Fra Senterpartiets valgkamp i 2005. Illustrasjonsfoto: Wikipedia
Fra Senterpartiets valgkamp i 2005. Illustrasjonsfoto: Wikipedia

– At Senterpartiet skal være et godt valg for oslofolk, er det vel få som tror på

Publisert

Jeg forstår at det må være vanskelig for Senterpartiet å drive valgkamp i Oslo. Når partiets parlamentariske leder er kjent for å ha twitret «Fuck Oslo».

Førstekandidat for Oslo Senterparti, Aisha Naz Bhatti, går til forsvar for Senterpartiets bypolitikk. Men all den tid Senterpartiet er bygget på konflikt mellom by og land, er det vanskelig å få gehør for å satse på byen.

Verre er det at Senterpartiet har lite å stille opp med for Oslo rent politisk. På område etter område er ikke partiet på lag med det som er viktig for hovedstaden.

Senterpartiet prioriterer distriktene

De borgerlige partiene har styrket kommuneøkonomien, og særlig kommuner med stor befolkningsvekst. Tall utarbeidet av kommunaldepartementet viser at den årlige gjennomsnittlige realveksten i kommunenes inntekter har økt fra 1,5 prosent i perioden 2009-2013 til 2,3 prosent i 2013-2016. Oslo har i løpet av perioden fått ca. 917 millioner mer å rutte med i penger fra staten.

Det er vel ingen hemmelighet at Senterpartiet gjerne vil gjøre endringer i kommuneøkonomien som kommer de små distriktskommunene til gode, på bekostning av byene.

Mange folkerike kommuner har store investeringer foran seg innenfor skole, barnehage og kollektivtrafikk. Da trengs det partier på Stortinget som vil jobbe for at Oslo får en større andel av midlene for å kunne gjøre disse investeringene.

Senterpartiet vil heller ha vei enn bane

I Nasjonal transportplan legger de borgerlige partiene opp til at 45 prosent av investeringsmidlene går til jernbane. Disse pengene skal blant annet gå til å ferdigstille Intercity-togene til Lillehammer, Halden, Skien og Hønefoss, samt bygge en ny jernbanetunnel under Oslo.

I forbindelse med framleggingen av planen, uttalte Senterpartiets Liv Signe Navarsete: «Jernbane er viktig, men når ein velgjer å bruke meir pengar på jernbane, blir det mindre pengar å bruke på vegprosjekt og andre store prosjekt på Vestlandet.»

Vi trenger en regjering som forstår hvor viktig det er å satse på jernbanen. De investeringene Venstre foreslår for de neste årene vil korte ned reisetiden mellom de store byene og gi Norge et moderne jernbanenett.

Sist Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering, fikk byene bare 1,8 milliarder kroner til kollektivtrafikk. De siste fire årene har staten stilt opp for Fornebubane, bybane i Bergen og gitt 4,8 milliarder til kollektivtrafikk i byene.

Skadelig for norsk eksportnæring

Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen, og har til og med programfestet at de mener avtalen undergraver den norske modellen. Partiet vil ha en offentlig utredning om alternativer til EØS-avtalen – og forventer at Arbeiderpartiet godtar et slikt utvalg etter en eventuell valgseier.

Venstre mener dette er å skape usikkerhet for norsk næringsliv. Norske bedrifter trenger en regjering som jobber aktivt for å sikre mulighetene for handel med utlandet og sikrer næringslivet tilgang på det europeiske markedet. I kjølvannet av Brexit bør Norge stå fast på sin tilknytning til EU og ikke lefle med tanken om andre og dårligere handelsavtaler.

Jeg betviler ikke Aisha Naz Bhatti sitt engasjement for byen, men partiet hun tilhører har aldri vist vilje til å prioritere Oslo i de store og viktige sakene for denne byen. Det tror jeg velgerne er kjent med.

Powered by Labrador CMS