Oslo SVs årsmøte mener høstens kommunevalg handler om å utjevne forskjellene i byen, ikke minst for barn. Foto: Jens Aas-Hansen
Oslo SVs årsmøte mener høstens kommunevalg handler om å utjevne forskjellene i byen, ikke minst for barn. Foto: Jens Aas-Hansen

Oslo SV går inn for gratis aktivitetsskole over hele byen, fra 1.-4. klasse

– Uten SV ville det aldri skjedd at hele Oslo fikk aktivitetsskole for alle førsteklassingene. Jeg er sikker på at denne barnereformen vil spre seg nasjonalt, mener Marianne Borgen (SV).

Publisert

Det er programkomiteen i Oslo SV som har lagt frem hovedkravene til Oslo SV, etter en bred prosess i partiet.

– Når jeg spør barn og voksne om framtida så har jeg merka meg at de er opptatt av urettferdighet og økende forskjeller. Større ulikhet mellom folk bekymrer de som bor i byen vår. Økende ulikhet preger mange land, og vi ser det fører til uro og utrygghet, sa Marianne Borgen (SV) i årsmøtetalen til Oslo SV søndag.

Hun mener at det viktigste utjevnende tiltaket byrådet i Oslo har gjennomført også er det viktigste tiltaket for barn i Oslo.

Aktivitetsskole for alle

– Gratis aktivitetsskole til barn, uavhengig om foreldrene er rike eller fattige, er en ubetinget suksess. Når dette til høsten blir innført i alle bydeler, skal ingen barn måtte stå utenfor og nektes adgang til å være med på leken. Og når SV på nytt har vunnet valget, skal vi utvide ordningen med gratis aktivitetsskole til å gjelde for alle barn fra 1.-4. trinn. Fattig eller rik, Nordstrand som Gamle Oslo, Nordre Aker som Frogner, sa Borgen.

Ordfører Marianne Borgen holdet tale på årsmøtet til Oslo SV. Foto: Jens Aas-Hansen
Ordfører Marianne Borgen holdet tale på årsmøtet til Oslo SV. Foto: Jens Aas-Hansen

Ved skolestart til høsten vil alle bydeler ha gratis aktivitetsskole for sine førsteklassinger, noe som sikrer minst 16.500 barn gratis AKS.

– Det skal vi være stolte av, for uten SV ville dette aldri skjedd. Jeg er sikker på at denne barnereformen vil spre seg nasjonalt, sa Borgen til SVs årsmøte.

– Valg om sosial utjevning

Hun mener høstens kommunevalg bør handle om å utjevne klasseforskjellene i byen.

– Valget i år vil stå mellom en mer sosialt utjevnende politikk som er bra for alle eller skattelette til de som eier mest. Høyre går til valg på å ta fra barn tilbud om gratis aktivitetsskole. Høyre vil altså sende en ekstraregning til helt vanlige barnefamilier på 22 000 kr i året, sa Borgen.

Oslo SVs fire hovedkrav

SV fremmer fire hovedkrav foran valget:

  1. Fullføre opptrapping av gratis AKS over hele byen 1.-4. trinn og heve kvaliteten.
  2. Innføre 5- og 10-minuttersfrekvens på alle kollektivruter i rushtiden. Det skal være mulig å leve uten privatbil uansett hvor du bor i Oslo.
  3. Konkrete tiltak for avkommersialisering av sykehjem, barnehager og barnevern. Blant annet ved å ta tilbake sykehjemmene i kommunal eller ideell regi etter at kontraktene utløper.
  4. Starte opp en tredje boligsektor og påbegynne minst 1000 boliger i denne sektoren i løpet av bystyreperioden.
Powered by Labrador CMS