De rødgrønne partiene i Oslo bystyre går inn for å kutte Frelsesarmeens jobbtiltak for psykisk syke rusavhengige med fire millioner kroner neste år. Foto: Arnsten Linstad
De rødgrønne partiene i Oslo bystyre går inn for å kutte Frelsesarmeens jobbtiltak for psykisk syke rusavhengige med fire millioner kroner neste år. Foto: Arnsten Linstad

— Høyres Bent Høie anklager Oslo-byrådet for lite varme, men kuttet enda mer i eget forslag

Fra sin Facebook-side angriper helseminister Bent Høie (H) "det varme" Oslo-byrådet for å vise sitt sanne ansikt når det foreslås å redusere tilskuddet til Frelsesarmeens tiltak "Jobben". Høie nevner ikke bjelken i sitt eget øye.

Publisert

Under det rødgrønne byrådet har Oslo kommune samlet sett økt tilskuddene til ideelle og frivillige på helse- og sosialfeltet, sammenlignet med de tidligere Høyre-byrådene.

Høyre og helseminister Bent Høie bruker regjeringsmakten til å kutte. I regjeringens budsjettforslag foreslo man å kutte organisasjoner innenfor psykisk helse og rus med i alt 25,8 millioner kroner. Det er vanskelig å glemme regjeringens forslag fra i fjor om å kutte fri rettshjelp med 87 millioner kroner.

— Rart og opportunistisk av Høie

Det er altså riktig at byrådet i Oslo har foreslått å redusere tilskuddet til "Jobben". Dette henger blant annet sammen med at Frelsesarmeen gjennom mange år har fått signaler om at de må styrke det frivillige arbeidet knyttet til tiltaket. Hvorfor er frivillighet viktig? Oslo bystyre yter tilskudd til aktiviteter ideelle og frivillige organisasjoner setter i gang på eget initiativ.

Det er et selvstendig mål at disse tilskuddene skal inngå i noe helhetlig, og utløse en større aktivitet hos aktørene selv. Dette er grunnleggende ved denne typen tilskuddsordninger, og det fremstår rart og opportunistisk at hverken Frps Aina Stenersen eller Bent Høie tillegger dette vekt i sin utspill.

— Frelsesarmeen gjør en fantastisk jobb

Det er viktig å påpeke at byrådet foreslår at Frelsesarmeen totalt skal få 17.6 millioner kroner fra Oslo kommune i 2019, om lag en sjettedel av en total tilskuddspost på 113 millioner. Åtte millioner av disse går til Jobben. Samtidig får andre av Frelsesarmeens tiltak, som Pårørendehuset og Stedet, økte tilskudd. Frelsesarmeen er i dag en av de enkeltaktørene som får mest fra tilskuddene, og de gjør en fantastisk jobb.

Vi ønsker å bidra til at de utrolig verdifulle tilbudene som drives av ideelle og frivillige organisasjoner i Oslo utvikler seg over tid. Derfor har vi de siste årene også valgt å gi nye prosjekter støtte - blant annet Vålerenga fotball samfunns "Jobbsjansen", A-larm (brukerorganisasjon), Kirkens bymisjons hjelpesenter for papirløse, tiltaket "I jobb" og Røde Kors sitt ressurssenter for ungdom.

— Høies definisjon av varme kan du få billig

Mens høyresiden kutter i tilskuddsordningene for å finansiere sine skattekutt, satser venstresiden på frivillig arbeid og organisering. Selv om Frelsesarmeens "Jobben" får mindre, blir ikke pengene borte. De blir delt ut til andre viktige aktører som også gjør et viktig arbeid i byen vår.

Det er også verdt å nevne at da Høyre styrte Oslo nektet de å ta i leveforholdene til tilreisende bostedsløse og papirløse med ildtang. Nå yter Ap/SV/MDG-byrådet tilskudd til både helsestasjonen for papirløse og har etablert en egen tilskuddsordning for tilreisende bostedsløse.

Samtidig er jeg glad for at helseministeren følger med på det som skjer i Oslo. Jeg er dog usikker på om andre byer får den samme oppmerksomheten, og hvorvidt statsråden blander seg bort i hvordan de forvalter sine egne tilskuddsmidler. I så fall får han nok en enda mer travel budsjetthøst.

Helseminister Bent Høies definisjon av varme kan du få billig av meg.

Powered by Labrador CMS