Foto: Tarjei Kidd Olsen
Foto: Tarjei Kidd Olsen

Vil du ha parsell i Geitmyra skolehage? Beste idé om urbant landbruk kan få femårs-kontrakt

Gamle ærverdige Geitmyra skolehage, med litt rufsete utseende og gamle frukttrær, kan også brukes av folk med nye idéer, mener bymiljøetaten. Det beste konseptet får drive en snipp av skolehagen.

Publisert Sist oppdatert

Har du en idé du ikke vet hvor du skal gjøre av? Brenner du for urbant landbruk og bærekraftig matproduksjon? Da har du en unik mulighet nå. Oslo kommune og bymiljøetaten leter etter folk eller organisasjoner med idéer om nye konsepter for deler av Geitmyra skolehage.

— Positivt med engasjement

— Vi vet ikke hva slags kreative ideer som finnes der ute. Har du en idé, men mangler et sted å realisere den, så værsågod, sier landskapsarkitekt Guro Lehne Lundqvist i avdelingen for park og byrom i bymiljøetaten.

Landskapsarkitekt Guro Lehne Lundqvist gleder seg til å se hva slags ideer folk i byen har for bruken av Geitmyra. Foto: Anders Høilund
Landskapsarkitekt Guro Lehne Lundqvist gleder seg til å se hva slags ideer folk i byen har for bruken av Geitmyra. Foto: Anders Høilund

Det har vært mye støy og engasjement rundt den gamle skolehagen de siste par årene. Men Lundqvist ønsker ikke å uttale seg om de konfliktene.

— Det er positivt at folk er engasjert i bruken av Geitmyra, sier hun.

Et gammelt og frodig område

Geitmyra skolehage ligger på Sagene og er en av Oslos grønne lunger. Det har vært drevet skolehagevirksomhet i området langt tilbake i tid. Geitmyra er regulert som friområde, og er på byantikvarens gule liste. Området er åpent for almenheten og brukes i dag som både skolehage og parsellhage.

At Geitmyra skolehage fortsatt skal være åpent for alle, er en av de få betingelsene bymiljøetaten setter når de utlyser en konseptkonkurranse for bruken av deler av skolehagen.

Skolehagen på Geitmyra er et av byens mest frodige steder. Foto: Anders Høilund
Skolehagen på Geitmyra er et av byens mest frodige steder. Foto: Anders Høilund

— Vi ønsker nå å prøve ut noen mer kortsiktige tiltak for å se hvordan samarbeidet mellom ulike deler av kommunen, frivilligheten og organisasjoner innenfor urbant landbruk kan utvikles videre, sier prosjektleder Guro Lehne Lundqvist i bymiljøetaten.

Vil ha sosial og inkluderende profil

Bymiljøetaten ønsker å inngå en til tre ulike leie- og driftskontrakter på inntil 5 år på deler av de aktuelle parsellene i skolehagen. Områdene det gjelder er ved inngangspartiet helt vest i skolehagen, og den delen som grenser ned mot Uelandsgate i sør-øst.

� Vi vet ikke hva slags kreative ideer som finnes der ute. Har du en idé, men mangler et sted å realisere den, så værsågod, sier landskapsarkitekt<strong> Guro Lehne Lundqvist</strong>. Foto: Tarjei Kidd Olsen
� Vi vet ikke hva slags kreative ideer som finnes der ute. Har du en idé, men mangler et sted å realisere den, så værsågod, sier landskapsarkitekt Guro Lehne Lundqvist. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Oslo kommune ønsker seg aktivitet som supplerer den eksisterende bruken av området, og som aktiviserer inngangssonene. Kurs, allmenne publikumsarrangementer og kanskje enklere servering, er noe som kunne være aktuelt. Det åpnes ikke for private tilstelninger som fester og lukkede arrangementer.

— Vi ser etter konsepter som har en sosial og inkluderende profil, og som henvender seg spesielt mot barn og unge. Konseptene bør knyttes opp mot urbant landbruk eller bærekraftig matproduksjon og det er ønskelig med helårsdrift eller konsepter som bidrar til å øke bruken av området på vinterstid, sier Lundqvist.

Geitmyra skolehage står på byantikvarens gule liste. Fristen for å melde sin interesse er 2. september.