Slik Kan Gullhaug torg i Nydalen komme til å se ut i fremtiden. Illustrasjon: Snøhetta / Avantor
Slik Kan Gullhaug torg i Nydalen komme til å se ut i fremtiden. Illustrasjon: Snøhetta / Avantor

– Er det et høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret?

Høyhuset på 70 meter kan bli en pinlig sak for byrådet under feiringen av miljøhovedstadsåret. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner oppfordrer på det innstendigste byrådet til ikke å følge Plan- og bygg.

Publisert

Da Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad 2019, berømmet EU-kommisjonen Oslo «for å arbeide systematisk for å gjenåpne lukkede elver og bekker». Rosen er vel fortjent. Faktisk er det gjennomført 14 elve- og bekkeåpningsprosjekter i Oslo siden 2004.

Flere står foran gjennomføring eller er under utredning. Om noen år ser vi for oss at det skal gå gode turstier langs samtlige ti hovedelver og -bekker, og at parkområdene langs elvene skal være blant Oslos viktigste rekreasjonsområder.

Akerselva Miljøpark er én av Oslos naturperler; elsket av Oslos befolkning og et berømt turistmål. På denne bakgrunn er det helt uforståelig at Plan- og bygningsetaten har anbefalt et nybygg som ligger helt inntil og delvis over elva; i strid med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene.

Stjeler rekreasjonsområder

Det er eiendomsselskapet Avantor som ønsker å bygge en 70 meter høy bygning på Gullhaug torg i Nydalen. Det vi kan være enige om, er at Nydalen egner seg godt til fortetting. Og det er ikke vanskelig å forstå at mange ønsker seg en leilighet med utsikt over Akerselva.

Men når store deler av bygningen skal ligge innenfor 20-metersgrensen, og deler av den planlegges lagt oppå Akerselva, er det grunn til å reagere. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva på dette stedet. I tillegg stjeler en slik utbygging av vårt felles rekreasjonsområde langs elva.

I strid med kommuneplanen

Plan og bygg har selv påpekt at «planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva», og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges.

Plan- og bygningsetaten kunne ha lagt til at planforslaget er i strid med kommunens mål om å «gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by». Utrolig nok har etaten likevel anbefalt planforslaget.

Dessverre er det mer regelen enn unntaket at Plan og bygg anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs elvene. Men et så alvorlig brudd på retningslinjen som dette, har vi tidligere ikke opplevd.

Ikke lytt til Plan og bygg

En rekke tunge høringsinstanser har vært sterkt kritiske til at planforslaget bryter med 20-metersregelen, blant annet Bydel Nordre Aker, Bydel Sagene, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. Sistnevnte «fraråder foreslått utbygging, både fordi det planlegges å bygge svært nærme Akerselva, og fordi det søkes om påslipp av store mengder overvann til elva.

Denne plansaken kan bli en pinlig sak for byrådet under feiringen av miljøhovedstadsåret. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har på det innstendigste oppfordret byrådet til ikke å følge Plan- og bygningsetatens anbefaling i denne saken. Det rødgrønne byrådet må forkaste Avantors planforslag, slik at vi også i fortsettelsen kan heve fanen som Europas miljøhovedstad.

Powered by Labrador CMS