Bolteløkka skole er en av skolene i Oslo med minst utearealer. Foto: Ole Anders Flatmo / Wikimedia Commons
Bolteløkka skole er en av skolene i Oslo med minst utearealer. Foto: Ole Anders Flatmo / Wikimedia Commons

– Barna på Bolteløkka barneskole har en drøm om en større skolegård. Nå er muligheten her – hvis byrådet vil

Jeg håper ikke Marianne Borgen og Raymond Johansen svikter Bolteløkka-barnas drøm om en større skolegård.

Publisert

Bolteløkka skole er over 100 år og har en sammenhengende historie som skole. Margrethe Munthe var lærer ved skolen. Skolen skal være skole i mange år fremover, og barna har laget en drømmekiste med tegninger og ønsker for en større skolegård. Den skal ordføreren få.

På skolens nabotomt står to store herlige fredete trær, men nå er det søkt om å bygge et syv etasjers leilighetskomplekset på tomten. Det vil kaste lange mørke skygger over skolen og skolegården. Gatene rundt skolen er trange, og økt trafikk vil gjøre skoleveien farligere. Byantikvaren mener at byggeprosjektet er i strid med kommuneplanen.

Vi vet at fysisk aktivitet er viktig for barn. I dag er det bare to skoler i Oslo som har mindre uteareal pr. elev enn Bolteløkka.

Skolegården er barnas arena

Bydel St. Hanshaugen er den bydelen i Oslo med minst grøntareal pr. innbygger og det er nesten ingen barn som bor i hus med egne hager. Rundt 700 innbyggere har underskrevet et innbyggerinitiativ om utvidet skolegård. Bydelsutvalget støtter enstemmig en utvidelse av skolegården.

Jeg har vært mor til barn på Bolteløkka i snart 10 år og vet at bydelens barn bruker skolegården mye, også på ettermiddager og i helgene. Det er i skolegården at barn møter barn, den er barnas arena. I skolegården trenger ikke barna å kjempe med voksne om plass slik de må i parkene. I skolegården «henger» og leker barn i alle aldre.

I politikken bør det være slik at muligheter gripes når de dukker opp. Nå ligger forholdene til rette for at Oslo kommunen kan erverve skolens tomt.

Bolteløkka skolegård er asfaltert og trang. Nå må kommunen ekspropriere nabotomta og utvide skolegården, mener skribenten. Foto: Arnsten Linstad
Bolteløkka skolegård er asfaltert og trang. Nå må kommunen ekspropriere nabotomta og utvide skolegården, mener skribenten. Foto: Arnsten Linstad

Stans utbyggingen ved siden av skolen

Det kan ikke være et mål at barna skal klare seg med minst mulig uteareal. Som leder for bydelsutvalget på St. Hanshaugen utfordrer jeg byrådet til å undersøke alle muligheter for å utvidelse skolegården.

Jeg oppfordrer Hanna Marcussen til å stanse utbyggingsprosjektet i Eugenies gate 12 inntil spørsmålet om innlemming av nederste delen av Bolteløkka Allè i skolegården er avgjort. Samtidig bør byrådet starte forhandlinger med eierne av tomten.

Jeg er prinsipielt imot ekspropriasjon av privat eiendom, men hver gang det bygges ut jernbane, veistrekninger eller flyplasser gjennomføres det ekspropriasjon av nabotomter. Spørsmålet bør vurderes i dette tilfellet. Oslo kommune eier mange eiendommer og flere er ikke i bruk. Kanskje en byttehandel (et makeskifte) alternativt kan være mulig?

Bruk skattepengene på barna

Oslo kommune har penger – senest i forrige uke lærte vi at kommunens inntekter fra eiendomsskatten ikke er brukt. Kanskje litt av pengene kan brukes på barna. Det er ikke hver dag et grøntareal ved siden av en byskole skal utvikles.

Muligheten for en større skolegård er til stede akkurat nå – og før utbyggingen er gjennomført. Bolteløkka-barna drømmer om større skolegård. Nå er det viljen til byrådet det står på. Jeg håper ikke Marianne Borgen og Raymond Johansen svikter Bolteløkka-barnas drøm om en større skolegård.

Powered by Labrador CMS