Anna Maria Aursund ved Bekkelaget renseanlegg er stolt av å kunne gjøre Oslofjorden renere.
Anna Maria Aursund ved Bekkelaget renseanlegg er stolt av å kunne gjøre Oslofjorden renere.

Viktig prosjekt for å gjøre Oslofjorden renere. I dag åpner Bekkelaget renseanlegg

Et splitter nytt og dobbelt så stort Bekkelaget avløpsrenseanlegg vil bedre kvaliteten på vannet som slippes ut i Oslofjorden. – Jeg er stolt av at vi bedrer miljøet.

Publisert

Bekkelaget avløpsrenseanlegg er ett av to renseanlegg som håndterer avløpsvann fra byens befolkning. Da første del av anlegget sto ferdig i 2001 kunne det rense avløpsvann fra 300 000 innbyggere.

– Bekkelaget renseanlegg har hatt stor betydning for en bedre vannkvalitet i Oslofjorden. Utvidelsen av kapasiteten på Bekkelaget renseanlegget har vært helt nødvendig for å møte strenge miljøkrav og sikre rensekapasiteten også for fremtiden. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre vannet i fjorden enda renere, sier Sirin Hellvin Stav, Oslos byråd for miljø og samferdsel.

Klimaendringene har gitt oss hyppigere episoder med kraftige regnskyll. Det nye anlegget er viktig for å kunne håndtere også dette, sier Stav.

Slippes ut på 50 meters dyp

Renseprosessene ved Bekkelaget består av mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. Gjennom denne prosessen fjernes næringsstoffer, avfall og annen forurensing fra avløpsvannet.

Gjennom renseprosessene utvinnes verdifull næring som kan brukes på nytt, blant annet i jordbruket. Til slutt filtreres avløpsvannet grundig, før det slippes ut på 50 meters dyp i Oslofjorden.

Stolt direktør

Fakta

  • Etter utvidelsen kan anlegget håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde for år 2040.
  • Etter utvidelsen er størrelsen på anlegget 50 000 m2
  • Bystyret bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget. Det gjør det til Oslos største miljøprosjekt.

– Dette anlegget er en del av et større kretsløp. Ikke bare gjør vi fjorden renere. Vi utvinner også biogass som blir drivstoff til lastebiler, busser og anleggsmaskiner. I tillegg får landbruket nytte av verdifulle næringsstoffer i sin produksjon. Vann- og avløpsetaten er en helt sentral bidragsyter til et bedre klima og miljø. Det er jeg stolt av, sier Anna Maria Aursund, direktør i vann- og avløpsetaten, i en pressemelding.

Arbeidet med utvidelsen av Bekkelaget avløpsrenseanlegg startet i 2010. Prosjektet ble vedtatt med en ramme på 2,74 milliarder kroner. Prislappen ender på 2,386 milliarder.

Powered by Labrador CMS