Uber

Innovative taxiløsninger bør tillates

Publisert Sist oppdatert

Uber gjør det lettere for forbrukere og tilbydere å finne hverandre.

Øystein Trevland, leder i Norges taxiforbund, mener Uber må ut av Oslo. Oslo Unge Venstre mener vi ikke kan gå baklengs inn i fremtiden, og ønsker innovative taxiløsninger velkommen.

Ny teknologi, nye tider
I dag er taxinæringen regulert gjennom yrkestransportloven, der blant annet fylkeskommunen fastsetter antallet taxiløyver i hvert løyvedistrikt, i tillegg til hvilke og hvor mange drosjesentraler som får drive i hvert distrikt. Ny teknologi gjør at taximarkedet kan nyte godt av deregulering og oppmykning.

Stillestående drosjer et problem
Det som er sterkt prisdrivende med dagens marked er at drosjene står i ro over 60 prosent av tiden, grunnet blant annet høye minstetakster. De nye teknologiske løsningene er uten minstepris og sørger for at markedet for mellomkorte turer vil bli sterkt utvidet og løse problemet med stillestående drosjer. Dette gir ikke bare lavere priser for brukere, men gavner også miljø.

Billigere og tryggere transport
Det er et problem at markedet for pirattaxi er stort flere steder i landet. Dette tilsier at det er markedsgrunnlag for å kjøre taxi, men ikke til alle døgnets tider, som lovverket i dag krever.

Det er stor forskjell på pirattaxi og Uber, og sistnevnte er definitivt å foretrekke. Sjåførene i Uber får karakter av brukerne, noe som i tillegg til politiattest sørger for å filtrere ut useriøse aktører. Betalingen er koblet opp mot applikasjonen og er derfor helt kontantløs. En oppmykning av markedet og bruk av innovative løsninger, som med Uber, vil derfor ikke bare gi billigere taxiferdsel for forbrukere, men også lovlig og tryggere ferdsel.

Hindrer svart økonomi
Å få transportdelingen inn i regulerte former er også viktig for å bekjempe svart økonomi, som pirattaxivirksomhet.

Vi må følge mulighetene som ligger i ny teknologi, fremfor å følge frykten for det som er nytt.