– Oslo blir et fint eksempel på hvorfor man må ta vare på strandsonen, og man kan bruke det som et eksempel på hvordan det kan bli for resten av landet og kysten, hvis det utvikler seg for langt, sier Stian Opsahl. Her er fire av turkameratene hans avbildet.
– Oslo blir et fint eksempel på hvorfor man må ta vare på strandsonen, og man kan bruke det som et eksempel på hvordan det kan bli for resten av landet og kysten, hvis det utvikler seg for langt, sier Stian Opsahl. Her er fire av turkameratene hans avbildet.

DNT ung dro på tur for å belyse utfordringer i strandsonen: – Eiendomsretten overstyrer allemannsretten i Oslo

Langs Oslofjorden er bare 40 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmennheten. – I motsetning til resten av turen, er det i Oslo ikke snakk om hvor det er privat, men offentlig.

Publisert

Mellom 26. og 30. mai, fra Tjøme til Sørenga, gikk og padlet en gruppe fra DNT ung, ungdomsorganisasjonen i Den Norske Turistforening (DNT), langs kysten for å undersøke allmenhetens tilgang til og belyse utfordringer i strandsonen.

Strandsonen er viktig for friluftsliv, rekreasjon og naturmangfold langs kysten. Et nasjonalt forbud begrenser bygging i et 100-meters belte langs strandsonen, men i mange deler av landet er slike områder likevel bygget ned og privatisert. Langs Oslofjorden er for eksempel bare 40 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmennheten.

Stor grad av privatisering

Av i alt fem turdeltakere, var Stian Opsahl (18) eneste representant fra Oslo. Han forteller at motivasjonen for turen var todelt.

– Samtidig som vi ønsket oss en fin tur og oppleve natur vi ikke har vært så mye borti tidligere, handlet det også om aspektet med å grunnlovsfeste allemannsretten. Observasjonene fra turen brukes til å trekke oppmerksomhet mot et problem som DNT har visst om lenge, da vi både kan vise hvordan situasjonen faktisk er og hvor viktig det er med allemannsretten.

Turgjengen har ankommet Bunnefjorden.
Turgjengen har ankommet Bunnefjorden.

Opsahl er tydelig på at det var slående hvor mye av strandsonen som var privatisert, sammenlignet med de tidligere destinasjonene, etter hvert som gruppa tok seg inn i Oslofjorden.

– Man ser at eiendomsretten overstyrer allemannsretten. I motsetning til resten av turen, er det i Oslo ikke snakk om hvor det er privat, men offentlig. Blant flere av de kjente strendene man kjenner til, er mange av dem private. Oppfatningen min er at det er lite av en offentlig strandsone.

To av de øvrige turdeltakerne var fra Stavanger og Bergen. Ifølge Opsahl gjorde begge et poeng ut av at ståa er mye verre i Oslo kontra deres hjembyer.

– Oslo blir et fint eksempel på hvorfor man må ta vare på strandsonen, og man kan bruke det som et eksempel på hvordan det kan bli for resten av landet og kysten, hvis det utvikler seg for langt.

Ber om grunnlovsfesting

DNT ung avholdt sitt landsmøte i mai, hvor det ble vedtatt en resolusjon som ber stortingspolitikerne om å grunnlovsfeste allemannsretten.

Stian Opsahl (t.h.) skildrer hvordan en offentlig strandsone glimrer med sitt fravær i Oslo.
Stian Opsahl (t.h.) skildrer hvordan en offentlig strandsone glimrer med sitt fravær i Oslo.

En grunnlovsendring krever to tredjedels flertall i to ulike stortingsperioder. I forrige stortingsperiode stemte et flertall for grunnlovsfesting, og DNT ung oppfordrer til å sikre at allemannsretten grunnlovsfestes i denne stortingsperioden.

– Jeg tror vi undervurderer hvor stor trusselen mot den norske friluftstradisjonen kan bli i årene som kommer. For det første får vi stadig mindre natur. Det bygges ned i høyt tempo, og de sammenhengende naturområdene blir færre og færre. For det andre blir allemannsretten stadig oftere utfordret. Vi ser begrensninger på telting, ulovlige stengsler i strandsonen og betaling for inngang, sier Anna Nes, leder i DNT ung.

Powered by Labrador CMS