� Aker sykehus vil aldri bli det lokalsykehuset innbyggerne i Groruddalen ble lovet, mener aksjonistene bak Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus. Foto: André Kjernsli
� Aker sykehus vil aldri bli det lokalsykehuset innbyggerne i Groruddalen ble lovet, mener aksjonistene bak Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus. Foto: André Kjernsli

– Nok en gang risikerer Aker sjukehus å rammes. Prestisjeplanen på Gaustad må stoppes

Ullevål sjukehus skal legges ned, Aker sjukehus kan rammes og velfungerende fagmiljøer vil bli ødelagt. Sjukehusplanene til direktøren for Oslo universitetssjukehus er et høyrisikoprosjekt.

Publisert

I år er det ti år siden helsebyråkratene i Helse Sør-Øst (HSØ) vedtok at sjukehusene Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker skulle slås sammen til ett helseforetak, Oslo universitetssykehus HF. Siden har styret i Oslo universitetssykehus (OUS) kavet fram og tilbake, og mange feilgrep er gjort.

Tre groruddalsbydeler er forvist ut av byen til det overfylte Akershus universitetssykehus (Ahus). Oslo mangler lokalsjukehus. Befolkningsvekst og en aldrende befolkning vil øke behovet framover. Samtidig er vedlikeholdsetterslepet innen OUS stort. Midler til fornyelse av både bygninger og utstyr trengs sårt.

Aker sjukehus ble lagt ned

For sju år siden vedtok OUS-styret, til store protester, at Aker sjukehus skulle legges ned. Pasientene ble overført til et overfylt Ahus. De gode fagmiljøene på Aker ble splittet opp, og et godt fungerende sjukehus ble ødelagt. Meningen var at Aker-tomta skulle selges for å finansiere et nytt storbysjukehus på Ullevål. Det lot seg ikke gjennomføre. En direktør gikk fra sin post og planen ble lagt i en skuff.

Med ny OUS-direktør kom nye planer og utredninger. Først skulle alt samles i ett nytt gigantsjukehus på Gaustad under navnet Campus Oslo. Denne planen ble beskrevet som ren eventyrpolitikk og skutt ned i første høringsrunde. Nye planer måtte legges.

Denne gangen skal Ullevål lide

I juni 2016 vedtok styret i HSØ planen det nå jobbes for fullt ut fra. OUS-direktøren har ikke gitt opp sin drøm, for det skal fortsatt bygges et nokså stort regionsjukehus på Gaustad, men samtidig skal det bygges nytt lokalsjukehus på Aker. Radiumhospitalet skal bestå. Denne gangen er det Ullevål som skal legges ned, og salg av Ullevål-tomta skal være en del av finansieringen. Helseminister Bent Høie har satt sitt godkjentstempel på vedtaket.

De ansattes fagforeningsrepresentanter i styrene til Oslo universitetssjukehus og Helse Sør-Øst mener dette er et høyrisikoprosjekt. Det vil koste milliarder, og det er ikke penger til å bygge stort og nytt på Gaustad samtidig som en bygger nytt lokalsjukehus på Aker. Finansieringen er ikke sikret, fagmiljøer vil bli ødelagt, og Oslos befolkning er ikke sikret sjukehuskapasitet.

Det store prestisjeprosjekt

Oslo trenger først og fremst nytt lokalsjukehus, men siden Gaustad fortsatt er OUS-ledelsens prestisjeprosjekt, er faren størst for at det er Aker-utbyggingen som vil rammes.

Det som har skjedd i Oslo, den såkalte Hovedstadsprosessen, er et klart eksempel på hvor galt det kan gå når styring av sjukehusene er overlatt helsebyråkratiet. Rødt vil vrake helseforetaksmodellen, bygge ned byråkratiet og gjeninnføre folkevalgt styring med ansvar for sjukehusene både på nasjonalt og regionalt nivå.

Rødt Oslo mener at OUS- og HSØ-styrets planer må stoppes snarest – før mer skade skjer. Oslos befolkning har ikke tid til flere feilskjær. Derfor må prestisjeplanen på Gaustad stoppes, Ullevål må fornyes og bygges ut, og lokalsjukehuset på Aker må gis første prioritet, slik at alle groruddøler får plass der.

Powered by Labrador CMS