reduksjon i antall kollektivreiser og flere på hjemmekontor i Oslo viser ferske tall

Antallet som reiser kollektiv er betydelig redusert. Åtte av ti bedrifter i Oslo gir de ansatte mulighet til hjemmekontor, men arbeidsgiverne ønsker at flest mulig av de ansatte er mest mulig på jobb, viser undersøkelse. — Bedriftene er på vei til en ny normal, mener NHO.

Publisert

Pandemien har endret folks reisevaner. Ferske tall fra Ruter viser at det fortsatt gjennomføres færre reiser sammenliknet med 2019, året før pandemien.

Åtte prosent færre passasjerer

— Valg av reisemiddel har også endret seg gjennom 2022. Etter at vi i slutten av februar kunne ønske folk velkommen tilbake etter pandemien har reisetallene gått sakte, men sikkert oppover. Høsten 2022 har vi sett at passasjertallene stabiliserte seg på et nivå omtrent åtte prosent lavere enn tilsvarende uker i 2019. Vi ser imidlertid en variasjon mellom transportmidlene.

Det sier pressevakt i Ruter, Sofie Bruun.

Passasjertallene i rapporten er beregnet ved hjelp av automatiske passasjertellinger fra sensorer installert på kjøretøyene i Ruters område. Statistikkgrunnlaget inkluderer ikke tog, skoleruter eller båttjenester i indre Oslofjord (øybåtene). I rapporten sammenlignes passasjertallene med normaltrafikken før covid-19. Dette betegnes som 'andel av normaltrafikken'. 100 % vil bety at passasjertallene er på samme nivå som før pandemien.
Passasjertallene i rapporten er beregnet ved hjelp av automatiske passasjertellinger fra sensorer installert på kjøretøyene i Ruters område. Statistikkgrunnlaget inkluderer ikke tog, skoleruter eller båttjenester i indre Oslofjord (øybåtene). I rapporten sammenlignes passasjertallene med normaltrafikken før covid-19. Dette betegnes som "andel av normaltrafikken". 100 % vil bety at passasjertallene er på samme nivå som før pandemien.

Ruters oppsummering for de to siste ukene for i 2022 viser følgende:

• I uke 51 (uken før jul) og 52 (romjulen) ble det registrert henholdsvis 5,3 og 3,6 millioner påstigninger.

• Samlet for disse to ukene var passasjertallet på 87 prosent av det normale nivået før pandemien (84 prosent i uke 51 og 92 prosent i uke 52).

• Samlet for uke 51 og 52 var antall påstigende i Oslo 13 prosent under normaltrafikken før pandemien.

• Totalt for 2022 var antall påstigende 15 prosent under normaltrafikken før pandemien.

Tallene fra Ruter viser at fallet i antall reisende er minst for t-banen og størst for trikken. De fleste kollektivreisende i Oslo reiser imidlertid med buss. I en vanlig uke utgjør bussreiser drøyt halvparten av reisene, en av tre tar t-banen, mens rundt 14 prosent reiser med trikken.

Grafikken viser andel reisende med buss, båt, t-bane og trikk de siste ukene av 2022.
Grafikken viser andel reisende med buss, båt, t-bane og trikk de siste ukene av 2022.

Folk i indre by og Oslo vest bruker mest hjemmekontor

— Så spørs det da om 2023 vil bli et nytt normalår, og hvordan dette året vil være sammenlignet med 2019. Vi forventer at folk vil fortsette å bruke hjemmekontor mer enn før pandemien, og derfor at trafikktallene i 2023 fortsatt vil være lavere enn i 2019, sier Bruun.

Ifølge Bruun har bruken av hjemmekontor høsten 2022 ligget på rundt 1,5 dager per person per uke i snitt, blant de med mulighet for hjemmekontor. Andelen med mulighet for hjemmekontor er størst blant befolkningen i Indre by (Grunerløkka, Gamle Oslo, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner) og i Vest (Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker). Det er lavest i Nordøst (Bjerke, Alna, Grorud og Stovner).

Bruun sier at det er spesielt færre kollektivreiser i indre by, da mange arbeidsplasser ligger her. Økt bruk av hjemmekontor og færre kollektivreiser fører imidlertid ikke til at Ruter har konkrete planer for reduksjon av tilbudet.

Åtte av ti bedrifter i Oslo gir de ansatte mulighet til å jobbe hjemmefra

Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, sier tidligere undersøkelser viser at det i Oslo er åtte av ti bedrifter at de har ansatte som har mulighet til å jobbe noe hjemmefra.

Tall fra juni 2022 for Oslo viser at 75 prosent av bedriftene at de faktisk har ansatte på hjemmekontor. Seks av ti svarer at de ansatte er det aller meste av tiden, eller en overvekt av tiden, i virksomhetens lokaler.

— Dette er i stor grad på linje med hva bedriftene ønsker, selv om en av ti bedrifter svarer at de ønsker at de ansatte skulle vært noe mer på jobb i virksomhetens lokaler.

— Det er en trend at de fleste er det meste at tiden i bedriftens lokaler, og en mindre andel på hjemmekontor, eller fjernarbeid på andre steder enn den ansattes eget hjem sier Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO.
— Det er en trend at de fleste er det meste at tiden i bedriftens lokaler, og en mindre andel på hjemmekontor, eller fjernarbeid på andre steder enn den ansattes eget hjem sier Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO.

I halvparten av bedriftene har ledelsen hatt dialog med de ansatte om hvor tilgjengelige de forventes å være etter arbeidstid. Flere bedrifter har opplevd positiv endring enn negativ endring som følge av hjemmearbeid. Det gjelder særlig positiv endring i evnen til å lede ansatte med større fysisk avstand, og muligheten til å tilpasse arbeidet til arbeidstakernes helse/arbeidsevne.

På vei mot en ny normal

Mange har snakket om en «hybrid arbeidshverdag», hva er deres inntrykk av dette nå?

— Gjennomgående ønsker bedriftene at flest mulig av de ansatte er mest mulig på jobb.

— Som Arbeidsforskningsinstituttet også understreker i rapporten "Hjemme-Borte-Uavgjort" vil noen arbeidsgivere oppleve å komme "i en spagat mellom å tilrettelegge for ansattes ønske om fleksibilitet i valg av arbeidssted og -tid, samtidig som de opprettholder et fellesskap på arbeidsplassen som sikrer erfaringsdeling, strategisk utvikling og innovasjon, og et godt psykososialt arbeidsmiljø". Dette er et dilemma som det vil være viktig å finne en god balanse for, sier hun.

Er man på vei tilbake til normalen, eller er det etablert nye vaner som vil vare?

— Bedriftene er på vei til en ny normal, der andelen som jevnlig har tilgang til og benytter seg av hjemmekontor er høyere enn før pandemien.

— Det er også en trend at de fleste er det meste at tiden i bedriftens lokaler, og en mindre andel på hjemmekontor, eller fjernarbeid på andre steder enn den ansattes eget hjem.

Hva ser dere av trender og konsekvenser på produktivitet og kvalitet i arbeidet? Ser arbeidsgivere og arbeidstakere på dette ulike?

— Forskningen gir foreløpig ikke entydige svar. Men når vi tidligere har spurt våre medlemmer om dette, kom to forhold hvor flere har opplevd positiv endring enn negativ endring. Det gjelder i evnen til å lede ansatte med større fysisk avstand, og muligheten til å tilpasse arbeidet til arbeidstakernes helse og arbeidsevne.

Powered by Labrador CMS