Da hjulet hektet i en trikkeskinne i Grensen veltet den elektriske lastesykkelen mens Miljøparti-politikerens fem år gamle datter satt på lasteplanet. Foto: Flickr
Da hjulet hektet i en trikkeskinne i Grensen veltet den elektriske lastesykkelen mens Miljøparti-politikerens fem år gamle datter satt på lasteplanet. Foto: Flickr

MDG-politiker i Oslo tatt for fyllesykling med femåring på lasteplanet

Etter å ha drukket øl på valgvaken i fjor høst, satte Miljøparti-politikeren seg på sin elektriske lastesykkel. På sykkelens lasteplan satte han sin fem år gamle datter.

Publisert

Men da MDG-politikeren kom til Grensen i Oslo sentrum gikk det galt. Han hektet hjulet i en trikkeskinne, og både han og datteren falt av elsykkelen. Miljøpolitikeren slapp heldigvis fra det med skrekken. Hverken han eller den fem år gamle datteren ble skadet da de veltet med den elektriske lastesykkelen av merket Bullitt Clockwork.

Tilfeldigvis kom en politipatrulje kjørende forbi de to rett etter velten. Flere forbipasserende hadde da også kommet til for å se om de kunne hjelpe mannen og datteren.

Lov om vegtrafikk § 3, første ledd

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og være varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skadeog slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

 

Politiet kunne lukte alkohol

Den ene politibetjenten fortalte i retten at han først trodde MDG-politikeren var i sjokktilstand. Mannen fremsto som vanskelig å få kontakt med, forklarte betjenten. Etter hvert lurte politiet på om det var noe annet som var galt med syklisten. Det luktet alkohol av ham.

Miljøparti-politikeren hadde drukket øl på valgvake da han plasserte sin fem år gamle datter på elsykkelens lasteplan. Foto: Travis / Flickr
Miljøparti-politikeren hadde drukket øl på valgvake da han plasserte sin fem år gamle datter på elsykkelens lasteplan. Foto: Travis / Flickr

På dette tidspunktet begynte krangelen med politiet. Politikeren fra Miljøpartiet nektet både å oppgi navn og bosted til politibetjentene. Av hensyn til den fem år gamle datteren, ville ikke politiet pågripe syklisten og kjøre ham til arresten på Grønland. Dermed ble det heller ikke tatt noen promilletest av MDG-politikeren.

Pekte ut himmelretning da politiet ba om adresse

Politiet brukte lang tid på å få personalia av Miljøparti-politikeren. Da han endelig oppga navnet sitt, ville han ikke si hvor han og datteren bodde, men pekte i retning av Glassmagasinet og antydet at han bodde i retning Stortorget.

I retten beskrev politiet hvor kverulerende og vanskelig faren hadde oppført seg. Han krevde blant annet å få oppgitt tjenestenummer på den ene politibetjenten. I rettssaken mot MDG-politikeren fastholdt mannen at han mente det var unødvendig å oppgi bosted til politiet. Alt i alt oppholdt politiet og MDG-politikeren seg i Grensen i to timer, viser forklaringene fra Oslo tingrett.

Måtte tilkalle barnevernvakta

Først da politiet hadde fått barnevernvakten til Grensen, gikk faren med på at han og datteren kunne kjøres hjem. I retten fortsatte MDG-politikeren å fastholde at han ikke hadde gjort noe galt ved å nektet å oppgi adressen sin. Og viste til at politiet likevel fikk kjennskap til den ettersom han og datteren ble kjørt hjem. I retten oppga MDG-politikeren også at han kun hadde drukket et par halvlitere med øl på Miljøpartiets valgvake.

I tingretten hevdet MDG-politikeren fra Oslo at han kun hadde drukket et par halvlitere med øl på partiets valgvake i 2013. Foto: Svein Gunnar Kjøde / Wikimedia Commons
I tingretten hevdet MDG-politikeren fra Oslo at han kun hadde drukket et par halvlitere med øl på partiets valgvake i 2013. Foto: Svein Gunnar Kjøde / Wikimedia Commons

I dommen skriver tingretten at politiet hadde "en rimelig og fornuftig grunn til å kreve å få personalia". Derfor blir MDG-politikeren dømt etter straffelovens paragraf 162; "Den som ikke oppgir sitt navn, fødselsdato, stilling eller bopel til politiet som ber om opplysningen i tjenesteutøvelsen, straffes med bot". Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å peke ut himmelretningen for politiet.

Strengere straff for fyllekjøring med gressklipper enn med elektrisk sykkel

Vanligvis vil en bot for å sykle etter å ha drukket alkohol, dette gjelder også elektriske sykler, ligge på 8.000 kroner. Elektriske sykler regnes ikke som motoriserte kjøretøy, og omfattes derfor av en annen paragraf i vegtrafikkloven enn promillekjøring med gressklipper, motorsykkel eller bil. Lokalpolitikeren fra Miljøpartiet dømmes for å ha opptrådt uaktsomt etter vegtrafikklovens paragraf 3, og slipper med det unna ubetinget fengsel.

Bare ett og et halvt år før MDG-politikerens elsykling i Oslo sentrum, ble en bergenser dømt til 18 dagers betinget fengsel og 25.000 kroner i bot for å ha kjørt en gressklipper med promille.

Ettersom det ikke ble vedtatt et forenklet forelegg, gikk saken mot MDG-politikeren for tingretten. Dermed endte mannens fyllesykling hjem fra et partiarrangement, med datteren på lasteplanet, med en bot på 10.000 kroner. Hvis boten ikke betales, må elsyklisten sone 20 dager i fengsel. I tillegg ble MDG-politikeren dømt til å betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

— Miljøpartiet ser svært alvorlig på saken

Leder Einar Wilhelmsen i Oslo MDG var ikke kjent med rettssaken mot en av fylkespartiets tillitsvalgte før dommen ble omtalt i VårtOslo. Foto: Privat
Leder Einar Wilhelmsen i Oslo MDG var ikke kjent med rettssaken mot en av fylkespartiets tillitsvalgte før dommen ble omtalt i VårtOslo. Foto: Privat

Miljøpartiets fylkesledelse i Oslo var ikke kjent med rettssaken mot den tillitsvalgte mannen før saken ble omtalt i VårtOslo.

— Vi går nå nøye gjennom saken, og vi ser svært alvorlig på det som har skjedd. Vi ivaretar også vår tillitsvalgte, som er i en vanskelig situasjon, sier fylkesleder Einar Wilhelmsen i Oslo MDG.

Wilhelmsen presiserer at den dømte mannen ikke er folkevalgt, men tillitsvalgt i ett av Miljøpartiets 15 bydelslag i Oslo.

Powered by Labrador CMS