På mandag er det skolestart for årets 1. klassinger. Foto: Oslo kommune.
På mandag er det skolestart for årets 1. klassinger. Foto: Oslo kommune.

– På mandag begynner om lag 7 000 nye førsteklassinger på skolen i Oslo. Velkommen

Årets førsteklassinger har et bedre utgangspunkt for læring enn tidligere elever. Mange av dem vil omfattes av to viktige endringer: Lærernormen og gratis aktivitetsskole.

Publisert

Når 6-åringene kommer inn skoleporten kommende uke (mange er forresten bare fem og et halvt), vil de ofte ha to viktige spørsmål: Er det noen snille barn her? Og så: er det noen snille voksne? De vet det ikke selv, men all forskning og erfaring viser at akkurat de spørsmålene går rett inn i det som er skolens kjerneoppgave.

Skolen skal lære elevene mest mulig. De skal lære å lese, skrive og regne, og de skal håndtere en digital verden. De skal lære dannelse. De skal lære å ta ansvar for seg selv og andre og forstå at andre er like mye verdt som dem selv.

De skal skjønne at de har en stemme som kan påvirke verden. De skal lære å samarbeide, tenke kritisk, utvikle kreativiteten og selvstendigheten. De skal lære mange nye fag og kunnskaper. Det er mye som skal skje med de små de neste åra. Vi som tar imot dem har et stort ansvar.

Barn like forskjellige som voksne

Barn er like forskjellige som voksne. De har ulike forventninger og behov. Men noen ting er felles for dem: de trenger å leke for å utvikle seg sunt og for å lære. Og de trenger trygge relasjoner.

Vi som styrer skolen må legge til rette for barns lek og fysiske aktivitet. Og vi må la skolen motivere barna. Lærelyst og læringsløft, ikke læringstrykk, må møte de små i skolen. De må få mestringsopplevelser og motivasjon til å lære. Og så må de føle seg trygge.

Matte for elever på Brynseng skole. foto: Oslo kommune
Matte for elever på Brynseng skole. foto: Oslo kommune

Antallet lærere er viktig

Et barn som føler seg trygg, som får venner og opplever at lærerne vil ham vel, har et helt annet utgangspunkt for å lære enn et barn som er ensomt, utrygt og usikker på om de voksne egentlig bryr seg om henne. Derfor er trygghet og inkludering så viktig. Trygghet er fundamentet for læring.

Å ha lærere med bedre tid gir et mye bedre utgangspunkt for at barna skal oppleve nettopp det. Her er lærernormen, med maks antall elever per lærer, sentralt. Vi gjør alt vi kan for å innfri lærernormen i Oslo og ansetter 350 nye lærere spredt utover alle skolene i nord og sør, øst og vest, pluss 200 lærere som skal bidra særskilt i områder i Oslo med store levekårsutfordringer.

Lærerne er nøkkelen til en god skole. Det spiller en rolle hvor mange elever lærerne har ansvar for. Lærere med bedre tid vil ha lettere for å bygge gode relasjoner med elevene sine, noe som er helt avgjørende for læring. Og alle elever, enten de strever, er spesielt begavede eller bare helt vanlige barn, fortjener å bli sett av læreren sin og få god hjelp. Derfor trenger vi lærernormen.

Den store barnereformen: gratis aktivitetsskole

Fra denne høsten får 9500 skolebarn fra 1.-4. klasse gratis aktivitetsskole. 11 av 15 bydeler er omfattet, og vi har gradvis tatt steget inn i nye bydeler i Oslo, også på vestkanten. I noen bydeler har deltakelsen i aktivitetsskolen vært ekstremt lav, helt nede i 20-30 prosent.

I «rikere» områder er deltakelsen nærmere 100 prosent. Med gratis aktivitetsskole blir det 50 timer mer i måneden til lek, læring, språktrening og fellesskap. Familier får om lag 22 000 kroner i «skattelette» per barn. Og mødre får mulighet til å gå ut i arbeid eller utdanning, siden barna er ivaretatt på dagtid.

Gjennom deltakelse i aktivitetsskolen blir barna bedre kjent med klassekameratene sine, men også med barn på andre klassetrinn. De får språktrening som er viktig for sosiale ferdigheter og fellesskap eller, for å si det med barna jeg møtte på aktivitetsskolen på Gamlebyen skole: «Når du lærer bedre norsk, så blir det ikke så mange krangler».

Jeg ønsker alle nye elever velkommen til osloskolen. Og alle nye ansatte. Vi trenger også dere foreldre. Dere er en viktig ressurs for at skolen skal bli bra for alle barn. Jeg håper dere vil ta med klassekamerater hjem, gjerne også noen dere ikke kjenner fra før. Gjennom sosiale fellesskap og vennskap blir det også bedre klassemiljøer, og dermed et bedre utgangspunkt for læring. Og barna, ja de får en bedre barndom.

Powered by Labrador CMS