Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er kommunens største enkeltinvestering noensinne.
Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er kommunens største enkeltinvestering noensinne.

Oslo skal ha ny vannforsyning. Og borer en 19 kilometer lang vanntunnel til Huseby i Oslo vest

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune lyser ut ny storkontrakt for Oslos vannforsyning.

Publisert

I dag får 90 prosent av Oslos innbyggere vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Hvis noe skjer med vanntilførselen herfra, står store deler av byen uten vann etter kort tid.

Hovedstaden trenger en reservevannforsyning for å sikre byen tilgang på drikkevann i en situasjon vanntilførselen fra hovedvannkilden settes ut av spill. Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028.

Vann fra Holsfjorden i Hole

Holsfjorden i Hole kommune er valgt som råvannskilde. Råvannet ledes fra tunnelen mellom Vefsrud i Lier og Huseby inn til et topp moderne vannbehandlingsanlegg som bygges under Husebyskogen, ikke langt fra den amerikanske ambassaden.

Videre skal man bygge en rentvannstunnel fra Huseby og til Trosterud for å føre drikkevannet inn på Oslos eksisterende vannledningsnett.

Tunnelboring fra 2022

Det er besluttet å bruke to tunnelboremaskiner, som vil starte henholdsvis på Vefsrud sensommeren 2022 ved Holsfjorden og under bakken på Huseby i starten av 2023.

Etatsdirektør i vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, er ansvarlig for den nye storprosjektet for å skaffe reservevann til hovedstaden.
Etatsdirektør i vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, er ansvarlig for den nye storprosjektet for å skaffe reservevann til hovedstaden.

Tunnelboremaskinene skal ha en diameter på 5,2 meter, og massene vil tas ut ved de to startpunktene. I tillegg til tunnelboringen skal det også tas ut i underkant av 100 000 faste kubikk med masser ved hjelp av konvensjonell boring og sprengning på Vefsrud.

– Interessen har vært stor, og vi forventer en god tilbudsrunde med mange kompetente entreprenører, kommenterer etatsdirektør i vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund.

Åtte store kontrakter i milliardprosjektet

Bystyret fattet vedtaket om prosjekt Ny vannforsyning i november i fjor, sammen med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Den første kontrakten ble lyst ut tidligere i år – den omfatter fjellarbeider til vannbehandlingsanlegget under Huseby og adkomsttunneler. De fysiske arbeidene har forventet oppstart 3. kvartal 2020. Skanska er innstilt som entreprenør.

Powered by Labrador CMS