Ambulansesjåførene er redde for at svært mange gater i Oslo er under opprustning samtidig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Ambulansesjåførene er redde for at svært mange gater i Oslo er under opprustning samtidig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Stengte oslogater hindrer oss i å ta oss frem til pasienter. Vi frykter at liv vil gå tapt

Senest i helgen var jeg selv på et oppdrag hvor en kritisk syk pasient fikk forsinket behandling grunnet sperrede gater, som vi måtte kjøre rundt.

Publisert

Vi ved ambulansetjenesten i Oslo, og spesielt vi som jobber ved sentrumsstasjonen, er svært bekymret for ansattes og ikke minst pasientenes sikkerhet og helse for øyeblikket. Årsaken er alle gravearbeidene som for tiden gjennomføres i sentrumskjernen og i områdene rundt.

Det er for øyeblikket svært håpløst å ta seg frem enkelte steder, og sentrale utrykningstraseer er delvis eller helt sperret.

Vi blir ikke tatt på alvor

Vi er selvfølgelig ikke imot at gater og byen må rustes opp, men problemet er at alt gjøres samtidig. Det er et ekstra stressmoment i en allerede presset hverdag med få ressurser og økende oppdragsmengde.

Alle disse opprustningene og hele tiden nye gater som det blir endret kjøremønster på, er svært frustrerende. Ansatte opplever dette som svært krevende og føler ikke at vi blir tatt på alvor.

Flere av disse stedene er det ikke tatt hensyn til at man bør komme seg så nært pasienten som mulig. Ikke minst ved store gjerder og steinrøyser, uten en fullverdig alternativ rute for å ta seg til fots.

Fikk forsinket behandling

Vi har flere eksempler hvor pasientene har fått forsinket behandling grunnet gravearbeider, og de såkalte alternative rutene er ikke tilstrekkelig tilrettelagt. Senest i helgen var jeg selv på et oppdrag hvor pasienten fikk forsinket behandling grunnet helt sperrede gater, som vi måtte kjøre helt rundt.

Det var heller ikke tilrettelagt for at man skulle kunne ta seg til fots på en tilstrekkelig måte til adressen. Dette var en kritisk syk pasient og vedkommende fikk minst fem minutter forsinket behandling.

Frykter liv vil gå tapt

De stengte gatene er deler av Bogstadveien, Frognerveien, Åkebergveien, Hausmanns gate, Storgata, deler av Grensen, Rosenkrantz gate, Christian Krohgs gate, Thorvald Meyers gate, Grefsenveien, tunnelarbeider i Ekebergtunnelen og Christian IVs gate.

I enkelte av disse gatene kan vi ikke ta oss helt frem til pasienter eller publikum ved branner, tidskritiske helseproblemer eller hvis folk har umiddelbart behov for politi. Som vanlig har ambulansetjenesten ikke blitt spurt eller er blitt overkjørt i dialogmøter med for eksempel kommunen.

De nevnte gatene er helt sentrale utrykningstraseer for alle nødetater. Men de er omtrent umulige å ta seg frem til eller å bruke som kjørevei. Vi frykter at liv vil gå tapt som følge av alle disse opprustningene på samme tid.

Powered by Labrador CMS