– Jeg vil berømme de ansatte i Bekkelaget Vann AS for solid drift av anlegget de siste 20 årene, sier Anna Maria Aursund, direktør i vann- og avløpsetaten.
– Jeg vil berømme de ansatte i Bekkelaget Vann AS for solid drift av anlegget de siste 20 årene, sier Anna Maria Aursund, direktør i vann- og avløpsetaten.

Oslo kommune overtar driften av gigantiske Bekkelaget renseanlegg

Oslo kommune tar over driften av Bekkelaget renseanlegg. Ønsker ikke lenger å konkurranseutsette driften. De ansatte blir med videre.

Publisert

Etter 20 år overtar vann- og avløpsetaten driftet av Bekkelaget renseanlegg fra Bekkelaget Vann AS. Byrådet i Oslo har vurdert organiseringen og kommet til den beslutningen at de ikke ønsker å konkurranseutsette driften videre.

Bakgrunnen for dette er at vann- og avløpstjenester er en lovpålagt oppgave og en kjerneoppgave for kommunen. Driften ble overført til vann- og avløpsetaten 18. oktober.

– Vil berømme de ansatte

Bekkelaget renseanlegget er i dag blant landets største etter at kapasiteten ble doblet høsten 2021. Anlegget kan håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

– Jeg vil berømme de ansatte i Bekkelaget Vann AS for solid drift av anlegget de siste 20 årene. Bekkelaget renseanlegg og den gode driften som gjøres her er en meget viktig bidragsyter til en ren fjord, sier Anna Maria Aursund, direktør i vann- og avløpsetaten, i en pressemelding.

Ansatte blir med videre

Bekkelaget Vann AS har i dag 31 ansatte og alle disse blir med når vann- og avløpsetaten overtar driften.

– Jeg er svært glad for at de ansatte blir med videre. Det gir oss kontinuitet i det viktige arbeidet som gjøres for å rense avløpsvannet og bidra til å holde fjorden ren. Den kompetansen og erfaringen som de ansatte besitter er avgjøre for å videreutvikle rensingen i årene som kommer. Vi ønsker alle sammen velkommen som ansatte i Oslo kommune, sier Aursund.

Fakta om Bekkelaget renseanlegg

  • Anlegg ble bygget i 2001 og har vært eid av Oslo kommune.
  • Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør anlegget til Oslos største miljøprosjekt.
  • Etter utvidelsen håndterer anlegget avløpsvann fra 500 000 personer.
  • Renseprosessene ved Bekkelaget består av mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. Gjennom denne prosessen fjernes næringsstoffer, avfall og annen forurensing fra avløpsvannet. Gjennom renseprosessene utvinnes verdifull næring som kan brukes på nytt, bl.a. i jordbruket. Til slutt filtreres avløpsvannet grundig, før det slippes ut på 50 meters dyp i Oslofjorden.
Powered by Labrador CMS