Et nytt prosjekt i Bydel Frogner lykkes med å få unge arbeidssøkere i jobb. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / Scanpix
Et nytt prosjekt i Bydel Frogner lykkes med å få unge arbeidssøkere i jobb. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / Scanpix

Drømmefangerne i Bydel Frogner

Ledere og ansatte i Bydel Frogner sier et høylytt ja til å delta i prosjekt Tilrettelagt Arbeid. Mennesker med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser får nå tilbud om ordinær jobb i bydelen.

Publisert Sist oppdatert

Er du mellom 18 og 30 år, fyller kriteriene og er uføretrygdet, kan dette være et aktuelt tilbud.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir) har bevilget penger til et treårig prosjekt der målet er å tilrettelegge for ordinære jobber i kommunal regi. Gapet mellom målgruppens behov og eksisterende jobbtilbud har i mange år vært stort.

Personer med uføretrygd og varig tilrettelagt arbeidsplass får ofte jobb i en arbeidsmarkedsbedrift. Mennesker uten en varig tilrettelagt arbeidsplass mangler ofte de samme mulighetene. Derfor kan det være store mørketall hva gjelder jobbønsker, tilbud, og kunnskap hos de unge.

AV-dir mener åpenbart at det er mange muligheter, og at vi må begynne å lete. I Oslo deltar bydelene Nordre Aker, Alna og Frogner. I tillegg er fem kommuner rundt i landet inkludert i prosjektet.

Hva skjer i Bydel Frogner?

Høsten 2018 begynte vi å snakke med folk i bydelen vi trodde kunne hjelpe oss å finne aktuelle kandidater. NAV sendte ut brev med oppfordring om å kontakte prosjektet. Ansatte i bydelens tjenestesteder ble også kontaktet. Parallelt med dette, ble prosjektet etablert.

I dag er noen i jobb med vedlikehold og service. En person er på vei til å ta fagbrev som kokk i prosjektet Kjøkkenproff. Daglig oppdager vi nye funksjoner, jobber og ansvarsområder. Ledere og ansatte kommer med forslag.

Vi i prosjektet jobbmatcher dette med aktuelle kandidater. Alle som får et tilbud går inn i en prosjektstilling med de rettigheter dette innebærer. Vi er stolte over arbeidsplassen vår og den entusiasmen vi møter fra våre kollegaer. Vi tror at Bydel Frogner kan pløye ny mark.

Veien videre

Målet er at vi i perioden frem til slutten av 2020 skal bygge opp en kompetanse der vi kan fange jobb- og utdanningsdrømmene til unge mennesker som i dag står utenfor. Dette innebærer tett dialog mellom NAV, oss som arbeidsgivere og den enkelte kandidat.

Videre er det viktig at vi kartlegger, systematiserer, dokumenterer og kommuniserer erfaringene våre. Derfor er det en stor fordel at Telemarksforskning følger utviklingen i prosjektet. Da kan vi lære av våre feil og positive erfaringer, og resten av landet kan bygge videre på prosjektkommunenes resultater.

Mange har gitt opp

Arbeidet i prosjektet er en oppdagelsesreise. Sammen med den enkelte finner vi tilpassede veier til en meningsfull hverdag.

Mange har sittet hjemme og stirret i veggen. Noen har prøvd å komme seg videre på egenhånd, men har stanget i byråkrativeggen. De fleste har gitt opp.

Vi tror at hvis vi kan rive murene mellom hjelpeinstanser, bryte med silotenkningen og sette den enkelte i sentrum. Ved hjelp av prosjektet er vi kommet langt mot målet om at unge mennesker med en utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse kommer seg ut av utenforskap, og deltar i arbeidslivet.