Badeplassene ved Nøklevann kan bli stengt hvis Oslo rammes av ekstrem tørke. Vannet i Østmarka var drikkevann frem til 1983, og er fortsatt reservedrikkevann.
Badeplassene ved Nøklevann kan bli stengt hvis Oslo rammes av ekstrem tørke. Vannet i Østmarka var drikkevann frem til 1983, og er fortsatt reservedrikkevann.

Oslos kriseplan ved ekstrem tørke: Nøklevann stenges, Akerselva strupes og pumper settes inn ved Maridalsvannet

Oslo må stålsette seg for hva som venter dersom regnet uteblir. Nøklevann kan bli stengt, det innføres inngripende vannrestriksjoner, pumper settes inn ved Maridalsvannet og Akerselva strupes til et absolutt minimum av vannføring.

Publisert

— Det som kanskje blir kontroversielt her er at det blir restriksjoner på bruken av Nøklevann, sier Frode Hult i vann- og avløpsetaten.

Daglig bruker 100.000 mennesker området ved Nøklevann i randsonen av Østmarka.

Beredskapsplanen godkjent av Mattilsynet

— Dette er en perle av et vann som brukes til rekreasjon året rundt. Men i det Nøklevann tas inn i vannforsyningen må vi ha restriksjoner, sier etatens seksjonsleder for vannmiljø.

Nøklevann var en del av drikkevannsforsyningen i Oslo frem til 1983, da området ble frigitt for alminnelig bruk. Fortsatt har vannet status som reservedrikkevann.

I begynnelsen av april informerte Frode Hult bystyrets miljø- og samferdselsutvalg om beredskapsplanen vann- og avløpsetaten har fått godkjent av Mattilsynet.

Vannstanden i Maridalsvannet i slutten av april. I ytterste konsekvens kan pumper bli satt inn for å sørge for et minimum av vann ned Akerselva.
Vannstanden i Maridalsvannet i slutten av april. I ytterste konsekvens kan pumper bli satt inn for å sørge for et minimum av vann ned Akerselva.

Vann- og avløpsetatens beredskap er lagt opp trinnvis, og hvis tørken i Oslo blir langvarig vil det i ytterste konsekvens bli innført inngripende tiltak. Men foreløpig er kun aksjonsnivå 1 innført.

Det innebærer blant annet en oppfordring til oslofolk om å spare på vannet, og redusert vannføring i Akerselva.

Men den nåværende reduksjonen av vannføring i byens største elv er ikke i nærheten av hva som ventes dersom tørken blir langvarig.

— Jobber det remmer og tøy kan holde

— De tiltakene vi har iverksatt i henhold til aksjonsnivå 1 er å gå ned til 1.000 liter i sekundet ned Akerselva. Elva starter jo ved Maridalsvannet, som er hovedkilden for drikkevann i Oslo, så dette henger jo sammen, sier Hult.

Vanlig sommervannføring i Akerselva er 1.500 liter vann i sekundet. Med andre ord er det nå drøyt 30 prosent reduksjon av vannføring i forhold til normalen.

Fra Oset vannrenseanlegg får Oslo vanligvis 90 prosent av sitt drikkevann. Nå tilføres omlag 10 prosent vann fra Bærum og Nedre Romerike.
Fra Oset vannrenseanlegg får Oslo vanligvis 90 prosent av sitt drikkevann. Nå tilføres omlag 10 prosent vann fra Bærum og Nedre Romerike.

— Vi har intensivert søket voldsomt etter lekkasjer på ledningsnettet. Vi har besatt nye stillinger og vi har ny teknologi. Her arbeider vi det remmer og tøy kan holde for å minimere det vanntapet vi har fra ledningsnettet, som er over 1.500 kilometer langt, sier seksjonslederen i vann- og avløpsetaten.

— Vi er glade for at Oslo har gode naboer. Bærum kommune har vi en gjensidig vannledning med og derfra får vi nå 200 liter per sekund. Vi får også 100 liter vann per sekund fra Nedre Romerike vannverk i en vannledning over Karihaugen, forklarer Frode Hult.

— Så våre to nabokommuner bidrar nå med rundt 10 prosent av Oslos forbruk på rundt 3.000 liter per sekund, sier han.

Aksjonsnivå 2 innebærer:

 • Stoppe all bruk av kommunens fontener, offentlig vanning og lignende. Foreløpig kan bymiljøetaten klare å få unnagjort vårrengjøring av gater, fortau og gangveier før dette innføres.
 • Redusere vannføringen i Akerselva til 750 liter per sekund (normalt på sommeren er vannføringen 1.500 liter per sekund i Akerselva).

De siste 100 årene har Oslo hatt fire alvorlige tørkeperioder, med to tørre år på rad: 1921 til 1921, 1948 til 1949, 1976 til 1976 og sist gang var 1995 til 1996.

— I 1996 var vi nede i 250 liter per sekund i Akerselva. Det er et veldig lavt nivå, sier Frode Hult.

Aksjonsnivå 3 innebærer:

 • Redusere vannføring i Akerselva fra 750 liter per sekund til 500 liter per sekund.

 • Innføre restriksjoner på blant annet hagevanning og bilvask.
 • Forberede pumping av vann fra Nøklevann til Elvåga og videre i tunnel til Skullerud

  Planlegge vannproduksjon fra Langlia og Alnsjøen beredskapsanlegg, kokevarsel påkrevd. Varsle Mattilsynet og helseetaten om vann med kokevarsel.

 • Åpne kanalen mellom Lille og Store Sandungen. Vurdere yttreligere tiltak der publikum og næringsliv reduserer bruken av drikkevann.

Aksjonsnivå 4 innebærer:

 • Dette er det alvorligste tiltaksnivået og innebærer å starte opp beredskapsanleggene vann- og avløpsetaten disponerer.
 • Starte vannproduksjon fra Langlia og Alnsjøen. Sende ut kokevarsel til alle berørte innbyggere.
 • Pumpe vann fra Nøklevann til Lutvann opp i tunnelen til Elvåga og videre til Skullerud vannbehandlingsanlegg.
 • Etablere pumper ved Maridalsvannets utløp for å opprettholde minstevannføringen i Akerselva.

 • Redusere vannføring i Akerseva til 250 liter per sekund. Uten et minimum av vann dør alt liv i Akerselva.

— Hvis vi får innvilget søknad fra NVE kan vi senke vannførsel i Akerselva til 250 liter per sekund. Mattilsynet har gitt oss tilslutning til de nivåene vi har satt i beredskapsplanen, sier Frode Hult i vann- og avløpsetaten.

— Kan dette skje igjen før vi har reservevann fra Holsfjorden klart? Ja, det kan det, sier seksjonslederen for vannmiljø.

Powered by Labrador CMS