DEBATT

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) holder appell under demonstrasjonen utenfor Aker Sykehus sommeren 2020.
Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) holder appell under demonstrasjonen utenfor Aker Sykehus sommeren 2020.

- Sårbare pasientgrupper avspises med et hjørne ved Sinsenkrysset. Oslo Høyre tar Aker sykehus som gissel

Oslo Høyre vil flytte deler av Ullevål til en mikroskopisk tomt kloss opp til Rikshospitalet, mens rusomsorg og psykiatri flyttes til uegnede lokaler ved landets største veikryss nedenfor Aker.

Publisert

Ullevål sykehus ble bygget i 1884 som epidemisykehus, på et 267 dekar område, kjøpt for Oslo kommunes skattekroner som offentlig sykehustomt. Nå ønsker staten å selge den til private investorer.

Aker sykehus så dagens lys i 1895. Ser man i bakspeilet, var det fremsynte beslutningstakere, som faktisk sikret arealer som er store nok i 2020 og i tiår fremover, for en befolkning som stadig vokser.

— Flytter Ullevål sykehus til mikroskopisk tomt

En stor del av denne veksten kommer i Groruddalen og vil dekkes av Aker sykehus, som også vil romme byens storbylegevakt. Dette slår Arbeiderpartiet ring om. La oss vise oss like fremsynte og pragmatiske som den gang Ullevål og Aker så dagens lys.

Derfor er det alarmerende at Høyre tar utbyggingen og moderniseringen av Aker som gissel, i sin planlagte nedbygging av offentlige sykehustjenester i Oslo. Høyre vil flytte deler av Ullevål til en mikroskopisk tomt kloss opp til Rikshospitalet, mens rusomsorg og psykiatri flyttes til uegnede lokaler ved landets største veikryss nedenfor Aker. For å få dette til må Høyre kjøpe en ny tomt til kanskje to milliarder kroner.

Sårbare pasientgrupper avspises med et hjørne ved Sinsenkrysset, sjenert av støy, med et uteareal i et trangt atrium med innsyn fra alle kanter. En pasientgruppe som trenger ro og grønne uteområder som ledd i behandlingen, der statens ønske er at medikamentfrie tilbud styrkes og tvangsbruken reduseres.

Nå får de aller svakeste blant oss i stedet et svekket tilbud.

— Trange sykehus er arnested for smitte

Pandemien har fått arkitekter til å tenke nytt om hvordan fremtidens bygninger bør bygges, enten det er offentlige eller private kontorbygninger og sykehus. Nøkkelordene er muligheter for sosial avstand og smittevern.

Vi vet at tilgjengelig areal med mulighet for å etablere barrierer og tilstrekkelig avstand mellom ulike avdelinger er av stor betydning i sykehusbygg. Det var tross alt på Ullevåls øyeavdeling, avsondret i eget bygg, hvor den første smitten oppsto, men resten av sykehuset kunne fortsette.

Det vi så i mars i år, da trange sykehus i Nord-Italia og høyhusene på Manhattan ble noen av de første og største arnestedene for smittespredning.

— Bygg ut 125-åringen Aker

Hva den nye sykehusplanen til byråkratene i Helse Sør-Øst vil koste til slutt, er det ingen som vet, men noen vage estimater lyder på 40 milliarder. Det er sannsynligvis et lavt anslag. Hvordan vil en kolossal økning i kapitalutgiftene påvirke driftsutgiftene?

Høyre sier på sin side at dagens planer må aksepteres straks og uten betenkeligheter, hvis ikke vil Oslo havne sist i køen for sykehusbevilgninger. Dette er ikke en troverdig form for utpressing. Oslo kan ikke bli stående uten tilstrekkelig kapasitet ved sykehusene. Det tåler ikke sykehusene i resten av landet, som da må ta av for veksten i Oslo.

Gaven vi burde gi 125-åringen Aker Sykehus bør være at det i fred og ro kan moderniseres og bygges ut og opp igjen som et moderne lokalsykehus for Groruddalen. Da trenger vi politikere som vil planlegge for framtida og som vil ruste opp Ullevål sykehus, basert på utredet faktagrunnlag, i takt med at Aker sykehus blir gjenoppbygget.

La oss sette en fot i bakken nå, la oss stoppe Høyres nedbygningsiver, ikke bare av Oslos fremtidige sykehusstruktur, men også av statlige tjenester i distriktene. La ikke resten av det Høyre tar i ende opp som Y-blokka!

Powered by Labrador CMS