Gamlebyen Aktivitetsskole besøker et kunstprosjekt av Christian Bermudez og produsert av Kulturbyrået Mesén, langs Fjordpromenaden i 2015. Foto: Camilla Storvollen
Gamlebyen Aktivitetsskole besøker et kunstprosjekt av Christian Bermudez og produsert av Kulturbyrået Mesén, langs Fjordpromenaden i 2015. Foto: Camilla Storvollen

— Flere får nå gratis aktivitetsskole. Høyre går til valg på å frata barn tilbudet

Har ditt barn rett til gratis Aktivitetsskole? Nå går Høyre til valg på å frata mange barn tilbud om gratis AKS, slik at noen av Oslos rikeste slipper eiendomsskatt.

Publisert

Barn som skal begynne på skolen til høsten vet nå hvilken skole de skal gå på. Da er det også tid for å søke på Aktivitetsskolen (AKS). Fra høsten 2019 vil ca. 16 000 elever i Oslo få tilbud om tolv timer gratis oppholdstid i AKS.

Det er inspirerende å se at politikken byrådet fører fungerer. På tre år har eksempelvis deltagelsen på AKS på Grünerløkka skole steget fra 69 til 100 prosent på 1.trinn. Det betyr mye for svært mange barn.

Viktig del av skolehverdagen

De fleste barn deltar i AKS både fordi foresatte er på jobb eller skole og fordi de voksne ser det som en del av skolehverdagen. Det er ingen grunn til at undervisning gitt i ett klasserom skal være gratis for alle, mens leksehjelp i naborommet en time senere skal koste dyrt.

I Oslo har vi for lengst tatt et endelig oppgjør med den tradisjonelle skolefritidsordningen som en «oppbevaringsplass».

Med økt deltagelse, styrking av kvaliteten og et tettere samarbeid med idretten og frivillige aktører, blir AKS en stadig viktigere del av skolehverdagen. Når vi vet hvor viktig AKS er for barns læring og utvikling, blir det desto viktigere at vi satser på universelle ordninger som treffer alle.

"Dette betyr alt!"

Før SV kom i byråd, fantes det ikke noe gratis AKS. Det var et enormt klasseskille mellom skolene og bydelene våre, med veldig lav deltakelse i bydeler med mest barnefattigdom.

Etter innføring av gratis AKS, har deltagelsen skutt i været og er mange steder oppunder hundre prosent.

Med gratis AKS har mange tusen oslobarn fått 50 timer mer i måneden til lek, læring, språktrening og sosial utvikling. En rektor i Osloskolen har blant annet sagt: «Dette betyr alt!».

Høyre vil frata barn gratis AKS

Høstens valgkamp vil både handle om å beholde det vi allerede har oppnådd, og om å utvide til flere trinn i resten av byen.

Høyre går til valg på å innføre en inntektsbasert ordning som vil frata mange barn tilbud om gratis AKS og sende en regning på 22.000 kroner til flere familier. Pengene Høyre sparer, skal de i stedet bruke på å la noen av Oslos rikeste mennesker få slippe eiendomsskatt.

Oslo trenger ikke økte forskjeller. Vi trenger et sterkere fellesskap og en trygg oppvekst med like muligheter for alle barn i byen vår. Et fellesskap der vi bidrar etter evne, og der alle får noe igjen.

Hvordan søker jeg?

For å få plass på Aktivitetsskolen i Oslo må du søke om plass. Se mer informasjon her.

Powered by Labrador CMS