Tom Olsen mistet skjenkebevillingen i juni fjor. Like etter klaget han til Oslo kommune. Fortsatt har ikke byrådet behandlet klagen hans. Foto: Arnsten Linstad
Tom Olsen mistet skjenkebevillingen i juni fjor. Like etter klaget han til Oslo kommune. Fortsatt har ikke byrådet behandlet klagen hans. Foto: Arnsten Linstad

– Klagebehandlingen i skjenkesaken til Olsen på Bryn står til stryk

Da Ap-byråden ble spurt hvor lang saksbehandlingstiden er på slike klagesaker, visste hun ikke dette. Jeg tenkte det kunne være fordi det lå mange klager til behandling. Men tallene viser noe veldig annet.

Publisert

VårtOslo har i flere saker omtalt Olsen på Bryn. Å bruke over åtte måneder på å behandle en klage på å bli fratatt skjenkebevillingen, er helt urimelig. Vi vil nå helt konkret foreslå en frist for behandling av klager i skjenkesaker, som er på maks seks uker.

Da Ap-byråd Victoria Marie Evensen i sist bystyremøte ble spurt hvor lang saksbehandlingstiden er på slike klagesaker, visste hun ikke dette. Jeg tenkte at det kunne være fordi det lå svært mange klager til behandling. Men jeg synes tallene viser noe veldig annet.

Underlig fra byråden

I 2019 fikk kommunen 23 klager, året før var det 13, og året før det var det 17. Altså ingen skrekkelig stor saksbunke. På det meste to saker i måneden. Det burde være mulig å behandle ganske raskt. Og det gjør det ekstra underlig at byråden ikke vet hva saksbehandlingstiden er.

En sjekk med andre byers praksis, viser at både Stavanger og Trondheim løser slike klagesaker raskt. I en klagesak skal kommunen se gjennom om det er grunn til å omgjøre sitt vedtak, og er det ikke det, skal saken sendes til Fylkesmannen som vil vurdere saken.

Å ta folk på alvor

Nå har vi et serveringssted i Oslo, som har ventet på å få sin klage behandlet i over åtte måneder. Uten skjenkebevilling går besøkstallene ned, og med det inntektene.

Det kan sikkert være vanskelige vurderinger når noen fratas en skjenkebevilling, og de klager på vedtaket. Men jeg har ingen forståelse for at det skal ta så lang tid som åtte måneder.

Å gi folk svar, er å ta folk på alvor, og jeg håper flere partier vil stemme for vårt forslag om en klagefrist som er helt konkret og med en maksimaltid på seks uker.

Powered by Labrador CMS