Ahus behandler mange av koronapasientene på Østlandet. Intensivsykepleier Hilde Mari Rønning følger med i intensivrommet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Ahus behandler mange av koronapasientene på Østlandet. Intensivsykepleier Hilde Mari Rønning følger med i intensivrommet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Overtid og ekstravakter er virkeligheten for ansatte på Oslo-sykehusene

Det høye antallet koronapasienter kombinert med høyt sykefravær som følge av pandemien, har over lengre tid satt sykehusene under press. Jula blir ikke noe unntak.

Torsdag er 311 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, og 125 av dem ligger på intensivavdeling.

Sykepleierforbundet har sendt NTB eksempler fra hele landet på situasjonen for medlemmene deres.

— Dobbeltvakter og overtid

I Oslo meldes det at Diakonhjemmet varsler mulighet for inndragelse av feriedager og pålagt overtid. Akershus universitetssykehus (Ahus) har utvidet alminnelig arbeidstid. Det er foreløpig frivillig og ikke noe pålegg, opplyser Norsk Sykepleierforbund (NSF) til NTB.

Oslo universitetssykehus (OUS) ligger det for tiden 24 covidpasienter på intensivavdelingen.

— Bemanningen i OUS er «styrket» ved at vaktene dekkes opp av at folk jobber dobbeltvakter, ekstravakter og overtid. Det er med andre ord et høyt trykk på de fast ansatte, sier hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet på OUS Rolf-André Oxholm til NTB.

Sykepleierforbundet opplyser at de har fått tilbakemelding om at det pålegges overtid for anestesipersonell på intensivavdelingen ved OUS.

Det er et høyt trykk på de fast ansatte ved Oslo Universitetssykehus, opplyser Hilde Myhren, direktør for medisin og helsefag ved sykehuset. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Det er et høyt trykk på de fast ansatte ved Oslo Universitetssykehus, opplyser Hilde Myhren, direktør for medisin og helsefag ved sykehuset. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Høyere sykefravær

Medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved OUS sier at sykehuset er godt forberedt inn mot julen, og at alle ansatte har fått tilbud om vaksine.

— Det er få ansatte i koronaisolasjon, og få i karantene, men høyere generelt sykefravær enn normalt, sier hun til NTB.

Myhren understreker at OUS ikke så seg nødt til å inndra ferien til noen av de ansatte.

— Flere ansatte har frivillig overført ferien til neste år og ingen har fått inndratt ferien sin, sier hun.

To sykepleiere kledd i smittevernutstyr går for å ta i mot en pasient med covid-symptomer på akuttmottaket på Ahus på Lørenskog i Viken.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
To sykepleiere kledd i smittevernutstyr går for å ta i mot en pasient med covid-symptomer på akuttmottaket på Ahus på Lørenskog i Viken.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Har ikke måttet inndra ferie

Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har det heller ikke vært nødvendig å inndra juleferien til de ansatte.

— Bemanningsbehovet dekkes i jula gjennom de arbeidsplanene som er lagt for perioden, og det ser greit ut for vår organisasjon. Det har ikke vært behov for å inndra ferie, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus til NTB.

Fylkesleder Linda Lavik i Sykepleierforbundet i Viken, bekrefter at det er frivillig å ta ekstravakter på intensivavdelingen på Ahus.

— NSF har avtale om utvidet alminnelig arbeidstid, så ansatte bidrar med å påta seg ekstravakter frivillig og de dekker opp behovet. På akuttmottaket er det veldig større pågang av pasienter enn vanlig. Stort arbeidspress og for lav bemanning, sier hun.

Powered by Labrador CMS