Oslo kommune har gått inn for å stoppe retusjert reklame i hovedstaden. Foto:  Ungdom Mot Retusjert Reklame. Foto: Radikal Portal
Oslo kommune har gått inn for å stoppe retusjert reklame i hovedstaden. Foto: Ungdom Mot Retusjert Reklame. Foto: Radikal Portal

– Absurd om vi ikke tar ansvaret for å redusere det usunne kroppspresset fra retusjert reklame

Ifølge modellpappa Amar Faiz er bystyret på viddene med vedtaket mot retusjert reklame: «Menneskene som styrer dette bor under en stein».

Publisert

Denne måneden ble det fattet et vedtak i bystyret i Oslo som det er stor grunn til å juble for: retusjert reklame som bidrar til økt kroppspress, altså reklame der modeller er fremstilt som “perfekte”, forbys på kommunens eiendom etter initiativ fra ungdommen selv. Kun Frp stemte imot.

Jeg tror ikke at forbud mot retusjert reklame er en quick fix på kroppspress, spiseforstyrrelser eller psykiske problemer. Men jeg tror det er et lite skritt på veien mot et samfunn der vi ser flere naturlige kropper og har mindre skjønnhetspress enn i dag.

Absurd motstand

I kjølvannet av vedtaket har Amar Faiz, som driver modellbyrådet Idol Looks, kritisert forbudet. Han sier i Min Mote at “menneskene som styrer dette bor under en stein” og viser til at busskur ikke er de eneste stedene ungdom møter retusjert reklame.

Det er helt riktig at kommunens eiendom bare utgjør en liten del av reklamemarkedet, men kommunen skal selvsagt ta sin del av ansvaret for å redusere det usunne kroppspresset fra retusjert reklame. Noe annet ville vært absurd.

Viktig signal til reklameindustrien

I rapporten “Kroppspress og retusjert reklame” kommer det frem at 85 prosent av unge jenter og 30 prosent av unge gutter føler på kroppspress, og at reklame nettopp er med på å skape dette enorme problemet.

Da er det fantastisk at Oslo Kommune nå har tatt ansvar og satt ned foten for reklame som fremmer urealistiske skjønnhetsidealer. Ikke bare er vedtaket et bra virkemiddel i seg selv i kampen mot kroppspress, det er også et viktig signal til både staten og til reklameindustrien om at det ikke er greit å spille på ungdommers dårlige selvtillit.

Kampen har så vidt begynt

Kampen mot kroppspress har likevel så vidt begynt. Slik som også Faiz påpeker, er reklame kun én av mange faktorer. Nå mener jeg at neste steg er å sette mye større fokus på psykisk helse og livsmestring i skolen. Seksualundervisningen må i mye større grad formidle at alle kropper er bygd forskjellig. Slik kan vi bekjempe kroppspress og spiseforstyrrelser, ett steg av gangen.

Powered by Labrador CMS