Parkteatret vil rammes om det rødgrønne byrådet får stramme inn skjenketidene, mener skribenten. Foto: Wikipedia
Parkteatret vil rammes om det rødgrønne byrådet får stramme inn skjenketidene, mener skribenten. Foto: Wikipedia

— Vi klarer oss uten de rødgrønnes overformynderi. Skjenketidene i Oslo bør utvides

� Grunnen til at Grünerløkka har blitt en unik bydel, er at vi som bor her er kreative, risikovillige og nyskapende. Vi ønsker ikke formyndere som står der med pekefingeren på klokka når viseren nærmer seg midnatt.

Publisert Sist oppdatert

Ap/SV/MDG-byrådet vil innsnevre skjenketidene på Grünerløkka. De moderne og progressive politikerne våre har altså funnet ut at vi som bor i Norges desidert mest urbane og spennende bydel, skal slutte å drikke øl og komme oss i seng minst en time tidligere enn hva vi gjør i dag. Omsorgen disse politikerne viser for livene våre, er jammen rørende.

Det rødgrønne flertallet i Grünerløkkas bydelsutvalg krangler med det rødgrønne byrådet, og ser ikke ut til å kunne enes om hvordan skjenkepolitikken i byen vår skal være. Ap/SV/MDG-byrådet mener de vet best og forsøker å tilpasse alle Oslos hjørner inn i samme form. Det har alltid vært en dårlig idé, helt uavhengig av politikkområde.

I bydelsutvalget på Grünerløkka ønsker det rødgrønne flertallet å beholde dagens praksis, men ser det som nærmest umulig at utestedene skal kunne få skjenke ute til kl 24. Og mener derfor at de for sikkerhets skyld heller bør påtvinge alle å stenge ute kl 22. Konsekvensen av det er at stedene da også må stenge innendørs senest kl 01.00.

Kroken på døra for mange

Her tror jeg det er på sin plass å minne om at man ikke må holde oppe til kl 24 selv om man har tillatelse til det. Vi i Frp tror mange av stedene fortsatt vil stenge kl 23 som de har gjort i årevis. I henhold til norsk lov skal det uansett være ro i gatene kl 23 og Fremskrittspartiet tror dermed at stedene selv ikke vil risikere skjenkebevillingen sin ved å skjenke lenger enn til kl 23.

De utestedene på Grünerløkka som har fasade mot Olaf Ryes Plass skal ikke lenger defineres som et sentrumsområde, lyder nå siste forslag fra det rødgrønne byrådet.

Det betyr i så fall at dersom byrådets forslag går gjennom, så må alle stedene som har fasade ut mot Olaf Ryes plass ikke bare stenge uteserveringen klokken 22, men også stoppe skjenking inne kl 00.30 og stenge stedet kl 01.00. Det vil trolig bety at steder som Parkteateret og Ryes bare kan legge ned driften

Mer bråk i sentrum

Konsekvensen av dette forslaget er at natt- og kulturlivet på Grünerløkka dør ut og at folk igjen strømmer ned til områdene rundt Karl Johansgate og Rådhuset. Det mener Fremskrittspartiet er en dårlig idé, Oslo er så mye mer enn indre bysentrum.

Grünerløkka har utviklet seg de siste 20-30 årene til å bli en yrende bydel med mange spennende butikker, restauranter, barer og puber. Det syns vi i Fremskrittspartiet er bra. Derfor mener vi også at vi er nødt til å gi disse selvstendig næringsdrivende og arbeidsplassene stabile rammevilkår.

Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet må slutte å spre usikkerhet og true med at mange av disse stedene skal få innskrenkede åpningstider, som i realiteten betyr kroken på døra for mange.

Bydelene vet selv hva som er best

Grunnen til at Grünerløkka har blitt en unik bydel, er at vi som bor her er kreative, risikovillige og nyskapende. Vi ønsker ikke formyndere som står der med pekefingeren på klokka når viseren nærmer seg midnatt.

Vi er individer som selv klarer å bestemme når vi bør legge oss, og når vi ønsker å stenge dørene på skjenkestedene. Frp mener at frihet under ansvar er den beste filosofi, og at prinsipielt er alle former for skjenketider en type overformynderi vi fint klarer oss uten.

Frp vil kreve endring i byrådets forslag

Vi tror næringslivet på Grünerløkka er fullt ut i stand til selv å vurdere når de må stenge og hvilke støyreduserende tiltak de må innføre for at naboene ikke skal bli for mye forstyrret. Vi tror også at barnefamilier kan leve tett på et yrende folkeliv og at nettopp det var en av grunnene til at disse menneskene valgte å flytte til den flotte bydelen vår.

Derfor vil vi i Grünerløkka FrP lage et endringsforslag til behandlingen av denne saken i bystyret som våre medlemmer der vil fremme. Ordlyden der vil være: "Grünerløkka er en del av Oslo sentrum, også når det gjelder skjenking og derfor må hele bydelen defineres som nettopp dette, også i behandlingen av åpningstidsforskriften".