– Aldri har vi hatt så enkel tilgang til all slags informasjon og kunnskap som i dag, skriver artikkelforfatterne. Foto: Omar hoftun / Wikimedia Commons
– Aldri har vi hatt så enkel tilgang til all slags informasjon og kunnskap som i dag, skriver artikkelforfatterne. Foto: Omar hoftun / Wikimedia Commons

– Vi er ikke enige i at det er et demokratisk problem at ikke alle får lest de politiske sakene på internett

Som innbygger i bydel St. Hanshaugen har du flere muligheter til å skaffe deg informasjon, si din mening og påvirke beslutninger i nærmiljøet. Her ser du hvordan.

Publisert

Dette er et svar på Ivar Børsheims innlegg: – Er det dristig å si at vi har et demokratisk problem i bydel St. Hanshaugen?

Aldri har vi hatt så enkel tilgang til all slags informasjon og kunnskap som i dag. Alt finnes et tastetrykk unna. Men den store mengden informasjon og kommunikasjonskanaler gjør at det likevel ikke er like enkelt for alle å følge med.

Nylig spør Ivar Børsheim, pensjonist og innbygger i Bydel St. Hanshaugen, om det er dristig å si at det er et demokratisk problem at ikke alle eldre behersker internett. Tidligere hadde bydelen en egen bydelsavis som ga god informasjon. Nå fyller ikke den digitale avisen VårtOslo samme oppgave, og bydelens informasjon ligger på en webside ikke alle eldre behersker. Da får de heller ikke god nok informasjon og mulighet til å påvirke, skriver Børsheim.

Digitaliseringen påvirker også St. Hanshaugen

Børsheim retter imidlertid kritikk mot feil instans. I Bydel St. Hanshaugen forstår vi Børsheims bekymring. Et mulig demokratisk problem er ikke en konsekvens av bydelens informasjonsrutiner, men en konsekvens av digitaliseringen som skjer generelt i samfunnet.

Bydelen er pålagt å følge Oslo kommunes retningslinjer, og bydelen informerer på samme måte som Oslo kommune. Vi forsøker så godt vi kan å kompensere for at ikke alle innbyggere behersker internett, og derfor formidler vi informasjon om bydelens arbeid på ulike måter, og ser påvirkning i en større helhet.

Påvirkning gjennom folkestyret

Norge har folkestyre, et demokratisk system der mange er med og kan påvirke. Vi velger noen til å representere oss, til storting og regjering, fylkesting og kommunestyrer – og til bydelene. Alle som deltar i politiske valg er derfor med på å påvirke.

Byrådet i Oslo legger føringer for utviklingen i byen som helhet og i bydelene. I forlengelsen av dette er det bydelene og bydelsutvalgene som ivaretar innbyggernes interesser og velferd. I tillegg kommer interesseorganisasjoner, politiske partier og media. På denne måten har de fleste god mulighet til å få informasjon og til å påvirke de politiske veivalgene.

Velgerne bestemmer

Har vi et representativt demokrati når ikke alle er like aktivt med, og de folkevalgte ikke direkte gjenspeiler innbyggerne? Ja, fordi det er velgerne som har siste ordet. De kan støtte eller vrake de folkevalgte og påvirke i andre kanaler og organisasjoner. Vi opplever at de fleste finner frem til informasjonen de trenger.

At det er et demokratisk problem om ikke alle får lest de politiske sakene på internett, mener vi ikke er tilfellet. Men det er en sentral demokratisk oppgave og utfordring, i hele landet, å nå alle målgrupper bedre, ikke bare de eldre. Det arbeider vi med hver dag.

67-79 åringer best i valgdeltagelse

Ved stortingsvalget i høst deltok 78 prosent av de stemmeberettigede, to prosent flere enn i 2009. Lavest valgdeltagelse hadde de mellom 20 og 24 år (64 prosent). Høyest valgdeltagelse hadde de fra 67 til 79 år, hvor hele 86 prosent stemte. I Bydel St. Hanshaugen har vi nå 1989 personer i denne aktive aldersgruppen.

Fra 80 år og oppover har vi få, 715 innbyggere. Viktig informasjon skal nå alle uavhengig av antall, men det er likevel naturlig her å se på hvor mange av våre 39 000 innbyggere problemstillingen eventuelt kan gjelde. Det er gledelig at 67-79-åringene er best til å gi sin stemme. Nå gjelder det at vi mobiliserer enda flere av de unge til å bli like gode.

Hvordan folk bruker nettsiden

Informasjon til innbyggerne om tilbudene som finnes er en av kommunens og bydelenes viktige oppgaver. Vi bruker ulike kanaler for å nå ut til flest mulig, best mulig. Likevel kjenner ikke alle kommunens og bydelens kommunikasjonskanaler, som web-siden oslo.kommune.no.

Børsheim spør om bydelspolitikerne vet hvor mange som bruker bydelens nettsider for informasjon, eller hvor mange som syns det er vanskelig å orientere seg der. Det har vi ikke en egen undersøkelse på. Men for Oslo vet vi at det er seks temaer som løser 25 prosent av det folk bruker nettstedet til å finne: Ledige stillinger, skole, barnehager, svømmehaller, åpningstider og friluftsliv. Folk flest søker med andre ord primært etter aktuelle tilbud for jobb, oppvekst og fritid – ikke etter politisk dagsorden.

Slik påvirker du

Med mottoet «Sammen i Bydel St. Hanshaugen», jobber vi for å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle. I likhet med de øvrige bydelene, og uavhengig av alder, når vi likevel dessverre ikke alltid alle godt nok.

Jo flere vi når via ulike kanaler, jo flere vet mer og kan informere andre. Spør naboen, venner og bekjente om hva som skjer. Spør oss. Og følg oss på web, Facebook, på folkemøter, møter i bydelsutvalget og i andre råd og utvalg. Les VårtOslo og andre aviser.

Slik når du oss - og vi deg

Som innbygger i St. Hanshaugen har du flere muligheter til å si din mening, påvirke beslutninger og å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø. Vi trenger også din hjelp til å bli bedre.

  • Internett er den største informasjonskanalen for de løpende tjenestene og tilbudene. Her er bydelens egne nettsider.
  • Send en e-post: Har du synspunkter, tilbakemeldinger eller spørsmål om våre tjenester? Da kan du sende oss en e-post eller kontakte en politiker. Bydelen har 49 politikere fra ulike partier som gjerne vil vite hva du er opptatt av. Her finner du kontaktinformasjon til alle politikerne i bydelen.
  • Møt bydelsutvalgets leder: Med jevne mellomrom inviterer leder i bydelsutvalget, Anne Christine Kroepelien, til uformelle samtaler på en kafe i bydelen. Neste møte er mandag 5. februar kl. 15–17.30 på Godt brød i Thereses gate.
  • «Åpen halvtime»: Alle politiske møter er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime. Her kan du ta opp aktuelle saker og informere politikerne om ting du mener er viktig. Neste møte i Bydelsutvalget er 13. februar. Finn sakskart, møtekalender og kontaktinfo for utvalg, komiteer og råd her.
  • Kom på folkemøter: Bydelen inviterer også til folkemøter. I 2017 hadde vi møte om utviklingen av høyskoleområdet, og Sporveien hadde møte om Theresegate. Neste folkemøte er om parkstrategi 7. mars 2018.
  • Bruk eldrerådet: Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget, der de fleste deltagerne er pensjonister. Rådet uttaler seg i alle typer saker som gjelder levekår for eldre, og kan også ta opp egne saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen. Du finner dem her.
  • Følg oss på Facebook.
  • Les Bydelbladet: Bydeler kan ikke utgi lokalavis. I bydel St. Hanshaugen gir vi ut et bydelsblad med basisinformasjon to-tre ganger i året. Neste utgave kommer i innbyggernes postkasser i mars.
Powered by Labrador CMS