Den nederste delen av Alnaelva er forurenset. Her i Grorudparken. Foto: Bymiljøetaten
Den nederste delen av Alnaelva er forurenset. Her i Grorudparken. Foto: Bymiljøetaten

Boligprosjekt i Kværnerbyen risikerer å bli veltet på grunn av forurensning i Alnaelva

Publisert

Idylliske Alnaelva blir forurenset av Oslos mest forurensete vannløp, Fossumbekken. Nå risikerer forurensningen å stoppe et større boligprosjekt.

160 leiligheter er planlagt utbygget i Enebakkveien 69, i Kværnerbyen. Nå risikerer planene i det gamle industriområdet å bli stoppet, eller i hvert fall utsatt, til forurensningen i Alnaelva er renset opp i. Boligplanene var opprinnelig godkjent på betingelse av at den flotte Kværnerfossen, nedstrøms for Svartdalsparken, skulle få bruse fritt igjen.

Fossen, som er en del av Alnaelva, ligger rett ved ved siden av boligtomta. Men fossen er rett og slett for forurenset til at den kan åpnes. Kværnerfossen lukter kloakk, og spruten fra fossen er giftig.

Kværnerfossen går under jorda når den krysses av Enebakkveien. Foto: Anders Høilund
Kværnerfossen går under jorda når den krysses av Enebakkveien. Foto: Anders Høilund

Vannet lukter metangass

Alnaelva renner frisk og lystig fra Alunsjøen i Lillomarka og ned mot bunnen av Groruddalen. Når Alnaelva møter Fossumbekken, nedenfor Grorud jernbanestasjon, er det slutt på idyllen. Fossumbekken er Oslos mest forurensede vannløp. Vannet ser ikke bra ut og lukter metangass.

Vannprøver ungdomsgruppa Urban Anglers har tatt viser store forekomster av ammonium og nitritt. Det finnes verken fisk eller frosk i bekken og bunndyr er det lite av, ifølge vann- og avløpsetaten. Fossumbekken har sitt utspring i området sørvest for Gjelleråsen.
Videoen under, fra Stovner media, Wild-X og Vår grønne dal, viser Urban Anglers da de tok vannprøver i Fossumbekken i mars i år.

 

Fossumbekken må opp i dagen

Leder av Alnaelvas venner, Vidar Berget, mener Fossumbekken må opp i dagen.

— Det kan vanskelig bli noen god løsning for Fossumbekken før den blir lagt i dagen, og ikke i rør som nå. Bekken renner i rør som går gjennom en gammel fylling. Gjennom enhver sprekk i disse rørene vil det sive inn forurensning, sier lederen for Alnaelvas venner.

Han nevner også det gamle industriområdet ved Breivoll som et sted hvor det kan finnes mye gammel forurensning i grunnen.

Planlegger å reparere kloakkrør

Ifølge seksjonsleder Bjørn Vigleik Rosseland, i vann- og avløpsetaten, er det vanskelig å finne årsaken til forurensningen i Fossumbekken.

— Vann og avløpsetaten har vært opptatt av Fossumbekken i mange år, og vi erkjenner at vi ikke har klart å løse alle problemene. Det er et komplisert område på grunn av de mange kildene til forurensning i bekken, sier hun.

Rosseland forteller at vann- og avløpsetaten har utført kildesporing i bekken flere ganger siden 1999, med siste målinger i 2016. Men at arbeidet med å finne kildene til forurensning forvanskes av at det går flere små kloakkrør samt et stort hovedkloakkrør langs bekken.

— Det er nå ingen store feilkilder igjen etter at de siste ble rettet i 2016, men trolig er det flere små lekkasjer igjen som er vanskelig å finne. I 2017 er det planlagt flere rehabiliteringer på kloakkrørene, og når dette er gjennomført håper vi at problemene vi har hatt i flere år skal være utført, sier hun.

Knapp tid på å løse problemet

Fossumbekken er ikke den eneste bekken som er forurenset og renner ned i Alnaelva. Også andre bekker i Groruddalen, som Lindebergbekken og Nydalsbekken, går ned i Alnaelva.

Det endelige vedtaket for ny reguleringsplan i Enebakkveien 69 er ventet vinteren 2017/18. Det betyr at vann- og avløpsetaten ikke har god tid på å få renset opp i Alnaelva.

Trym bolig er ansvarlige for utbyggingen av Enebakkveien 69. Daglig leder i Trym bolig, Terje Steen, mener det er for tidlig å si noe mer om saken, men at reguleringsprosessen er i gang. Opprinnelig var det en betingelse for boligbygging at Alnaelva kunne åpnes og renne fritt gjennom boligområdet. Steen er glad for at Oslo kommune drar i samme retning som boligselskapet.

Oslo kommune vil omregulere denne tomta til boliger. Foto: Anders Høilund
Oslo kommune vil omregulere denne tomta til boliger. Foto: Anders Høilund

Her er et kart over vannløp i Oslo. Blå merking betyr at de er åpnet, rødt betyr at de går i rør.

Powered by Labrador CMS