Blinde Andrea Isaachsen Olvin og førerhunden Ortiz er i Stensparken Hundepark hver dag. At parken ligger nær Andreas tilrettelagte bolig er svært viktig for at de kan komme seg dit. Foto: Anders Høilund
Blinde Andrea Isaachsen Olvin og førerhunden Ortiz er i Stensparken Hundepark hver dag. At parken ligger nær Andreas tilrettelagte bolig er svært viktig for at de kan komme seg dit. Foto: Anders Høilund

Blinde Andrea sin førerhund, Ortiz, nektes snart å gå løs i Stensparken. Det har lokalpolitikerne bestemt

Synshemmede Andrea Isaachsen Olvin nektes et trygt sted å lufte førerhunden Ortiz. I stedet mener bydelsutvalget på St. Hanshaugen at den blinde kvinnen og førerhunden må gå en vanskelig og trafikkfarlig ferd til en annen hundepark.

Publisert

Politikerne i bydel St. Hanshaugen føyer seg etter naboklager. Ett sameie er årsaken til at synshemmede og blinde, ved Blindeforbundets hovedkontor og i tilrettelagte boliger i nabolaget, fratas retten til å lufte førerhunder.

Bare tre måneder etter at bydel St. Hanshaugen gir Stensparken hundeforening penger til vedlikehold og beplantning ved Stensparken hundepark, velger flertallet av bydelens politikere å gå inn for å legge ned parken.

Trikk og hunder er for støyende

En klage på støy i fra naboene i Sameiet Theresesgate 21 er årsaken. Styret i sameiet sier at folk har blitt plaget av støy fra hundene i hundeparken.

Sameiet anser seg nå som ferdig med saken og ønsker ikke å kommentere videre annet enn at de er glade for at flertallet i bydelsutvalget ser ut til å gå inn for nedleggelse av hundeparken.

– Hvis bydelen kan identifisere egnede områder i Stensparken, så vil vi absolutt støtte det, men den beslutningen ligger hos bydelsutvalget, sier styreleder Jasper Littmann i sameiet Thereses gate 21.

I tillegg til støyen fra Stensparken hundepark, er leilighetene i Thereses gate utsatt for støy fra trikken, mener beboerne.

Politikere ber blinde gå til nabobydel

Konstituert bydelsdirektør Jørgen Bjelle Smith gikk inn for en tidsregulering for bruken av hundeparken, men politikerne i bydelen gikk drastisk videre, og valgte å stenge.

– Innstillingen fra bydelsdirektøren om tidsbegrenset bruk av parken, det kan vi leve med, sier hundeforeningens leder, Hilde Andersen.

Bydelsutvalgets flertall ber bydelen avvikle hundeparken i Stensparken allerede 1. april i år.

Christine Nøtnes, Andrea Isaachen Olvin og hundeforeningens leder, Hilde Andersen er opprørt, og svært overasket over at bydelen velger å stenge hundeparken helt. Foto: Anders Høilund
Christine Nøtnes, Andrea Isaachen Olvin og hundeforeningens leder, Hilde Andersen er opprørt, og svært overasket over at bydelen velger å stenge hundeparken helt. Foto: Anders Høilund

Fra før fins blant annet Dyrkebakken hundepark på Marienlyst. For blinde Andrea Isaachsen Olvin er dette imidlertid ikke noe alternativ.

– Jeg og førerhunden min, Ortiz, går hit i parken så godt som hver dag. Blindeforbundet har en rekke tilrettelagte leiligheter her i nabolaget. Det er tyve førerhunder som sokner til området.

– Farlig trafikk for blinde

– Som blind kan jeg ikke benytte meg av en hundepark på Marienlyst. Veien dit er vanskelig og trafikkfarlig for en med mitt utgangspunkt. Stedet vil heller ikke kunne brukes av hundeeiere med rullestol, sier Isaachsen Olvin. For henne betyr hundeparken i Stensparken noe mer enn et sted å slippe Ortiz fri.

En førerhund har en viktig jobb, og den blinde er avhengig av at hunden gjør en god jobb. Som andre i full jobb, trenger hunden fritid for å kunne holde konsentrasjonen oppe i jobben. Fritid for Ortiz og de andre førerhundene er når de får leke med andre hunder.

– Jeg flyttet hit i 2015. Jeg satt mye isolert hjemme, og slet med depresjoner. Etter at jeg fikk hunden min, kommer jeg meg ut. Her kan jeg slippe hunden min på et trygt sted. Her i hundeparken får jeg møte folk. Vi blir venner. Vi har tid til å snakke sammen, og det har betydd veldig mye for meg, sier hun videre.

Isaachsen Olvin la ut saken på Minsak.no. I løpet av 24 timer skrev tett opptil 1500 personer under på å støtte hundeforeningen. I artikkelen på Minsak kommer det også fram at vedtaket om stenging ble gjort uten at Stensparken hundeforening fikk noe som helst informasjon om saken. Heller ikke fikk de anledning til å føre sin sak for politikerne i bydelen.

Håper på en løsning alle kan leve med

Spesialkonsulent Elin Løvseth i bydel St. Hanshaugen skriver følgende i et brev til hundeforeningens leder, Hilde Andersen

– Som det fremgår av vedtaket vil bydelen se på om det kan være noen andre områder i denne parken eller i bydelen som kan være egnet. Inntil videre må hunder i parken luftes som før hundeparken ble etablert, alternativt i Dyrkebakken hundepark på Marienlyst. Bydelen har for denne parken ikke ennå mottatt noen støyklager fra naboene.

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg gikk enstemmig inn for en begrenset åpningstid av hundeparken. Etter at Sameie Theresegate 21 la fram sitt syn på saken i et møte i miljø-og byutviklingskomiteen i bydelen, gjorde komiteen et vedtak om at Stensparken hundepark skal legges ned.

Hundeforeningen håper på en løsning som både de og naboer kan leve med.

Ida Tennø Andersen er rullestolbruker og er i Stensparken hundepark hver dag. Når hennes egen hund, Mio, ikke har tid til å være med på bildet, stiller My opp. Foto: Anders Høilund
Ida Tennø Andersen er rullestolbruker og er i Stensparken hundepark hver dag. Når hennes egen hund, Mio, ikke har tid til å være med på bildet, stiller My opp. Foto: Anders Høilund

– Vi har hatt møter med bydelsadministrasjonen i huset her i parken, og det var ingen problemer med støy fra hundene som løp rett utenfor veggen, sier styremedlem i Stensparken hundeforening Sigrun Hope.

Også Sigrun Hope legger vekt på det sosiale ved hundeparken. Det er ikke bare hundene som blir sosialisert ved en slik møteplass.

– Her treffer jeg, og snakker med mennesker som har en annen sosial bakgrunn og utdanning enn det jeg har. Det er sunt, sier Hope.

Bydelen foreslår området nord i St. Hanshaugen park

Bydelens politikere har kommet med alternative sted å legge en hundepark, blant annet på St. Hanshaugen. I vedtaket fra bydelen heter det:

– Bydelsutvalget ber om at bydelen starter arbeidet med å opprette et nytt, inngjerdet friområde for hund i bydelen. Hundeparken kan være knyttet til en eksisterende park eller på et egnet restareal. Dersom et område i en av bydelens parker skal brukes, mener bydelsutvalget at det ikke er nødvendig at området er inngjerdet fra før av.

– Vi har tidligere foreslått for bymiljøetaten at et område nord i St. Hanshaugen park gjerdes inn for lufting av hunder, altså mot Collets vei og Geitemyrsveien. Dette er et av våre innspill til revisjon av Plan for idrett og friluftsliv, som bymiljøetaten legger frem i år, skriver kommunikasjonsrådgiver Christine Thune i bydel St. Hanshaugen.

Powered by Labrador CMS