DEBATT

SV vil gi T-banen flere spor, slik at det blir flere avganger pluss t-bane på Grünerløkka og Bislett. Busser, syklister og fotgjengere trenger mer gateplass på bekostning av bilen, skriver SV-toppene i debattinnlegget.
SV vil gi T-banen flere spor, slik at det blir flere avganger pluss t-bane på Grünerløkka og Bislett. Busser, syklister og fotgjengere trenger mer gateplass på bekostning av bilen, skriver SV-toppene i debattinnlegget.

— Oslo må gå foran i klimakampen

Det blir stadig lettere å sykle i byen takket være en mangedobling av investeringene i sykkelveier. — Vi vil bygge byer for flere mennesker og færre biler, skriver SVs tre toppkandidater for Oslo foran stortingsvalget.

Publisert

Klimakrisa er her nå, og vi merker allerede konsekvensene. Klimaendringene rammer hardest de som har bidratt minst til utslippene, og det er folk i de fattigste landene som betaler den største prisen.

SV mener at Oslo og Norge må gå foran i klimakampen og vise at vi tar ansvar for å kutte våre utslipp, samtidig som vi bygger nye grønne arbeidsplasser og reduserer forskjeller i makt og rikdom.

— Vil sikre fordeling gjennom grønn folkebonus

Utslippene i Norge må reduseres i et mye raskere tempo enn det som har vært tilfelle til nå. SV vil kutte utslipp raskt de neste fire årene, slik at vi er i rute til å nå de norske klimamålene for 2030.

Det skal styres etter et forpliktende klimabudsjett. Vi vil ikke bygge ut noen nye oljefelt i Norge, og vi vil forkorte oljealderen. Vi vil øke CO2-avgifta, og sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder gjennom en grønn folkebonus.

Rødgrønne Oslo har satt miljøet først så lenge vi har vært med på å styre byen. Det har gjort det stadig lettere å ta miljøvennlige valg. Flere bruker kollektiv enn bil for å komme seg rundt i byen takket være en storsatsing på buss, trikk og bane.

— Byer for flere mennesker og færre biler

Det blir stadig lettere å sykle i byen takket være en mangedobling av investeringene i sykkelveier. Oslo viser vei både i Norge og internasjonalt ved å sette krav til blant annet bygg- og anleggsbransjen om fossilfrie anleggsplasser og realisere pilotprosjekt for fangst og lagring av CO2 på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Regjeringen har en feilslått satsing på motorveier som skaper mer bilkø og forurensing i byen. Vi vil bygge byer for flere mennesker og færre biler. SV vil gi T-banen flere spor, slik at vi får flere avganger og t-bane på Grünerløkka og Bislett. Busser, syklister og fotgjengere trenger mer gateplass på bekostning av bilen.

For de bilene som blir igjen, skal fossilbilene fases ut for elbil. Lyntoget skal vinne framfor utvidelse av flyplassen på Gardermoen og mer flytrafikk. Vi skal knytte Oslo til Europa med et bedre togtilbud.

— Radikal politikk for å få utslippene ned

Det haster! I 2030, hvis verden ikke har klart snuoperasjonen, så er det for seint, da har vi brukt opp sjansen og klimaendringene blir virkelig farlige, sier FN. Derfor er vi nødt til å ha en radikal politikk for å få utslippene ned.

SV går til valg på et rettferdig grønt skifte og vi har en konkret plan for å kutte utslipp, bygge ny industri og arbeidsplasser og dele på en rettferdig måte.

Powered by Labrador CMS