� Mennesker som Johanna Engen er modige. De slåss ogå for andre som ikke orker eller klarer å slåss mot systemet, skriver Frps sosialpolitiker i bystyret, Aina Stenersen. Foto: Privat
� Mennesker som Johanna Engen er modige. De slåss ogå for andre som ikke orker eller klarer å slåss mot systemet, skriver Frps sosialpolitiker i bystyret, Aina Stenersen. Foto: Privat

— Fortjent seier til Johanna Engen (70) over Oslo kommune

Minstepensjonisten Johanna Engen blir ikke tvangsflyttet fra sin kommunale leilighet i Brinken, det er svært gledelig. Vi som er politikere, må i større grad tørre å gå inn i enkeltsaker.

Publisert Sist oppdatert

14. august kunne VårtOslo og Johanna Engen gledelig fortelle at et nytt vedtak i saken hennes er fattet. De siste årene har hun kjempet mot å bli kastet ut, og tvangsflyttet til en mindre og dyrere leilighet.

Både Frp i bystyret, lokalt ved vår bydelsutvalgs-representant Kjell Johansen (Frp) i Gamle Oslo, SV i bystyret, og et samlet bydelsutvalg i Gamle Oslo, har stått på i denne saken. Det er flott at bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo endelig følger opp bystyrets enstemmige vedtak om at kommunen skal ta særskilte hensyn til eldre med helseplager og lang botid i kommunale bolige.

— Burde fått et svar fra Ap-byråd Tone Tellevik Dahl

Det var byrådet, ved daværende sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som påla bydelene reglene i fjor.  VårtOslo, har også bidratt betydelig i denne saken, og jeg er glad for det engasjementet lokalavisen har vist i denne saken.

Det er unødvendig at Johanna Engen har opplevd så mye uro i sin tre år lange kamp mot Oslo kommune. Det er altså ikke lenge siden brevet fra Namsfogden kom, 20. juni i år, med overskriften "Foreleggelse av begjæring om fravikelse av fast eiendom". På vanlig norsk betyr det utkastelse.

Litt tidligere, i mai i år, sendte Engen et brev til nåværende byråd for helse-, sosial- og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), med kopi av søknad om forlengelse av kontrakten. I tillegg vedla Engen en legeattest.

— Politikere skal gå inn i enkeltsaker

Hun ble møtt med taushet. Et slikt brev fortjener i det minste et svar fra den ansvarlige byråden. I det minste med en forklaring på saksgangen. Altfor ofte møter kommunen innbyggerne sine med total taushet, eller en byråkratisk vegg som er nærmest ugjennomtrengelig.

Flere hevder at å av og til gå inn i enkeltsaker, ikke er en politisk oppgave. Men for meg og Frp representerer hver enkelt person en virkelighet basert på de vedtak som både fattes, eller stemmes ned.  Alle stemmer er viktige. Både byrådet og bydelsutvalget/ administrasjonen har et overordnet tilsynsansvar for at lovverk, forskrifter og instrukser følges.  Det er også lov til å bruke skjønn.

— Folk som Johanna Engen er modige

"Mange føler at kommunen står over dem som et stort troll, som de ikke tør å opponere mot", har Johanna Engen sagt i media. Og det må vi alle ta på alvor.

Man skal ikke se på enkeltpersoner som står opp mot systemer som "plagsomme", "slitsomme" eller "brysomme", og gjemme seg bak en kommuna lfasade av byråkrati.

Man skal se på mennesker som Johanna Engen som tøffe og modige personer. Enkeltindivider som kjemper en kamp på vegne av mange andre som ikke har krefter, eller som allerede er utslitt av kampen.