Leder av bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, er oppgitt over at oppussingen av presteboligen i Stensparken enda ikke har startet opp. Foto: Trond Løkke
Leder av bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, er oppgitt over at oppussingen av presteboligen i Stensparken enda ikke har startet opp. Foto: Trond Løkke

Beboere på St. Hanshaugen er opprørte over at byrådet lar den staselige presteboligen i Stensparken forfalle

Publisert

I fjor vedtok bystyret at villaen skulle rustes opp til et tilbud rettet mot ungdom. Men i byrådets budsjett er det ikke satt av en krone. Heller ikke i neste års budsjett kan byrådet love penger.

I sju år har den gamle presteboligen i Stensparken stått avstengt og uten brukere. I forfjor ble villaen okkupert av boligaktivister, som etter hvert ble kastet ut av politiet. I etterkant har både byrådet i Oslo og bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen vedtatt at huset skal legges til rette for barn og unge og få en byøkologisk profil. Men i byrådets reviderte budsjett for 2017 glimrer pengene med sitt fravær.

Presteboligen i Stensparken

Bystyret vedtok i juni 2016 at presteboligen i Stensparken skulle rustes opp. Forslaget fremmet av Bjørnar Moxnes (R), Ivar Johansen (SV) og Harald Nissen (MDG) lød:

«Byrådet bes i samråd med bydelen vurdere om videre bruk av «Presteboligen», Pilestredet 84b, kan inkludere tilbud til barn og unge, og om dette tilbudet kan ha en byøkologisk profil. Byrådet bes se dette i sammenheng med arbeidet med å opprette et byøkologisk senter sentralt i Oslo, hvor et slikt senter bør suppleres med byøkologiske tiltak og prosjekter ute i bydelene.»

Partiene som sluttet seg til forslaget og fikk flertall var AP, MDG, SV og Rødt.

– Vi som er naboer er veldig lei av at huset står stengt, lukket og ramponert. Det er knust glass over alt, og den staselige villaen er ikke noe hyggelig sted, sier beboer i området, Cecilie Klem.

Presteboligen i Stensparken har stått tom og forfalt i sju år. Foto: Trond Løkke
Presteboligen i Stensparken har stått tom og forfalt i sju år. Foto: Trond Løkke

Ønsker en moderne ungdomsklubb

Presteboligen har, med sin sentrale beliggenhet, naturskjønne uteområder og romslige plass innvendig det som skal til for å bli et attraktivt og levende sted for lokalsamfunnet. Huset ligger rett ved flere skoler, spesielt Fagerborg ungdomsskole og Bolteløkka barneskole. Men også Majorstua, Marienlyst og Ila skoler ligger i nærheten.

– Vi ønsker at huset skal fylles med noe som kommer befolkningen i bydelen til gode, for eksempel en moderne ungdomsklubb. Skolene i området støtter initiativet helhjertet, det samme gjør uteseksjonen, sier Cecilie Klem.

Hvor blir det av pengene?

Også lederen av bydelsutvalget på St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien (H), er opptatt av den gamle presteboligens fremtid.

– Byrådet følger ikke opp egne vedtak. Det rammer barna i bydel St. Hanshaugen. I 2016 vedtok bystyret en oppussing av villaen i Stensparken, men pengene uteblir. Barn og unge i St. Hanshaugen har ikke noe sted å være, sier hun.

Kroepelien mener St. Hanshaugen er en underprioritert bydel i Oslo.

Beboere rundt Stensparken engasjerer seg for at den gamle presteboligen rustes opp. Foto: Trond Løkke
Beboere rundt Stensparken engasjerer seg for at den gamle presteboligen rustes opp. Foto: Trond Løkke

Mye røyk, skulk og rus

– St. Hanshaugen er den eneste bydelen som ikke har en flerbrukshall, og det er et stort behov for uformelle møteplasser for ungdom i nærmiljøet. Dessverre utmerker St. Hanshaugen seg på en del negative statistikker. Bydelen er den hvor flest ungdommer starter å røyke. Det er også en del skulking av skolen, og bydelens ungdom ligger for høyt oppe på russtatistikken, forteller hun.

Ungdommene der oppgir at de bruker mye tid hjemme, og at det mangler fritidstilbud og møteplasser i nærmiljøet. Mangelen på aktiviteter fører til at unge søker mot tilbud utenfor bydelen.

Beboere vil gjerne ha ungdomshus i bydelen sin. Foto: Trond Løkke
Beboere vil gjerne ha ungdomshus i bydelen sin. Foto: Trond Løkke

Merkelig lang tid

– Jeg synes det er merkelig at bystyret, med byrådspartiene i spissen, kan vedta en oppussing og at dette i løpet av ett år ikke kommer inn i budsjettet – til tross for store inntekter fra eiendomsskatt, sier hun.

Hun mener at barna trenger fritids- og kulturtilbud i nærheten av skole og hjem, et sted hvor de kan få kontakt med forebyggende tjenester i bydelen. Kroepelien ser for seg at villaen på dagtid også kan benyttes av barselgrupper og eldre.

Byrådspartiene og Rødt gikk i fjor våres inn for det byøkologiske ungdomstilbudet. Nå skylder de på liten tid.

Lover ikke penger til villaen

– Vi har rett og slett ikke rukket å sikre finansiering av villaen i det nåværende budsjettet, sier Benjamin Endré Larsen (SV), byrådssekretær i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester.

Benjamin Endré Larsen (SV), byrådssekretær i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, kan ikke love penger til presteboligen i Stensparken.
Benjamin Endré Larsen (SV), byrådssekretær i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, kan ikke love penger til presteboligen i Stensparken.

Han setter pris på initiativet med et ungdomshus på St. Hanshaugen og har en god dialog med bydel St. Hanshaugen, oppgir han.

Larsen vil likevel ikke love at villaen i Pilestredet 84b kommer med i 2018-budsjettet heller.

– Byrådets forslag til 2018-budsjett kommer i september. Hva som ligger inne der er for tidlig å si. Men vi forholder oss til vedtaket og jobber med å oppfylle bystyrets bestilling i saken, sier han.

 

Powered by Labrador CMS