DEBATT

«Som ansatt i hjemmesykepleien har jeg møtt på mange folk med forskjellige bakgrunn i de åtte årene jeg har jobbet», skriver Ali Mirahmadi som til daglig jobber som sykepleier.
«Som ansatt i hjemmesykepleien har jeg møtt på mange folk med forskjellige bakgrunn i de åtte årene jeg har jobbet», skriver Ali Mirahmadi som til daglig jobber som sykepleier.

– Med denne uttalelsen har Høyre igjen klart å spytte på oss som holder hjulene i gang

– Jeg var en av de ufaglærte da jeg begynte for åtte år siden. I dag jobber jeg som sykepleier. I løpet av disse årene har jeg lært hvor avhengige vi er av hverandre. Og hvor sårbare vi er uten hverandre. Enten man er fag- eller ufaglært.

Publisert

«Det er for mange ufaglærte som ikke kan noen ting. Og noen har også veldig dårlig språk. Det må man gjøre noe med, for det kan være farlig», skrev Oslos Høyres ordførerkandidat i en Facebook-post før Høyre la seg flat og trakk uttalelsen tilbake. 

Som ansatt i hjemmesykepleien har jeg møtt på mange folk med forskjellige bakgrunn i de åtte årene jeg har jobbet. Vi er ufaglærte, faglærte, sykepleiere, miljøterapeuter og så videre. 

Noen av oss har norsk som morsmål og andre har norsk som andrespråk. 

- Ufaglærte ofret seg under korona

Jeg selv var en av de ufaglærte da jeg begynte for åtte år siden. I dag jobber jeg som sykepleier. I løpet av alle disse årene har jeg lært mye. 

Viktigste lærdom er hvor mye vi er avhengig av hverandre og hvor sårbare vi er uten hverandre, enten man er faglært eller ufaglært. 

Den ufaglærte som alltid stiller opp når vi er i krise. Den ufaglærte som alltid ofrer mye av den ekstra tiden de setter av til brukere. 

Ufaglærte som ofret så utrolig mye da landets helsesystem var på grensen til å bryte sammen under koronapandemien. 

Alt dette og mye mer kan vi takke ufaglærte for. Til tross for at de får mye mindre betalt enn det de har krav på. 

Noen kan kanskje bedre norsk enn andre. Men personlig driter jeg i dette. Personlig stoler jeg på mine kolleger og den jobben de gjør, og er evig takknemlig. 

Dessverre virker det som ordførerkandidat for Oslo Høyre, Anne Lindboe, ikke er like takknemlig som mange oss andre. 

Sikkert fordi Lindboe aldri har kjent hvordan det er som ufaglært å løpe mellom brukere og pasienter. 

Eller jobbe i område der vi er underbemannet og knapt har tid til å ta pause. 

Med denne uttalelsen har Høyre igjen klart og spytte på oss som holder hjulene i gang. Men jeg sier bare: Har du et problem med mine kolleger, så har du et problem med oss alle!

Powered by Labrador CMS