� Aktivitetsskolen spiller en viktig forskjell i barns utvikling og læring, og da må den være tilgjengelig for alle, skriver Henrik Dahl Jacobsen (Ap). Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
� Aktivitetsskolen spiller en viktig forskjell i barns utvikling og læring, og da må den være tilgjengelig for alle, skriver Henrik Dahl Jacobsen (Ap). Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

- Høyre har aldri prioritert aktivitetsskolen

� Før det rødgrønne byrådet fantes det ikke gratis aktivitetsskole. Det skapte et stort klasseskille etter skoletid, der deltakelsen på AKS var lav i bydelene med størst barnefattigdom.

Publisert

Mens noen barn lekte og fikk være med på spennende aktiviteter etter skoletid, var det mange barn som måtte stå utenfor skolegården fordi foreldrene deres ikke hadde råd.

Det var arven etter 18 år med Høyrestyre i Oslo.

— Deltakelse økte til 96 prosent

Derfor har det vært en prioritet for det Ap-styrte byrådet helt siden man overtok makta i 2015 å rulle ut gratis aktivitetsskole i Oslo. I begynnelsen starta man med bydelene der deltakelsen var lavest, før det så gradvis ble innført i alle bydeler.

Resultatene har vist at deltakelsen siden da har skutt i været. På Furuset økte for eksempel andelen i AKS fra 33 prosent til 96 prosent etter det ble gratis. Det samme har skjedd på alle de andre skolene der deltakelsen var lav.

Dette viser at økonomi var den viktigste grunnen til at mange ikke deltok, og hvorfor denne satsingen har vært så viktig. At alle barn får muligheten til å oppleve gode tilbud etter skoletid er viktig for inkludering og barns læring.

— Historisk satsing

Gjennom lek, kreativ og fysisk utfoldelse får man lært seg språket på en helt annen måte, og de får sosial trening man ellers ikke ville fått.

Temaene man møter i skolen møter man også i AKS, men som jobbes med på en helt annen måte. Derfor er det helt avgjørende at slike tilbud ikke blir privilegier for dem med god inntekt, slik at de barna som vokser opp i lavinntekt ikke må stå igjen utenfor skolegården.

Når vi i årets budsjett utvider dette tilbudet til også å gjelde 2. klassinger er det en historisk satsing som vil gi mange barn mulighet til å fylle ettermiddagen med meningsfull aktivitet.

Samtidig med at antall barn i aktivitetsskolen har økt betydelig, har også kvaliteten blitt bedre. Fra å være et oppbevaringstilbud etter skoletid, har AKS blitt til en viktigere del av skolehverdagen.

Man har sikra flere fagutdanna, stilt språkkrav og fått Kulturskolen inn i flere grunnskoler. Nå skal byrådet utvikle dette prosjektet til også å gjelde idretten, som er svært viktig for alle barn som ikke deltar i kultur- og idrettstilbud på fritiden.

— Høyre ville kutte 120 millioner

Sist periode Høyre styrte ble de aldri lagt frem en eneste sak om økt kvalitet i AKS. Det var derfor helt avgjørende at de rødgrønne fikk fortsette å styre etter sist valg for at
styrkingen av aktivitetsskolen skulle fortsette.

Høyre i Oslo har aldri prioritert AKS, verken i opposisjon eller sist de styrte. Da ble det aldri gjort noe med det store klasseskillet etter skoletid. Og i siste budsjettrunde før jul foreslo Høyre å kutte 120 millioner i aktivitetsskolen.

Det ville sendt en ekstraregning til tusenvis av småbarnsfamilier i Oslo på over 22.000 kroner i året. Dette var penger Høyre skulle spare for å gi byens rikeste mindre eiendomsskatt.

— Kvaliteten blir bedre

Det er en politikk skapt for økte forskjeller. Når Oslo er byen i landet med størst forskjeller mellom de med minst og mest, må politikken sikre at barns muligheter ikke påvirkes av foreldrenes inntekter.

Aktivitetsskolen spiller en viktig forskjell i barns utvikling og læring, og da må den være tilgjengelig for alle. Fra i år får alle byens 1. klassinger og 2. klassinger nå gratis AKS, og kvaliteten blir stadig bedre.

Det er kommer av valgresultatet i fjor høst, ettersom Høyre aldri har hatt engasjement for å prioritere dette.

Det betyr noe hvem som styrer byen!

Powered by Labrador CMS