GRØNN SKOLE. Sånn ser Ola Roald Arkitektur i sine plantegninger for seg at den nye skolen ved Bentsebrua skal bli, med hager på taket, park rundt og tiltak for biologisk mangfold.
GRØNN SKOLE. Sånn ser Ola Roald Arkitektur i sine plantegninger for seg at den nye skolen ved Bentsebrua skal bli, med hager på taket, park rundt og tiltak for biologisk mangfold.

Sagenes nye ungdomsskole ved Bentsebrua blir miljøvennlig

Den nye skolen ved Bentsebrua i bydel Sagene skal bli en miljøvennlig «grønn» og «bærekraftig» skole. Skolen skal i full drift være en tilnærmet utslippsfri skole.

Publisert

Den nye skolen ved Bentsebrua skal bygges som et såkalt passivbygg. Det betyr at bygget konstrueres med ekstra god varmeisolasjon, solide vinduer, bruk av solenergi og varmegjenvinning. Det resulterer i at energibehovet for bygget blir 25 prosent lavere enn for tradisjonelle bygg.

— For skolens driftsfase vil det bli lagt stor vekt på innemiljøet, med blant annet utstrakt bruk av tre. Ute vil det bli tilrettelagt for biologisk mangfold. Uteområdet vil også tilpasses for effektiv og naturlig håndtering av overvann, sier Markus Stellander, entreprenøren NCCs prosjektleder for den nye skolen ved Bentsebrua.

Det omfattende rivearbeidet på tomta til tidligere Lilleborg fabrikker er gjennomført i sommer, og området er rensket for forurensende avfall. Her skal den nye miljøvennlige skolen stå.
Det omfattende rivearbeidet på tomta til tidligere Lilleborg fabrikker er gjennomført i sommer, og området er rensket for forurensende avfall. Her skal den nye miljøvennlige skolen stå.

Klimavennlig byggeprosess

Også selve byggingen av skolen vil være mest mulig utslippsfri.

— Vi skal etterstrebe at byggearbeidet i størst mulig grad skjer med elektriske maskiner og verktøy. Der hvor det ikke lar seg gjøre vil det bli benyttet biodrivstoff, sier Stellander.

Maskinene og øvrig utstyr på byggeplassen må dermed innfri strenge krav for utslipp av forurensende klimagasser.

— I forhold til et standard referanseprosjekt vil det være en reduksjon av klimagasser for energi og materialer på minimum 40 prosent i byggefasen, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggevirksomhet i Norge.

Skolen ved Bentsebrua skal bli grønn og bærekraftig ved å ta hensyn til det biologiske mangfoldet.
Skolen ved Bentsebrua skal bli grønn og bærekraftig ved å ta hensyn til det biologiske mangfoldet.

Skal stå ferdig 2024

— Byggestart avhenger av bystyrets budsjetter, og vi legger opp til at vi skal få midler til igangsetting ved budsjettjusteringene i juni 2021, slik at arbeidet kan komme i gang i løpet av sommeren/tidlig høst neste år, sier Andre Engelsen Milje, prosjektleder i Undervisningsbygg.

Skolen skal etter planen stå ferdig til bruk i januar 2024 og motta elever til skoleåret 2024/25. I Sagene bydelsutvalgs møte 29.oktober blir navn på skolen etter planen endelig avgjort. Bydelsdirektøren har levert innstilling i saken, men uten å anbefale ett bestemt av de mange foreslåtte navnene.

Powered by Labrador CMS