Slik kan Markeveien bli seende ut om bymiljøetaten får det som de vil. Illustrasjon: Bymiljøetaten / Oslo kommune
Slik kan Markeveien bli seende ut om bymiljøetaten får det som de vil. Illustrasjon: Bymiljøetaten / Oslo kommune

Grünerløkka kan bli et bilfritt eldorado for fotgjengere, syklister og handel

Publisert Sist oppdatert

Om bymiljøetaten får det som de ønsker, kan bilen om få år være en saga blott på store deler av Grünerløkka.

Foran et åpent folkemøte denne uka, presenterte bymiljøetaten i Oslo kommune sin konseptvalgsutredning for gater og byrom på Grünerløkka. De presenterte et scenario hvor store deler av dagens biltrafikk på «løkka» vil bli borte og blir erstattet av myke trafikanter og handel.

To tredjedeler av biltrafikken forsvinner

— Utredningen anbefaler at biltrafikk og gateparkering begrenses til de gatene der det ikke er til hinder for byliv, gående, syklende og kollektivtrafikken, sier planarkitekt for utredningen hos Norconsult, Anders Hartmann.

Omleggingen vil ifølge Hartmann føre til at rundt to tredjedeler av dagens biltrafikk blir borte fra sentrale deler av «løkka».

Tre hovedgater uten bil

Det mest oppsiktsvekkende med planen, er omleggingen av de nye uttrykket til de tre sentrale gatene på Grünerløkka, Thorvald Meyers gate, Toftes gate og Markveien.

Markveien blir en gang- og sykkelprioritert gate, hvor biltrafikken reduseres til et minimum.

Bilene kan i framtiden forsvinne helt fra Markveien. Foto: Wikimedia commons
Bilene kan i framtiden forsvinne helt fra Markveien. Foto: Wikimedia commons

Thorvald Meyers gate blir prioritert for trikk og gående.

Toftes gate blir hovedgate for dem som beveger seg på sykkel eller med buss.

— Bomiljøene og bylivet styrkes ved at biltrafikken reduseres. Forholdene for butikkene i handlegatene styrkes ved at fortauene utvides. Fotgjengere får mer boltreplass, fastslår Hartmann.

Løkkas mangfold skal bevares

En av de viktigste oppgavene for den nye planen blir å ta vare på det mangfoldet man allerede finner på Grünerløkka.

— Utredningen skal ikke endre det som allerede er bra med bydelen, og det er mye. Vi må sørge for å ta vare på det mangfoldet som allerede fins, og det vil denne utredningen gi oss en utmerket mulighet til, sier leder for avdeling for byutvikling og utredning hos bymiljøetaten, Reidun Stubbe.

— Vi må ta vare på mangfoldet på Grünerløkka, sier leder for avdeling for byutvikling og utredning hos bymiljøetaten, Reidun Stubbe.
— Vi må ta vare på mangfoldet på Grünerløkka, sier leder for avdeling for byutvikling og utredning hos bymiljøetaten, Reidun Stubbe.

Hun er klar på at denne utredningen bare vil være et verktøy for å skape framtidens «Løkka».

— Vi i bymiljøetaten kan legge til rette for et godt miljø ved å ta i bruk en rekke virkemidler, men det er til slutt innbyggerne selv som må skape livet, poengterer hun.

Fotgjengerne i sentrum

Konseptvalgsutredningen er nå ferdigbehandlet av bymiljøetaten og overlevert byrådet, som vil behandle den politisk. Det er usikkert når planen blir satt ut i livet, men mye tyder på at de fleste prosjektene vil være sluttført innen 2025.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, er svært fornøyd.

— I 70 år har vi planlagt Oslo på bilens prinsipper. Nå setter vi de myke trafikantene og kollektivtrafikkens behov i sentrum ved slike utredninger, sier hun.