Krf frykter hjelpetiltakene for rusmisbrukere og andre jages bort fra Storgata 36 Foto: Google Maps
Krf frykter hjelpetiltakene for rusmisbrukere og andre jages bort fra Storgata 36 Foto: Google Maps

– Jeg er mot at «Prindsen» blir de ressurssterkes sted

Publisert Sist oppdatert

Kommunens eget foretak, Omsorgsbygg, ser ut til å ta lite hensyn til at "Prindsen" spiller en spesiell rolle for noen av byens mest sårbare.

Prinds Christian Augusts Minde er de upriviligertes kulturminne i Oslo sentrum. Området, som i dagligtale ofte kalles "Prindsen", ligger i Storgata 36. Det ble bygd ut gjennom 1800-tallet og har vært brukt som tvangsarbeidsanstalt, fattigsykehus, asyl, vernehjem og mye annet i fattigpleien.

"Prindsen" huser fremdeles omsorgstiltak for noen av byens mest sårbare. Kirkens Bymisjon drifter for eksempel et aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Bydel Grünerløkka har omsorgsboliger på området.

Beboerne føler seg utrygge

Det har lenge vært et ønske å utvikle området og åpne det for allmenheten. Men i denne prosessen ser det ut som om vi glemmer de som allerede bor der og bruker stedet. Utviklingen skjer i stor grad ved å etablere en rekke nye skjenkesteder. Dette er stikk i strid med ønskene fra beboerne og de som driver omsorgstiltak. Det er også mot anbefalingene fra bydelsoverlegen. Beboerne kjenner seg utrygge og lever i støy.

I sommer var det flere oppslag i VårtOslos spalter med blant annet intervju av virksomhetsleder, Olav ThelleAktivitetshuset Prindsen og Christopher Nielsen som har startet Misfornøyelsesbar. Jeg har i ettertid vært på besøk i området og er bekymret for utviklingen.

Tar "Prindsen" til bystyret

Kommunens eget foretak, Omsorgsbygg, ser ut til å ta lite hensyn til at "Prindsen" spiller en spesiell rolle for noen av byens mest sårbare. Mange frykter at kommunen kommer til å tvinge noen av omsorgstiltakene bort gjennom å øke leien.

Jeg ønsker ikke at "Prindsen" skal bli de ressurssterkes sted. Derfor har jeg fremmet et forslag som løfter saken inn i bystyret. Det må være mulig å ta større hensyn til de som bor på og bruker omsorgstiltakene i området.